Denník N

quid pro quo

.

na čo sme zabudli?!  niektorí z vás si spomenú na horor „A Nightmare on Elm Street“. to, čo sa protagonistom sníva, deje sa i v realite. kategorickým imperatívom je nezaspať. no my sme zaspali a reinterpretujúc hymnu novembra ´89 od Iva Hoffmana: zobudili sme sa do zlého sna.

na čo sme už zabudli? ako dieťa som počúval príbehy o prastarom otcovi. dedičný richtár a  starosta požíval ohromnú autoritu. ľudia si ho vážili a starí i mladí si prichádzali vypočuť jeho radu na spoločenské, právne i obchodné záležitosti. ako iudex communis mal rozhodovaciu právomoc v drobných susedských sporoch. sporné strany preferovali jeho výnos, pred výnosom súdu.

ako radca biskupa bol pri vážnych rozhodnutiach, no vždy si zachoval nadhľad a zmysel pre spravodlivosť. majetok neukladal do bánk, nehromadil pre môjho starého otca. vedel že majetok nevlastníme, že sme len jeho dočasnými správcami. svoje deti vychovával prísne a viedol ich k striedmosti a skromnosti. v rešpekte k lepším a v úcte ku všetkým ostatným. výnosy z rodového majetku i všetko úsilie užíval pre obecné blaho, pri budovaní prvej „masarykovskej“ republiky. možno práve preto požíval úctu i dôveru ľudí. pisár pod jeho podpis nezabudol dopísať: „svetská a cirkevná autorita“.

na čo sme to zabudli?! na slušnosť? úctu k ľuďom, k sebe?! na praobyčajný rešpekt k všeobecným normám a zákonom?  na čo sme zabudli v záplave sebaľúbosti a prázdneho konzumu?! áno človek neslúži zákonu, ale zákon človeku. no niektorí z našich sudcov a prokurátorov, akoby sa ocitli nad zákonom. akoby nepochopili to, čo vedeli generácie pred nami:  „zachovaj zákon (poriadok) a poriadok (zákon) zachová teba.“ staré rímske príslovie, ktoré pozná každý právnik…  a predsa sa v rade privilegovaných sudcov a prokurátorov nájdu i takí, ktorí zabudli, že majú ísť príkladom.  že ich privilegované postavenie ich zaväzuje konať vždy ako primus inter pares!

na čo sme zabudli? azda sme ich finančne nedocenili ako učiteľov či pracovníkov kultúry? alebo sme im neposkytli nadštandardnú ochranu a výnimočný spoločenský status? nie. nie my sme nezabudli. to oni zabudli, že všetko čo požívajú, majú vďaka nám.  zabudli, že sú elitou a začali sa správať ako spodina.

bolo by slušné, aby sami odišli. bolo by očakávané, že sa budú hanbiť. že ich zaprú deti, zavrhnú príbuzní a priatelia. že ich majetok prepadne štátu. bolo by chcené, že sa ocitnú na periférií záujmu. a bolo by žiadúce, že ich rozhodnutia podrobí súdna rada auditu.

a predovšetkým očakávame od zástupcov zákonodarnej a výkonnej moci, že príde otvorená personálna očista v radoch sudcov i prokurátorov. že posilnia postavenie orgánov justičnej autoregulácie a rád.  že nastavia nové pravidlá práce súdov a prokuratúr, že sa sprísni  výber sudcov a prokurátorov, aby sme týmto bahnom nemuseli prechádzať pravidelne.

je mi ľudsky zle pri pomyslení v čom to žijeme. obracia sa mi žalúdok pri počúvaní nahrávok a čítaní správ. dlho som sám seba nútil, aby som napísal tento blog. je to nechutný blog, asi môj najhorší. denne sa dozvedáme… na čo sme my dôverčiví hlupáci zabudli.

kvôli vyššie nemenovaným ľutujem, že nežijeme o pár storočí skôr. v monarchii by sa ich mŕtvoly už hompáľali v povetrí. krkavce by štvrtili mršiny a roznášali po krajine. ich majetok by prepadol korune a z ich deti by boli vyvrheli, a nie majitelia korupciou získaných kont a lukratívnych nehnuteľností.

nuž … pre spravodlivosť si bude treba ísť k voľbám, lebo je čosi hnilé v tejto „demokratickej“ krajinke. akoby sa upchala kanalizácia a každý deň z nej vyviera viac a viac splaškov. takúto krajinu môj prastarý otec určite nebudoval. to nie je tá jeho „masarykovská“ republika.

 

s nechuťou…  X / 2019    I.B. Kráľ

 

Teraz najčítanejšie

ivan baláž kráľ

ivan baláž kráľ – básnik a výtvarník ivanbalazkral@gmail.com www.ivanbalazkral.com   Predstaviteľ a tvorca slovenskej literárnej a výtvarnej AUTENTY. Narodil sa 3. augusta v Prešove na Slovensku, ako potomok rodu Balas de Villa Bala. ŠTÚDIA Dopravné staviteľstvo (Highway and Bridge design) študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove (1992-1996). Tu získal zručnosti projekcie a navrhovania, ale najmä technickej i umeleckej kresby. Filozofické a teologické vzdelanie získal počas štúdia Teológie a Etiky na Univerzite Komenského v Bratislave, na katedre cirkevných dejín si osvojil nuansy sakrálneho umenia (1997-2002, Mgr). Dejiny so zameraním na dejiny umenia vyštudoval na Teologickej fakulte v Košiciach (2004-2007, Mgr.). Žurnalistiku a média so zameraním na reklamu na Katolíckej Univerzite v Ružomberku (2005-2008, PhD.).  Manažment na WSM v Legnicy (PL), Fakulte manažmentu a marketingu (2014-2016, magister). Psychológia (trvá). VÝTVARNÁ TVORBA Vo výtvarnom umení sa I. B. Kráľ venuje figurálnej maľbe (1999) a v menšom meradle i hlinenej plastike (1996). Ako predstaviteľ AUTENTY silne nadväzuje na slovenskú MODERNU. Jeho výtvarné videnie ovplyvnili najmä modernisti (Mikuláš Galanda a Ľudovít Fulla, Koloman Sokol, Imrich Weiner-Kráľ, J. Teodor Tekel) ale aj postmodernista Peter Baláž, kubistické koncepty Imricha Vysočana, francúzsky a český kubizmus (Georges Braque, Emil Filla). Z techník používa najmä akryl, kresbu rudkou, tuš, pastel, gvaš a ich vzájomné kombinácie. Programovo si všíma človeka a život. Ukazuje vnútorný boj v jednoduchej, často silne abstrahovanej figurálnej kompozícii. LITERÁRNA TVORBA Básnické videnie I. B. Kráľa ovplyvnil symbolizmus (Jean Nicolas Arthur Rimbaud), existencializmus (Albert Camus, Jean Paul Sartre), surrealizmus (André Breton) ako aj Charles Bukowski a viaceré moderné i avantgardné formy. Venuje sa témam existencie, lásky, intimity, slobody, zmyslu života a osobnej spravodlivosti. Jeho poézia je plná symbolov, zvratov, filozofických a krátkych ideových náčrtov – náznakov. Pomocou nich v dielach vytvára ideové a funkčné roviny. Básne i prózy sú intersubjektívnym príbehom, ktorému autor dáva literárnu podobu. Používa integrovaný rým, integrovanú asonanciu a voľný verš s pop-jazzovým rytmom. Poézia je intímna a autobiografická. Silne sa inšpiruje symbolickou funkciou slov. Čerpá z kultúrnych a konzumných archetypov. DIZAJN Po ukončení štúdia na priemyslovke (1996) pokračuje I. B. Kráľ v rodinnej tradícii a venuje sa dizajnu. Silnú rodinnú tradíciu založil módny návrhár a pedagóg Ondrej Baláž (1923-2004), pedagóg, jeden z prvých módnych dizajnérov a návrhárov v Československu. Pôsobil ako hlavný návrhár v rodinnej textilnej fabrike LANA (spoluvlastníci Molčan-Bohňa 1938-195?) svojho švagra A. Molčana a manželky Anny rod. Balážovej. V začiatkoch sa LANA špecializovala prevažne na výrobu uniforiem pre žandárov, železničiarov a hasičov. Príchodom mladého návrhára, sa rozbieha výroba unikátnej konfekcie. Ondrej Baláž bol tvorcom množstva pôvodných strihov a grafických vzorov. (Krátko pred znárodnením Bohňa vezme celú hotovosť a emigruje do Nemecka.) Po znárodnení fabriky LANA (začiatkom päťdesiatych rokov) je Ondrej Baláž nútený pracovať ako majster v OZKN v Prešove. Odevné závody vznikli z materiálovo-technického zázemia skonfiškovaného pri znárodnení MAGURY a LANY i viacerých súkromných dielní a menších výrobní odevov. Po uvoľnení pomerov pôsobi Ondrej Baláž, ako pedagóg na tunajšej strednej textilnej škole. Dizajnérska rodinná tradícia pokračovala v osobe Jozefa Baláža najml. (1939-2014). Slováka, jedného z prvých československých interiérových dizajnérov, pôsobiacich vo Švédsku. Jeho práce nájdeme v desiatkach hotelov, foyerov, spoločenských a účelových stavieb na Slovensku v Čechách i vo Švédsku. Poslednými predchodcami v rodinnej tradícií boli maliar Peter Baláž (1955-1983), grafik Jaroslav Baláž (*1951), významný zberateľ európskeho umenia Milan Baláž a architekt Miroslav Macejko. Ivan Baláž Kráľ pokračuje v dizajnérskej tradícií a venuje sa najmä interiérovému dizajnu. Vytvára úžitkový bytový dizajn a bytové doplnky. Používa recyklovanú drevnú hmotu a recyklované súčasti starého nábytku (revival design). Rovnako spracúva produkty masového priemyslu, ktoré pretvára na účelné a praktické súčasti neoindustriálnych domácností. Z materiálov používa najmä drevo, oceľ, dyhu, plasty... a ich vzájomné kombinácie. Realizovaným produktom dodáva osobitý vnútorný no vždy úžitkový rozmer. KNIŽNÉ MONOGRAFIE 2000 – Básne živé i mŕtve ISBN 80-968325-0-6 ( Arkus, Prešov, SK) (Poems living and dead) 2001 – Ondrašovce, ľudia a obec na výšinách (co-author / Prešov, SK) (Odrasovce, people and village in highlands) 2003 – Básne bara ex nihilo ISBN 80-968325-5-7 (Arkus, Prešov, SK)(Poems of bara ex nihilo) 2006 – súmrak / kar múz ISBN 80-969590-0-X (Prešov, SK)(twilight / afterfuneral muses party:) 2006 – Kompendium reklamy (manuscript / Ružomberok, SK) - (Compendium of advertising) 2007 – Návrat Braku (co-author /Žilina, SK) ISBN 978-80-85161-51-9 (Return of the Schlock) 2010 – Muuza (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-168-5 (Muse) 2011 – Muuza 2011 (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-213-2 (Muse) 2011 – REKLAMA A SPOTREBITEĽ ISBN 83-89884-67-4 (Warszawa, PL) (Advertisement and consumer) 2011 – Modern views on social counseling ISBN 978-83-611-49-37-8 (co-author / Chełm, PL) 2012 – Communication in Social Marketing Consultancy ISBN 978-80-89372-38-6 (co-author / Prešov, SR) 2014 – vrieskajúca posteľ (CZ, SR villa bala) ISBN 978-80-971854-0-4