Denník N

Bratislava

Bohmi určené možnosti:
Ostrov 1: miesto.
Ostrov 2: náhradné miesto.
Ostrov 3: náhradné miesto náhradných miest.

Potom prázdno. Príprava.

Možnosť ísť, možnosť zotrvať,
sa uskutočňuje pohybom,
alebo jeho absenciou.

Jediný a zásadný dôvod návratu,
jediný a zásadný dôvod každého návratu,
je úloha.

Miesto: Ostrov.
Buď tam, kde na tom záleží.

Teraz najčítanejšie