Denník N

„Proč bi sem sa já vúbec ňekedi žeňių?!“

„Abi sem sa z cudzí ženskú doma trápių?!“

Aňi né tricet ročňí mųádenec f šenku velice nahųas sa bráňių:

„Proč, proč bi sem sa já z ňejakú cudzí ženskú doma trápių?!

„Abi sem z její hubi posúchaų časem po svatbje enem samé blbé hovaďini?!

„Neskaj, ked dom sem došeų, na každem schodze sem našeų tarélek huspaňini.“

„Maminka sa dicki o mja postará a vúbec na ňic a ňikedi sa nepítá

vlastňímu tatovi sa šak nečudujem, lebo jeho žena je moja mamina!

19.10.2019

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...