Denník N

Komenskému

Elégia

Komenskému

Ako malé dievča cez prestávku veľkú
hrala som sa v triede len na učiteľku.

Dlhou bielou kriedou na tabuľu čiernu
značila som čísla na os na číselnú.

V ruke tenké pero, v druhej hrubá knižka,
volala som žiakov prísne po priezviskách.

Vrav, učiiteľ národov!
Kedy budem, kedy budem za vodou?

Čísla už neznačím, minula sa krieda,
pred tabuľou čiernou stojím celá bledá.

Zlomili mi pero, a na nové nemám,
takí traja žiaci, zabudla som mená.

Opravujem testy cez prestávku veľkú,
nie je to ver‘ ľahké robiť učiteľku.

Vrav, učiteľ národov!
Kedy budem, kedy budem za vodou?

Teraz najčítanejšie