Denník N

„Ňikedi sem si nemisleųa, že alkohol bez barvi može mjet až tolko vúňí a chucí …“

Veru, víňimečné tajomstvo a životodárňí energia ukrívajú sa f každém ovocí …

Po tem, co ňekolko, okoųo deset, vzorkú ovocňích destilátú okoštovaųa,

pri picí posledňího – osemročňí slivovice z velikím prekvapeňím povidaųa:

„Ňikedi sem si nemisleųa, že alkohol bez barvi može mjet až tolko vúňí a chucí …“

Veru, jedinečné tajomstvo a zázračňí potencia ukrívajú sa f každém ovocí,

enem ich treba otád ňejakím osvječením alchimistickím spúsobem dostat –

pripravit z teho ovocá dobrí kvas a z ňeho potom kvalitňí ovocňí destilát …

V bezbarevnej pálenke to víňimečné tajomstvo a životodárňí energia tak spočinú

a pri bježnej cimrovej teplote f tej retázkovej kapalinke obdivuhodňe sa rozvinú,

aj ked nadálej sa ukrívajú f záhadnem tekutém prostreďí bez jakejkolvek barvi,

no a snad každí milovňík ovocňích destilátú na to tajomstvo celkem určiťe natrafí;

to neviditelné tajomstvo totiš púvabnú vúňú a lahodnú chucú dá o sebje vjedzet

a díki životodárňí energii čovjek zapomene na starosci a možná sa mu bude scet aj lecet … (-:

12.10.2019

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...