Denník N

Testovaní by mali byť nielen žiaci, ale aj učitelia.

Prehnité školstvo plné prehnitých učiteľov a moje riešenie situácie.

To, že školstvo na Slovensku nie je úplne s kostolným poriadkom, ste si už asi všimli. To, že veľa učiteľov neučí tak, ako by malo, ste si už asi všimli tiež. Mnoho učiteľov nevedie žiakov k racionálnemu zmýšľaniu, kritickému mysleniu, nejde im príkladom, nemotivuje ich. Často-krát učitelia žiakov demotivujú, zavádzajú ich, niekedy dokonca aj dezinformujú, alebo si na nich riešia svoje komplexy. Majú potrebu vytvárať si nasilu umelú autoritu. Potupa žiaka je pre takéhoto človeka, ako zjavenie Ježiša Krista v Medzilaborciach, je to vykúpenie z ich nudného života. Zažívajú pri tom katarziu a obávam sa, že niektorých to aj sexuálne vzrušuje. Toto môže prísť ľuďom, ktorí už nechodia do školy veľmi prikrášlené, no opak je pravdou.

Problém školstva na Slovensku z pohľadu žiaka: 

Problémov je rovno niekoľko. V učebných osnovách je toľko zbytočného odpadu, čo vedie k tomu, že žiaci sa musia memorovať zbytočné informácie. Zapĺňať svoje mozgy haraburdím a dúfať, že ho niekedy v živote využijeme. Psychológ by to môžno prirovnal k Diogenóvmu syndrómu. Učiť sa na testy poučky naspamäť, ktoré pri najbližšej možnej príležitosti vyhodíme z hlavy, aby nedošlo k takýmto psychickým poruchám mi príde, ako zbytočné. Ďalší problém je, že školský systém je nastavený tak, že sa snaží zo študentov robiť zamestnancov, najlepšie zamestnancov priemyselnej výroby. Zamestnancov, ktorí budú poslúchať rozkazy od neprirodzených autorít. Zamestnanci, ktorí nebudú logicky a racionálne rozmýšľať. Týmto nastavením zabíjajú študentom zdravý úsudok. Ďalší problém je, že stať sa učiteľom na Slovensku bohužiaľ nie je až také náročné. Na to, aby človek mohol meniť život mladým ľuďom stačí spraviť si vysokú školu. Spraviť školu v prehnitom školstve, je to až tak náročné? Odpovedzte si sami. Spraviť školu v prehnitom školstve, aby sa mohli v tom prehnitom školstve zamestnať, ešte k tomu aj za smiešny peniaz. Koľko ľudí pri zmysloch spraví niečo takéto? Málo. A pre toto učia na školách učitelia, ktorí robia presne to, čo som rozoberal na začiatku článku. Takýto učitelia toto prehnité školstvo napádajú, čo vedie ešte k väčšiemu prehnitiu. Obávam sa, že ak to pôjde takto ďalej, tak školstvo sa rozpadne na prach.

Moje ideálne riešenie: 

Môžno toto riešenie nie je úplne reálne, preto ho považujem za moje ideálne riešenie. V prvom rade by sa mali otesať osnovy a zbaviť sa zbytočného memorovania. Toto otesanie by mali robiť učitelia, ktorí učia svoje predmety tým správnym štýlom. Pár takýchto učiteľov poznám. Učitelia, ktorí učenie považujú za poslanie a nie ako povolanie. Učitelia, ktorí v živote niečo dosiahli a na učenie sa pozerajú s veľkým nadhľadom. Učitelia, ktorí sa neboja nechať žiakom kúsok seba, lebo sa nemajú za čo hanbiť. Presne takýto učitelia by mali rozhodovať o tom čo budú ostatní učitelia učiť. Presne takýto učitelia by mali mať možnosť očesať učebné osnovy a rozhodnúť o tom, čo sa žiaci budú učiť.

Riešenie, ktoré by zbavilo školstvo prehnitých učiteľov. To, že niekto vyštuduje vysokú pedagogickú školu, alebo že si spraví pedagogické minimum neznamená, že ten človek vie učiť. To, že ten človek sa dokázal naučiť na to, aby spravil školu nie je žiadny dôkaz o tom, že ten človek dokáže učiť niekoho iného. Na základe tohto by som zaviedol pravidelné testovanie učiteľov, ktoré by testovalo ich spôsobilosť učiť, znalosť predmetov, ktoré učia a štýl toho ako učia. Tento test by sa robil každých 5 rokov a pri nástupe do funkcie učiteľa. Tieto testy by mali za účel vyhradiť len skupinu učiteľov, ktorí sú naozaj schopný učiť. Učitelia, ktorí dokážu poskytnúť dobré vzdelanie študentom a dokážu rozvíjať kritické myslenie žiakov. Testy, ktoré by spravili z učiteľov niekoho. Elitu, ktorá by potom bola naozaj hodná výrazného zvýšenia platu. Vytvorenie podmienok, kvôli ktorým by viac mladých ľudí chcelo byť učiteľmi.

 

 

Ak chceš moju tvorbu finančne podporiť, môžeš tak spraviť tu: https://www.patreon.com/lukaslipiansky   Za každý halier budem veľmi rád! :)

Teraz najčítanejšie

Lukáš Lipiansky

Som mladý chalan z Prievidze, ktorého baví písať. Baví ma cestovať, čítať knihy a počúvať zaujímave podcasty. Študujem na Obchodnej akadémii v Prievidzi. Ak ma chceš finančne podporiť, môžeš tak urobiť na mojom patreone: https://www.patreon.com/lukaslipiansky