Denník N

Kľúč

Nevyjde nazmar

*

 

Sme ticho.

Cítime

 

dopad ako kľúč.

 

Za rohom budík

a nutný posun

 

povystrihli chuť.

 

Tak vzniká my:

ďalší deň

 

na stopku vonku.

 

*

 

Stojíme pred sebou.

Niekto natiahne ruku,

aby zachránil všetko

ako žena pod krížom.

 

Nevyjde nazmar 

ani jedna kvapka.

 

Súhlas zostáva navždy doma.

Verše, ktoré si sem zapožičal

v dobrej viere,

vážia predsa dar.

 

Chceme Jeho ťažké,

odnesené…

 

*

 

Dal si mi slovo, 

ako sa zmením.

 

Čítam po dvojičkách:

Ja a Ty

 

Na lusknutie prstov

nechceme opatrnosť.

 

Dvíha sa

piesok pod vodou,

 

dlaň z obidvoch strán

s kvetom.

 

Líčime

hukot Dobra

 

a jeden

v druhom.

 

*

 

Zabudli sme sa

hľadať na dôkaz

medzi podstatným.

 

Aj keby rozkvitol,

neskryla by sa za pery.

Tak nám to nevadí.

 

Svitá

 

Keď vidíš moje oči,

farba nie nad strechou

Nie nad nami otvorí.

 

*

 

Bozky na Tvoje stigmy.

Sú miesta,

kde sa nemožno prispôsobiť.

 

Hľadajú viac ako seba:

Život,

nie jeho rozprávača.

 

Radosť,

keď je viac pohyb

ako dej.

 

*

Teraz najčítanejšie

Eva Sládeková

Snažím sa mať rada aj poéziu v próze - ten padací most, ktorý si musí každý strážiť sám. Z menej známych, ale zaujímavých stránok odporúčam www.ostium.sk.