Denník N

Mikrokozmos

Každý deň, všedný deň:
vystúpiť z vlaku,
auta,
konverzácie,
legitímne.

Dúfam, že chápeš,
že všetko bytie, konanie,
má viac ako jednu realitu.

Predstavy a spomienky sa nedajú nikam odsunúť.
Plynú automaticky ako nádych a výdych.

A náhody robia všetko bez systému, nešikovne.

Prinášajú naivné otázky a rozpačité odpovede.
Otázky,
ktoré si v prvej, ani v správnej chvíli, nepoložil.

Približujeme sa a vzďaľujeme sa ako príliv a odliv.
Nikdy to nebolo len čosi abstraktné.

Každý deň, všedný deň:
nastúpiť do vlaku a čítať svet, ktorý chce byť napísaný.

Možno tento čas stačí.

Teraz najčítanejšie