Denník N

Zastaviť násilie na ženách môžeme len spoločne

Tragédia v Považskej Teplej poukazuje na naliehavú potrebu zmeniť na Slovensku prístup k ochrane a podpore žien zažívajúcich partnerské násilie. Tento a podobné prípady tiež ukazujú, že je dôležité prehodnotiť prístup k potrestaniu páchateľov. Trest predsa musí byť prostriedkom, ktorý páchateľovi zabráni v pokračovaní násilia a musí signalizovať, že spoločnosť a štát, násilie na ženách netolerujú a odsudzujú.

Isteže, pani z Považskej Teplej zavraždil jej manžel. Avšak táto žena svoje týranie a vyhrážky smrťou nahlásila, spolupracovala s políciou a prokuratúrou. Páchateľa odsúdil súd. Nie je preto možné ignorovať, že obsah ich rozhodnutí vytvoril situáciu, ktorá vyústila v jej napadnutie a, žiaľ, jej zavraždenie.

Oznámenie násilia alebo odchod od násilníka je veľmi nebezpečné rozhodnutie a vykročenie do neznáma, v ktorom si môžete byť istí len prítomnosťou prekážok a problémov. Spôsob akým inštitúcie a jednotlivci pristupujú k násiliu, je aj ohodnotením odvahy a snahy žien vymaniť sa z násilia. Súčasne manifestuje, za aký naliehavý a vážny problém ho spoločnosť považuje.

Nie je ľahké si priznať, že nedoceňujeme odvahu a snahu žien, ktoré sa chcú vymaniť z násilia. Nedostatočná ochrana a podpora majú v tomto prípade za následok to, že napokon umožnili násilníkovi sa k danej žene priblížiť, ublížiť jej, zavraždiť ju. Je to desivá predstava. No žena z Považskej Teplej nie je jediná, ktorú sme neochránili, napriek tomu, že ona sa o svoju ochranu usilovala a robila všetko, čo jej malo zaručiť bezpečie.

Je skutočne načase s plnou vážnosťou uznať, že násilie je odporné a neakceptovateľné, pretože je to prostriedok, ktorým násilník drží ženy a deti vo svojej moci, kontroluje ich a oberá ich o možnosti žiť slobodne a dôstojne. Priznajme si, že je potrebné násilie skutočne postihovať, pretože inak ho nezastavíme ani v individuálnom prípade ani v spoločnosti. Nie je to exces, ojedinelá epizóda, konflikt, či afekt, ale stratégia na skonzumovanie osobnosti iného človeka vo svoj prospech.

Priznajme si, že na páchanie násilia netreba vynaložiť takmer žiadnu námahu a zdroje, násilník ho môže opakovať ľubovoľne veľa krát a nijako ho to neoslabí.  Zato vymanenie sa z násilia stojí ženy a deti niekedy viac síl, ako keď v násilí zotrvajú, a opakované neúspešné hľadanie cesty von z násilia ich oslabuje.

Je najvyšší čas zabezpečiť ženám zažívajúcim násilie všestrannú podporu. Netreba na to veľké finančné investície. Potrebná je najmä vôľa brať toto násilie vážne a spolupracovať naprieč rezortami, aby sme boli schopní naplniť potreby obetí.

Pri efektívnej spolupráci inštitúcií budú vždy existovať ľudia či ďalšie inštitúcie, ktoré budú môcť doplniť prázdne miesto v ochrane žien pred násilím, ak by aj zlyhal jeden človek, alebo by konkrétna inštitúcia nemohla už spraviť viac. Systém účinnej intervencie vyžaduje nasadenie personálnych kapacít, ktoré sú už z väčšej časti vytvorené. Pokiaľ budeme mať na miestnej úrovni odborníkov a odborníčky, ktorí/é budú rozumieť, čo násilie je a aké sú jeho príčiny a následky, a ak títo budú pracovať v radoch polície, sociálnej pomoci a podpory či v zdravotníctve, budú sa môcť pri každom prípade domáceho násilia radiť a podporovať v intervencii.

Všetko už je vymyslené a vyskúšané. Je jedno, ako pomenujeme povinnosť inštitúcií aktívne spolupracovať pri ochrane a podpore žien zažívajúcich násilie a ich detí. Výsledkom cielenej spolupráce pri intervencii bude to, že ich odvahu a snahu oceníme a podporíme koordinovanou odozvou na ich potreby.

Ako takýto systém pomoci môže vyzerať a aké sú jeho výsledky, si môžete pozrieť v britskom dokumentárnom  filme Behind Closed Doors.

PS: Ak sa vám bude zdať, že nie každý príbeh má jednoznačne pozitívny koniec, čiastočne máte pravdu. Taký je totiž skutočný život, vždy má mnoho farieb a ich odtieňov. No každá zo žien v tomto filme mala možnosť pocítiť, že spoločnosť v ktorej žije, násilie na ženách zavrhuje, vynakladá vážne mienené úsilie na jej ochranu a najmä – neodsudzuje obeť.  A to je želaná zmena s významným dopadom na konkrétne ľudské životy.

 

Autorka textu:  Mgr. Barbora Burajová, vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách

Ilustračná fotografia: Pixabay

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia  na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

Teraz najčítanejšie

Zastavme násilie

Zastavme násilie je blog Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC), ktoré bolo zriadené Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR). Hlavným poslaním KMC je predchádzať a znižovať násilie na ženách a domáce násilie prostredníctvom komplexnej celoštátnej politiky. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory a blogy. Zároveň vám chceme sprostredkovať, aké aktivity realizujeme a ako sa nám darí v prevencii násilia.