Denník N

´Mi, ženi, keré sme dúhočizné roki vidaté, už o tem ňeco víme,

snad každá z nás akorád enem takého už duchší čas doma máme …´

„Ten múj muž, otkedi má tú funkciju, furt ňegde za ňečim létá,

no a víš, mje je prevelice smutno ceųé dňi úplňe samej bit doma,

tak sem sa minule rozhodųa, že si kúpim ňejakého spjevavého ftáka,

kerí mja rozveselí tím, že mi aspoň ňekedi ze svojej kletki zaspívá …

Išųa sem teda za jednim známim, kerí dúhé roki ftákú chová,

protože sem sa dozvjedzeųa, že ňekedi ňekeré z ňich občas aj prodává

a optaųa sem sa ho smrtelňe vážňe, lesik ešče má ňejakich ftákú,

a on, že má už enem jedného a to dost leňivého a smíų sa na ceųú hubu,

že má už enem takého, kerí, bohužel, už dávno nespívá, ale furt dríme …“

Mje to ceųé pripadaųo velice zajímavé a ohromňe fťipné

a optaų sem sa jí: „Jak´s, prosím Ťa, na tú jeho otpovjeď reagovaųa?!“

„No, na tú dvojzmiselnú poznámku sem po pravdze odpovidaųa:

´Mi, ženi, keré sme dúhočizné roki vidaté, už o tem ňeco víme,

snad každá z nás akorád enem takého už duchší čas doma máme´ …“

20.10.2019

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...