Denník N

Školstvo na Slovensku: Kto ho platí a kto riadi?

Pamätáte si na “neplatíš, tak nepřepínej” z kultového filmu Knoflikáři? Táto ľudová logika v školstve nefunguje. Pritom je dôležité, aby rodičia vedeli ako je školstvo financované a kto v ňom rozhoduje.

V regionálnom školstve je nespočetné množstvo výnimiek a do hry vstupujú súkromní a cirkevní zriaďovatelia. Vysokoškolský systém nie je o nič jednoduchší. V praxi preto nájdete usvedčujúce príklady, že je všetko inak a zložitejšie ako popisujem v tomto blogu.

Napriek tomu som sa ho rozhodol napísať a tému čo najviac zjednodušiť. Zameriavam sa na verejné školstvo, nakoľko sa stará o viac než 90 % našich detí. Pre zjednodušenie sa tiež nevenujem internátom, jedálňam, klubom detí, špeciálnym, jazykovým, umeleckým, ani iným špecifickým typom škôl a školských zariadení.

***

Materská škola Rúbanisko, Lučenec
Materská škola Rúbanisko, Lučenec

Kto platí MATERSKÉ ŠKOLY?

Zriaďovateľ, t.j. mesto, alebo obec prispeje stanoveným koeficientom z podielových daní na každé dieťa a menšou sumou prispejete aj vy. Výšku vášho príspevku určujú miestni poslanci.

Kto riadi MATERSKÉ ŠKOLY?

Na Slovensku máme relatívne autonómne školy. Kľúčovú úlohu a kompetencie má riaditeľ. Vyberá ho rada školy zložená z rodičov, zamestnancov a zástupcov zriaďovateľa. Dôležitú  úlohu však zohráva aj zriaďovateľ, t.j. starosta/primátor, ktorý si môže riaditeľa vybrať sám, ak sa mu návrh rady školy nepáči. Rozhoduje tiež o odmeňovaní riaditeľa a má dosah na jeho prípadné odvolanie.

 

***

Základná škola Kapušany
Základná škola Kapušany

Kto platí ZÁKLADNÉ ŠKOLY?

Štát financuje školy normatívnou sumou na každé dieťa. Normatív je stanovený podľa veľkosti a špecifík školy. Zriaďovateľ, t.j. obec zohráva rolu „prietokového ohrievača“. Peniaze prechádzajú cez jej rozpočet do škôl. Môže zadržať časť z celkovej sumy (10 -20 %) a prostriedky prerozdeliť medzi školy, ktoré zriaďuje. Menším príspevkom financujete výchovno-vzdelávací proces aj vašej peňaženky – či už cez ZRPŠ, príspevky na obedy, družinu, výlety atď. O niektorých rozhoduje škola, o iných poslanci, ale väčšina je dobrovoľná.

Kto riadi ZÁKLADNÉ ŠKOLY?

Ako pri materských školách.

 

***

Groslingova Bratislava
Gymnazium Grösslingová, Bratislava

Kto platí STREDNÉ ŠKOLY?

Ako pri základných školách, no zriaďovateľom je zväčša samosprávny kraj alebo okresný úrad.

Kto riadi STREDNÉ ŠKOLY?

Rovnako ako pri materských a základných školách, riaditeľ má kľúčové postavenie a vyberá ho rada školy. Porovnateľné postavenie má tiež zriaďovateľ, t.j. v tomto prípade zväčša predseda samosprávneho kraja alebo riaditeľ okresného úradu. Z nedávneho prieskumu iniciatívy To dá rozum však vyplýva, že riaditelia stredných škôl svoje rozhodnutia konzultujú so zriaďovateľom podstatne menej ako riaditelia základných škôl. Vypovedá to o ich pocite väčšej autonómnosti.

 

***

Univerzita Komenského, Bratislava
Univerzita Komenského, Bratislava

Kto platí VYSOKÉ ŠKOLY?

Štát. Dotácia sa odvíja najmä od počtu študentov a výkonu vo vede. Záleží však aj od koeficientov jednotlivých študijných programov a takzvaných špecifík, ktoré nastavuje ministerstvo. Do zdrojov pre univerzity treba tiež započítať národné granty a eurofondy s ktorými sa však delia so SAV a v poslednom čase aj s pochybnými firmami blízkymi SNS. Nastavenie financovania je de-facto jediným nástrojom, ktorý štát má na ovplyvňovanie fungovania univerzít.

Kto riadi VYSOKÉ ŠKOLY?

Rektori a dekani. Vyberajú ich senáty, v ktorých majú zastúpenie akademici, neakademickí zamestnanci a študenti. Štát sa na výbere rektorov nepodieľa vôbec. Na efektívne riadenie však rektori a dekani potrebujú podporu akademického senátu (rektor si sám nemôže vybrať ani prorektorov), vedeckej rady a vo veciach hospodárenia aj správnej rady. Významnú pozíciu má nezávislá Akreditačná agentúra, ktorá nastavuje minimálne štandardy kvality univerzít.

 

***

Takže, kto to teda celé platí?

V konečnom dôsledku my všetci prostredníctvom daní.

A kto to celé riadi?

Vami zvolení zástupcovia v parlamente, prípadne minister školstva? Tí síce nastavujú pravidlá, ale podiel na riadení školstva má na Slovensku viac ako 9000 ľudí, t.j. zriaďovatelia (starostovia, primátori a župani), riaditelia škôl, akademickí predstavitelia a predstavitelia 4 rezortov (školstvo, vnútro, zdravotníctvo a sociálne veci).

Dá sa s takýmto systémom niečo spraviť?

Dá. Musíte mať jasnú víziu, ale aj počúvať a spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú tvárami nášho školstva. Nie sú to len riaditelia a zriaďovatelia. Sú to tiež učitelia a učiteľky, školskí psychológovia, asistenti učiteľov, kuchári…  Nemám ilúzie, mnohí už neveria ničomu a nebudú nadšení ani našimi riešeniami. Potrebujeme však získať kritickú masu ľudí, ktorí nad našim školstvom ešte nezlomili palicu. Bez nich školstvo na Slovensku nezmeníme.

Program strany Za ľudí zverejníme onedlho, budem sa mu venovať aj v blogu.

 

 

Ďalšie informácie o financovaní regionálneho školstva nájdete tu a o financovaní vysokého školstva tu.

 

Teraz najčítanejšie

Michal Kovács

Som odborným garantom programu Školstvo a Veda strany ZA ĽUDÍ. Pôsobil som vo vzdelávaní a komunikácii, pracoval som v manažmente medzinárodnej korporácie, neziskových organizácií a verejnej vysokej školy.