Denník N

Smer chce liečiteľov zatvárať do basy

Trápi vás niečo a boli ste u bylinkárky, dala vám čaj? Boli ste si dať napraviť krk alebo kríže u chlapíka, ku ktorému chodia všetci vaši známi už roky? Šli ste k mastičkárovi pre domácu masť na kolená? Ak prejde pozmeňovák našich smeráckych poslancov, títo všetci môžu ísť podľa novely Trestného zákona až na 8 rokov do väzenia.

Poza kríčky, poza bučky dostal sa cez pozmeňujúci návrh v Ústavnoprávnom výbore do Trestného zákona nový paragraf, ktorý hovorí:

Neoprávnený výkon regulovanej činnosti

(1) Kto za odmenu vykonáva činnosť, ktorej obsahom sú úkony na ktorých vykonávanie osobitný predpis vyžaduje predpísané kvalifikačné predpoklady a ktorej výkon inak podlieha dohľadu podľa osobitného predpisu, napriek tomu, že nemá oprávnenie vyžadované osobitným predpisom,  potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2)  Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním väčší prospech.

(3)  Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.

 (4) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním prospech veľkého rozsahu.

 

Týka sa všetkých regulovaných činností, teda napr. advokátov a notárov, ale aj lekárov a doktorov. Odôvodnenie sa venuje len lekárom a na výbor prišiel tento pozmeňovák obhajovať predseda Slovenskej lekárskej komory, pán Marián Kollár. Ten pán Kollár, ktorý si neváhal zobrať slovenských pacientov za rukojemníkov a ohroziť starostlivosť o nich pri vydieraní vlády v roku 2011.

V odôvodnení sa píše: „Napriek tomu, že základné práva a slobody sú rovnocenné, ochrane práva na zdravie a život je potrebné venovať najväčšiu pozornosť. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobami, ktoré nie sú v súlade s platnou právnou úpravou oprávnené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, toto právo bezprostredne ohrozuje. Zásah osôb bez príslušnej odbornosti do telesnej alebo duševnej integrity osoby má v prevažnej väčšine prípadov za následok neodstrániteľné negatívne následky na zdraví, preto je nevyhnutné takýmto snahám predchádzať.“

V praxi to teda bude znamenať, že slovenskí liečitelia, bylinkári, naprávači, mastičkári už nebudú mať byť potrestaní len v prípade, že niekomu spôsobia ujmu, ale trest im bude hroziť za to, že chcú ľuďom pomáhať a na základe dohody si za to nechajú zaplatiť.

Som si vedomý toho, že na Slovensku máme stovky šarlatánov a podvodníkov. Ľudí, ktorí nechávajú svojich klientov piť riedené Savo alebo si ho kvapkať do očí, dokonca im odporúčajú podávať ho deťom. „Liečiteľov“ a „masérov“, ktorí zneužívajú svoje postavenie len na to, aby si siahli na mladé dievčatá. Tých by mal v prípade poškodenia, zneužitia dôvery alebo podvodu určite stihnúť trest. Ale na to už v zákone prostriedky máme.

Zároveň mám ale blízku známu, ktorej doktori tvrdili, že bez operácie deti mať nebude. Vďaka pomoci liečiteľky má dnes zdravú dcéru. Tá istá pani pomohla minimálne desiatke ľudí v mojom okolí, vrátane mňa. Poznám uznávaného doktora, ktorý reiki energiu používa na ochranu detí pri komplikovaných operáciách srdca a verí v jej liečivú silu pri ich zotavovaní. Mám kamarátku, ktorá ma dokázala z dokonale seknutého krku rozhýbať na kráčajúceho človeka v priebehu hodiny. A považujem za neprípustné, aby sa ich práca a pomoc stala na Slovensku trestným činom.

Nemusíme veriť bylinkám, mastiam ani šikovným rukám naprávačov. Ale môžeme. Nemusíme veriť v modlitbu, ani v homeopatiká, ani v reiki, ani v čínsku medicínu, ani v akupresúru či akupunktúru. Môžeme ľudí, ktorí v tieto veci veria, pokladať za bláznov, aj poukazovať na to, že možno veria v bludy. To všetko je v poriadku. No urobiť z liečiteľov zo dňa na deň možných kriminálnikov je ďaleko za čiarou a môže potrestať aj takých, ktorí v úprimnej snahe denne pomáhajú desiatkam, možno stovkám ľudí.

 

Teraz najčítanejšie

Martin Poliačik

Martin Poliačik študoval systematickú filozofiu na Trnavskej univerzite. Jeho cesta ku kritickému mysleniu je spätá so Slovenskou debatnou asociáciou, v ktorej od roku 1996 pôsobil postupne ako debatér, rozhodca, medzinárodný tréner a tri roky ju viedol z pozície výkonného riaditeľa. Desať rokov bol aktívnym slovenským a európskym politikom. Je doktorandom na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a spolu s manželkou Hanou sa venuje podnikaniu, lektorskej a konzultantskej praxi. Vedie Akadémiu kritického myslenia a s individuálnymi klientmi a klientkami pracuje na zlepšovaní ich komunikačných, prezentačných a rozhodovacích schopností. So spoluautorkou Lindou Lančovou napísal knihu o kritickom myslení Poriadok v hlave, ktorá vyšla v knižnej edícii Denníka N v roku 2022.