Denník N

Nový zákon o predvolebnom moratóriu – zlá správa pre Slovensko, demokraciu a nás všetkých

Elijah O'Donnell - @unsplash
Elijah O’Donnell – @unsplash

Päťdesiatdňový zákaz zverejňovania výsledkov volebných prieskumov poškodzuje krehkú slovenskú demokraciu a otvára cestu k novým spôsobom manipulácie voličov

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v deň 101. výročia vzniku prvej česko-slovenskej republiky odhlasovali zlomyseľný zákon poškodzujúci už teraz krehkú úroveň demokracie na Slovensku a otvárajúci priestor novým spôsobom voličskej manipulácie. Rozšírenie zákazu zverejňovania predvolebných prieskumov na 50 dní dostáva Slovensko na úroveň krajín, kde sa demokratické pravidlá dodržujú len formálne.

Navrhovatelia zákona argumentujú nejasným nastavením súčasného fungovania volebných prieskumov, zahlcovaním verejného priestoru prílišným množstvom informácií a manipuláciou voličov. Či poslanci podporili zákon v úprimnej snahe odbremeniť občana od informačného pretlaku, alebo v snahe zlepšiť svoje volebné vyhliadky je na inú diskusiu. Nedá sa však pochybovať o tom, že čerstvo odhlasovaný zákon občanom, teda tým, ktorým mal pomôcť, viac uškodí ako pomôže. Situácia je o to nepriaznivejšia, nakoľko trpí právo občanov na informovanosť. Zlomyseľnosť zákona je zvýraznená tým, že politickým stranám ostáva možnosť zadávať volebné prieskumy a pracovať s ich výsledkami. Týmto opatrením vzniká informačná nerovnosť, v ktorej bežný občan ťahá za kratší koniec. Pamätajte, že obmedzovanie prístupu občanov k informáciám je začiatok premeny zdravej demokracie na chorobný autokratický režim.

Účelovosť zákona ilustruje skutočnosť, že zákon opomína internetový priestor. V predvolebných obdobiach niekoľkých predchádzajúcich volieb sme boli svedkami šírenia pochybných prieskumov v alternatívnom informačnom priestore. Prieskumy, ktoré neraz predpovedali napr. ĽSNS volebné víťazstvo boli konfrontované s relevantnými prieskumami, ktoré sa dostali aj do informačnej bubliny antisystémového voliča. Súčasná úprava zamedzuje tejto informačnej autorite, aby aspoň trocha napravila priestor pokrivený nepravdivými informáciami a informačný priestor ponecháva otvorený ďalším a ďalším pochybným prieskumom. Zverejňovanie alternatívnych prieskumov dodnes bývalo doménou antisystémových strán, no s prichádzajúcou právnou úpravou to môže byť lákadlo aj pre ostatné politické strany. Ak jej predstavitelia dokázali odhlasovať takýto neférový zákon, nie je ťažké si predstaviť, že sa v istej časti predvolebnej kampane budú opierať o podobne manipulatívne prieskumy.

Paranoidné presvedčenie, že prieskumy renomovaných agentúr sú manipulované v prospech iných ako vládnych strán má potenciál pokriviť slovenský verejný informačný priestor. Namiesto relevantných informácií, prieskumov, ktoré by verejnosť informovali o predpokladaných volebných výsledkov môže byť informačný priestor zahltený polopravdivými, zmanipulovanými internetovými, alebo inými prieskumami s pochybnou metodológiou. Pravdepodobnosť, že sa niečo také stane je viac ako istá. Voličské preferencie patria k vyhľadávaným pomôckam slovenského voliča, a keď mu štát túto možnosť odoprie, uvádza ho do informačnej neistoty, z ktorej sa bude chcieť čím skôr dostať, tak ako z akejkoľvek neistoty. Inými slovami, na trhu vzniká na trhu diera, ktorá čaká na svoje vyplnenie. A túto možnosť, žiaľ, budú využívať hlavne anonymné spravodajské portály, či stránky sympatizantov politických strán, nakoľko im v porovnaní s médiami a renomovanými výskumnými agentúrami nehrozí sankcia.

Predĺženie zákazu zverejňovania výsledkov volebných prieskumov je spoločensky škodlivý zákon, ktorý namiesto deklarovanej informačnej priehľadnosti má potenciál pokriviť verejný priestor, vytvoriť informačnú nerovnosť, otvoriť priestor novým spôsobom voličskej manipulácie, nehovoriac o tom, že zákon zámerne odvracia zrak od tých hráčov, ktorí neplánujú hrať férovú predvolebnú hru.

Odsúhlasenie tohto zlomyseľného zákona nie je pre Slovensko dobrá správa. Jej praktická implementácia bude ďalej narúšať už teraz krehkú demokraciu a kriviť náš antagonistický, a mnohokrát agresívny informačný priestor.
Dobrou správou je, že sa nerútime do záhuby… zatiaľ. Stále je na stole veto prezidentky a posudzovanie ústavnosti zákona už plne funkčným Ústavným súdom. Ak by to predsa nevyšlo, a skutočne sa opäť staneme čiernou dierou Európy, pamätajte, že zákon ako tento nie je ničím iným, ako prejavom nízkeho sebavedomia a obáv o budúcnosť jeho predkladateľov a podporovateľov.
Dúfajme, že na konci 50 dňovej informačnej slepoty vzídu výsledky vedúce k zmysluplnej prestavbe parlamentu, ktorý sa čím skôr zbaví tohto zlomyseľného zákona.

Prikladám vyhlásenie Sociologického ústavu SAV, ktorý sa v slovenskom prostredí ako prvý vyjadril k odhlasovanému zákonu.

Zopár mojich ďalších textov vrátane mojej skromnej literárnej tvorby nájdete tu.

Teraz najčítanejšie

Ľubomír Šottník

Doktorand na Sociologickom ústave SAV•Skúmam zmeny na pracovnom trhu a realizovateľnosť univerzálneho základného príjmu•Venujem sa písaniu prózy a dátovej analytike•Najčastejšie blogujem o literatúre, filmoch, politike a spoločnosti.