Denník N

Kauza byt Jankovská a zodpovednosť Súdnej rady, osobitne jej predsedníčky

Zdroj: Internet
Zdroj: Internet

Pred pár dňami médiami preletela informácia o výraznom majetkovom prospechu M. Jankovskej v rozpore s jej predpokladanými príjmami z verejných funkcií, či už štátnej tajomníčky alebo sudkyne. A nastalo ticho!

Myslím, že je absolútne na mieste žiadať Súdnu radu, aby sa dôsledne a bezodkladne zaoberala medializovanými informáciami k bytu sudkyne Jankovskej, ktorý užíva. Aby sa  zaoberala otázkou, či vie aktuálne preukázať s tým súvisiaci majetkový prospech. Ak ho preukázať nevie, Súdna rada má bezodkladne urobiť všetky kroky k vyvodeniu disciplinárnej zodpovednosti. Je to totiž práve Súdna rada, ktorá má oprávnenie vyzvať sudcu na preukázanie jeho prírastkov, pričom aj doživotné užívanie nehnuteľnosti má svoju významnú majetkovú hodnotu. Určite sa bude treba vysporiadať aj s otázkou nadobudnutia významného majetkového prospechu blízkymi osobami. Ak M. Jankovská nepreukáže značný majetkový prírastok legálnymi príjmami, dôsledkom by malo byť odvolanie z funkcie a predtým, samozrejme, dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. V danej súvislosti ide aj o opätovné posúdenie jej sudcovskej spôsobilosti, ako sa k prejednaniu tejto kauzy postaví a či nepôjde o konanie s následkami opätovnej straty jej morálneho kreditu.

Súčasne je potrebné povedať, že tak M. Jankovská, ako aj ostatní negatívne medializovaní sudcovia v súvislosti s komunikáciou s Mariánom Kočnerom, čelia nielen podozreniam z trestnej činnosti, teda konkrétne najmä z ovplyvňovania súdnych rozhodnutí a brania úplatkov, ale vždy aj disciplinárnej zodpovednosti, lebo sú sudcovia. Tieto a ďalšie osoby z justície, osobitne sudca Sklenka, sudkyňa Maruniaková, sudkyňa Haitová, čelia základným pochybnostiam o svojej osobe, či napĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti, čo je morálny štandard a integrita sudcu pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie. Sudca musí mať vysoký morálny kredit preto, aby každý, o koho spore rozhoduje, mohol uveriť, že jeho vec bola rozhodnutá spravodlivo.

Súdna rada je ten orgán, ktorý musí stále sledovať, či ktorýkoľvek sudca má potrebný morálny kredit. Súdna rada musí byť preto pod drobnohľadom verejnosti osobitne dnes, či koná všetko, čo má, aby rozhodovali morálne zdatní sudcovia o našich súdnych sporoch. Súdna rada však nekoná dôsledne. Sú spochybnené osoby v jej vedení, že sú v konflikte záujmov, že koná pomaly, nevyužíva svoje kompetencie. Konkrétne, Súdna rada sa nedožaduje všetkých potrebných informácií od štátnych orgánov, vrátane SIS. Môže žiadať nahliadať do spisu, žiadať dôsledne sudcov o ich vysvetlenie a promptne vyvodiť závery z toho, že sudcovia nie sú súčinní, ak ich predvolá k vysvetleniam.

Členovia Súdnej rady by mali byť odborne aj morálne najzdatnejší v justícii. Dnes ukazujú, že to vedia len niektorí z nich a aj tí sú v menšine. Predsedníčka Súdnej rady, ktorá by z nich mala byť najzdatnejšia, zlyhala nielen tým, že bola na zabíjačke s Kočnerom, že nepovedala o svojom konflikte záujmov, keď sa nechala menovať do komisie pre kauzu Kočner, ale aj tým, že nekoná dostatočne rýchlo a nevyužíva ku konaniu súdnej rady všetky kompetencie v zmysle zákona, vrátane dohľadu nad sudcovskou spôsobilosťou sudcov, dôsledným dožiadaním informácií od štátnych orgánov, dôsledným vyžadovaním vysvetlení od všetkých dotknutých sudcov bezodkladne, podaním disciplinárnych návrhov spolu s návrhmi na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Som presvedčená, že predsedníčka zlyhala vo svojej funkcii a mala by z toho vyvodiť osobnú zodpovednosť.

Teraz najčítanejšie