Denník N

Bohatstvo, morálka a spoločenská etika

Čo sa týka spoločenskej etiky, treba si uvedomiť jednu vec a síce, že v každom spoločenskom zriadení bez výnimky, žili a budú žiť bohatí ľudia, bez ohľadu na to, či by Vám aj niekto tvrdil niečo iné. Od feudalizmu, buržoázie cez socializmus až po demokraciu. Z povahy tohto sveta, vyplýva, že nikdy nebudú mať všetci rovnako, dokonca Biblia opisuje, že aj v nebi budú existovať jedinci, ktorí budú odmenení viac ako ostatní.  Je to práve spoločenská etika, ktorá zabraňuje parafrázujúc esej Ferdinanda Peroutka  spoločenskú epidémiu opuchnutia mozgu typu Gorila.

Súčasná spoločenská situácia môže vyvolať dojem, že bohatstvo a bohatí ľudia všeobecne sú v spoločnosti len na škodu. Preto by som sa rád tejto téme dnes trochu venoval, lebo to nie je pravda. V Biblii samotnej bolo mnoho bohatých ľudí a Boh sám mnohým z nich materiálne bohatstvo aj požehnával. Abrahám bol bohatý človek. O kráľovi Šalamúnovi je napisané, že bol najbohatším kráľom, aký kedy žil.  Samozrejme, v prirodzenom ľudskom charaktere bohatstvo podnecuje, u tých ktorí ním disponujú, pýchu a nadradenosť a závisť s neprajnosťou u tých, ktorí nie. Spoločnosť ako taká bohatých ľudí potrebuje.  Koľko židov by bolo zachránených, ak by Oskar Schindler  nebol bohatý? Koľkí by sme svietili elektrickým prúdom, ak by neboli bohatí podnikatelia investujúci do jeho rozvoja?

No ale potom – ako sa vyhnúť negatívnym aspektom bohatstva, a naopak – povzbudzovať jeho pozitívny  dopad na spoločnosť? A práve do tohto vzorca vstupujú dve veličiny –  morálka a spoločenská etika. Morálka sa týka jednotlivca a tam hádam len toľko, že dobrým kompasom je uvedomiť si, že rovnako bohatý aj chudobný končí pod troma kubíkmi zeminy nahádzanej na jeho truhlu, a možno aj pouvažovať o cene pozemského pokladu, ktorý ničí hrdza verzus cenu nebeského pokladu, ktorý pretrvá. A to je na každom z nás jednotlivo. V tomto zmysle môže byť užitočná kniha Herberta Lockyera „Posledné slová svätých a hriešnikov“, ktorá opisuje zdokumentované posledné chvíle pred smrťou aj mnohých bohatých ľudí. Veľmi poučné čítanie, aj keď iba v angličtine.

Čo sa týka spoločenskej etiky, treba si uvedomiť jednu vec a síce, že v každom spoločenskom zriadení bez výnimky, žili a budú žiť bohatí ľudia, bez ohľadu na to, či by Vám aj niekto tvrdil niečo iné. Od feudalizmu, buržoázie cez socializmus až po demokraciu. Z povahy tohto sveta vyplýva, že nikdy nebudú mať všetci rovnako, dokonca Biblia opisuje, že aj v nebi budú existovať jedinci, ktorí budú odmenení viac ako ostatní.  Je to práve spoločenská etika, ktorá zabraňuje parafrázujúc esej Ferdinanda Peroutka  spoločenskú epidémiu opuchnutia mozgu typu Gorila. Čo tým myslím?

Spoločenské zriadenie monarchie reguluje bohatstvo inak ako demokratická spoločnosť. Bohatstvo je totiž v poriadku a prospešné vtedy, ak je regulované. Inak povedané, ak si bohatý a neporušuješ normy štátneho zriadenia v ktorom žiješ, tak si pre spoločnosť prospešný. Samozrejme predpokladom je to, že budeš osobne morálne ukotvený vo vedomí vlastnej dočasnosti a pominuteľnosti.  Tomu bude v úmere zodpovedať aj Tvoja ochota sa nechať regulovať spoločenskými normami krajiny v ktorej žiješ. Ak zákony v Slovenskej republike regulujú, čo ako bohatý človek môžeš a čo nie, tak potom Tvoje bohatstvo nebude časovanou bombou, kvôli ktorej nebudeš spávať, ale sa budeš tešiť z každého ovocia, ktoré prinesie pre dobro spoločnosti v ktorej žiješ.

Prečo toto píšem? Som otec a mám deti, vysvetľujem im ako je prospešné žiť. Vidia, čo sa v našej krajine deje a možno pochybujú nad zmyslom poctivého a etického života.  Ako aj mnohí iní. Neupadajme do skepsy, bojovať za etické Slovensko má zmysel. Slovensko potrebuje bohatých ľudí s morálnym kompasom v mantineloch spoločenskej etiky. Tých ostatných nech zožerie gorila.

Teraz najčítanejšie

Ivan Hlavanda

Patent na rozum nemám. Som hriešny, omylný, emotívny, častokrát cynicko-sarkastický, ublížil som mnohým, a predsa sa nadejem, že sa nad to povznesiete a pokúsite sa oddeliť predložené myšlienky v mojich blogoch, ktoré budú nasledovať - od ich nedokonalého autora.