Denník N

Slovenské školy pripravujú na spoluprácu slabo. Petržalskú triedu učila spolupracovať sochárka

Vyštudovala sochárčinu a vo svojej tvorbe experimentovala s prvkami participatívneho umenia. Posledné dva roky strávila ako učiteľka slovenského jazyka a hudobnej výchovy. Do svojej triedy priniesla participatívu v podobe skupinovej práce. Svoje skúsenosti zdieľala s učiteľmi na konferenciách Učíme pre život či KiVY. Janka Janotková je novou ambasádorkou programu Teach for Slovakia.

“Milovala som skupinovú prácu na literatúre. Z pasívneho predmetu sa zrazu stane hodina, na ktorej žiaci píšu vlastné poviedky, balady, či sci-fi príbehy,” hovorí Janka.

Skupinová práca môže hodinu ozvláštniť a priniesť do zdanlivo nudných tém kreativitu. Školský systém v súčasnosti nedáva deťom veľa priestoru na budovanie mäkkých zručností. Učiteľ musí hľadať spôsoby, ako ich tréning do vyučovacieho procesu dostať.

“Skupinová práca je výborným priestorom práve na toto. Žiaci sa učia spolupracovať, rozdeľovať si úlohy, riešiť konflikty a pomáhať si. Zisťujú v čom sú práve oni dobrí. To prispieva k zlepšeniu atmosféry v triede či ako prevencia šikany. Ďalej pomáha naučiť sa reflektovať, či už individuálne na svoju časť práce, alebo spolu ako celá skupina. Učí ich vedieť sa pozitívne ohodnotiť a pomenovať priestor na zlepšenie.”

Začať so skupinovou prácou však nie je jednoduché. Žiaci, ktorí v skupinách nikdy nepracovali, majú častokrát problém aj s jednoduchým zadaním – porovnať si odpovede vo dvojiciach. V triede sa vždy nájdu aj jednotlivci, ktorí odmietajú v skupine pracovať. Z rôznych dôvodov nevedia narábať s prirodzeným hlukom, či s inštrukciami, ktoré môžu byť pre nich zmätočné.

Vytrvalosť a presné pravidlá

Janka posledné dva roky ako účastníčka programu Teach for Slovakia pôsobila na základnej škole v bratislavskej Petržalke. Učila slovenský jazyk a hudobnú výchovu. “V niektorých triedach to šlo zo začiatku ľahšie, v niektorých nie. Cítila som veľkú frustráciu, ale potom som sa obrnila voči zlyhaniu a povedala si, že to nie je moja chyba a že budem skúšať, kým to pôjde. Dôležité je uvedomiť si, že vy sa tiež len učíte.”

Janka začínala s krátkymi zadaniami, na minútu dve, v malých skupinách. Neskôr pridávala dlhšie zadania, vytvárala väčšie skupinky. Veľmi jej pomohlo vytvorenie presných pravidiel týkajúcich sa skupinovej práce. Medzi ne patrila úroveň hluku, ktorú nazvala reštaurácia – aj v reštaurácii sa pri jednotlivých stoloch ľudia rozprávajú, ale potichu, aby nerušili ostatné stoly.

O pravidlách diskutovali pred každým zadaním. Na záver nesmela chýbať reflexia. Nielen výsledkov skupinovej práce, ale aj správania počas hodiny. Janka na reflexiu vytvorila jednoduché dotazníky, ktoré pomohli žiakom odovzdávať spätnú väzbu lepšie.

Je pomerne náročné pre učiteľa so skupinovou prácou začať, ale keď sa to rozbehne, tak to už ide takmer samo. Žiaci si po čase dokážu svoju prácu v skupinách sami monitorovať a vyhodnocovať. Učiteľ už len pripravuje zadania a pomáha, keď si žiaci pomoc vypýtajú.

“Najkrajší bol moment, keď som sa po mesiacoch trénovania skupinovej práce prechádzala po triede, a uvedomila som si, že by som mohla odísť. Normálne som sa dvadsať minút nudila.”

Čo robiť, keď napriek dobrej príprave skupinová práca stále zlyháva? 

“Vrátiť sa o krok späť. Identifikovať, čo konkrétne nefunguje. Je príliš ťažké zadanie? Chýbala nejaká inštrukcia? Žiaci potrebujú vedieť aj to, či na riešenie úlohy môžu použiť učebnicu alebo či sa môžu poradiť s učiteľom. Niekedy nás ani nenapadne, čo všetko môže spôsobiť nedorozumenie.”


Spolupráca vo veľkej štvorke pre 21. storočie

Práci v skupinách sa nevyhneme ani na pracovisku. Podľa rôznych analytikov je práve spolupráca jednou zo štyroch kľúčových zručností pre 21. storočie. Pojednáva o nej koncept 4C: Critical thinking, Creativity, Collaboration, Communication (kritické myslenie, kreativita, spolupráca a komunikácia).

Naše školy však na spoluprácu a schopnosť pracovať v skupine pri riešení problémov mladých pripravujú veľmi slabo. Slovenskí žiaci v meraní PISA, ktoré hodnotilo aj tieto schopnosti, skončili na 28. mieste z 32 krajín OECD, ďaleko za Českom a Maďarskom. Je tu zjavný veľmi silný súvis s výsledkami matematickej a čitateľskej gramotnosti.


Ako pracovať v skupine efektívne? Toto sú pravidlá, ktoré odporúča Janka pre váš tím v práci či žiakov v triede:

POVEDZ SKUPINÁM ÁNO!

Počas skupinovej práce:

  • Rozprávam potichu – ako v reštaurácii
  • Aktívne sa zapájam
  • Mám svoju úlohu
  • Rešpektujem nápady a myšlienky ostatných
  • Viem vyhodnotiť, ako sme pracovali – čo boli naše silné stránky a v čom sa vieme zlepšiť

Záznam z Jankinej prezentácie na konferencii KiVY:

 

Janka Janotková študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor Socha, objekt, inštalácia. Zaujímala sa o participatívne umenie, ktorého formy si vyskúšala aj vo vlastných prácach. Popri vysokoškolskom štúdiu sa päť rokov venovala hudobno- multimediálnemu projektu pre tínedžerov, ktorý patril do medzinárodnej siete projektov. Začínala v ňom ako dobrovoľníčka a neskôr prevzala jeho vedenie. Práca v takomto prostredí ju doviedla k rozhodnutiu svoje schopnosti ďalej rozvíjať v Teach for Slovakia. Jana má veľmi rada kávu, svoju vytrvalosť buduje behaním a limity sa učí prekonávať pri rôznych akrobatických športoch.

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.