Denník N

Kreatívne rozpočtovanie už začalo – majme sa na pozore!

Dokazuje to dnes zverejnený rozpočet Sociálnej poisťovne (SP). Okrem podhodnotených výdavkov na mzdy, na ktoré už upozornila RRZ je kreativitu štátu v podobe podhodnotených výdavkov SP možné pozorovať aj na zvyšných položkách jej rozpočtu.

Veď posúďte sami:

  1. výdavky správneho fondu SP, z ktorých financuje mzdy, odvody, nákup tovarov a služieb, či svoje investície rozpočtuje pre roky 2020 až 2022 na úrovni 106,5 mil. eur, čo je najnižšia úroveň od roku 2005 (kedy mimochodom dosiahli 101 mil. eur). Pre ilustráciu výdavky správneho fondu v rokoch 2017 a 2018 boli 150 mil. eur a pre tento rok ich predbežne SP priznáva na rovnakej úrovni. Ide o zámerné podhodnotenie rozpočtu SP s cieľom dosiahnuť čo najnižší deficit. Výsledkom je zdanlivý medziročný pokles miezd o 29 %, na ktorý poukázala RRZ a ktorý sa zhmotní ako negatívne riziko v priebehu budúceho roka.
  2. výdavky na nemocenské dávky v roku 2019 SP predbežne priznáva na úrovni 764 mil. eur, čo by prekročilo rozpočtovanú úroveň o 74 mil. eur. Až 56 mil. eur z tohto nárastu SP pripisuje na vrub vyššieho počtu poberateľov a priemernej dávky materskej. To súvisí so stúpajúcim počtom otcov poberajúcich materskú dávku, s čím sa nedávno SP aj verejne pochválila. Napriek tomu pre budúci rok z nevysvetlených dôvodov SP rozpočtuje pokles výdavkov na nemocenské dávky na 728 mil. eur. To by však muselo znamenať, že klesne počet poberateľov materskej /okrem iného zastaví sa pokles otcov poberajúcich dávku/ alebo nemocenskej. To je však v protiklade so „zdravým rozumom“ vyplývajúcim z procyklického charakteru týchto dávok, ktoré v čase ekonomického poklesu určite neklesajú. Navyše rozpočtované čísla pre roky 2020 až 2022 na nemocenské dávky sú nižšie ako v minuloročnom rozpočte, aj keď už došlo k výraznému prekročeniu rozpočtu pre tento rok (2019).
  3. výdavky na dávky v nezamestnanosti v rozpočte SP pre rok 2020 a ďalej tiež zámerne skokovito klesajú oproti aktuálnemu roku. V aktuálnom roku SP očakáva výdavky na dávku v nezamestnanosti na úrovni 201,9 mil. eur, čo je 36 mil. eur viac než pôvodne čakala, avšak na roky 2020 až 2022 ich rozpočtuje v rozmedzí len 172 až 176 mil. eur. Dôvodom je okrem iného aj viditeľne podhodnotený predpoklad o počte poberateľov dávky, ktorý bez bližšieho vysvetlenia SP predpokladá, že oproti súčasnosti poklesne. Za prvých 8 mesiacov tohto roka poberalo dávku v nezamestnanosti v priemere 35,5 tis. ľudí, no pre roky 2020 až 2022 SP očakáva v priemere len 33 tis. poberateľov mesačne v priemere. Ekonomický vývoj však naznačuje úplný opak.

Len pohľad na tieto 3 položky, ktoré umelo zlepšujú hospodárenie SP, názorne ukazuje ako sa realizuje kreatívne účtovníctvo a rozpočtovanie za účelom dosiahnutia želaného cieľa deficitu, ktorý však nestojí na reálnom základe.  Preto je dôležité, aby sa transparetné prognózovanie a rozpočtovanie ako je tomu v prípade daní (realizuje IFP v spolupráci s hodnotením externých subjektov – banky, RRZ, NBS) zaviedlo nielen na nedaňové príjmy, ale aj výdavkové položky rozpočtu, ktoré štát zámerne podhodnocuje s cieľom vylepšenie finálnych čísel svojho hospodárenia.

(v mil. Eur) 2015S 2016S 2017S 2018S 2019OS 2020R 2021R 2022R
Nemocenské dávky 415,1 473,9 564,8 661,2 764,4 728,3 768,4 810,8
Dávky v nezamestnanosti 158,6 171,6 167,7 183,8 201,9 176,6 171,9 176,8
Výdavky správneho fondu 128,8 132,7 150,7 153,2 150,0 106,5 106,5 106,5

Vysvetlivky: S – skutočnosť, OS – očakávaná skutočnosť (aktuálna), R – aktuálny rozpočet SP

Aktuálny rozpočet SP (https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24244/1).

Graf: FB RRZ, Zdroj: RRZ, SP

Teraz najčítanejšie

Ján Remeta

Som ekonomický analytik, odborník na oblasť daňovej politiky a verejných financií, ktorým som sa desať rokov venoval na Inštitúte finančnej politiky. Rád pracujem s dátami a pomocou nich hľadám odpovede a vhodné riešenia. V súčasnosti pôsobím ako ekonomický expert politického hnutia Progresívne Slovensko.