Denník N

Nový zákon o financovaní cirkví je hanba

Pár slov k „zmene“ spôsobu financovania cirkví a náboženských spoločností na Slovensku.

Nový zákon o financovaní cirkví a náboženských spoločností, ktorý nahradí komunistický zákon 218/1949, sa dá podľa mňa stručne označiť jedným slovom: HANBA.

Registrované cirkvi na Slovensku, ktoré poberajú na svoj chod financie od štátu, ním v podstate otvorene priznali, že bez peňazí daňových poplatníkov dnes nevedia zabezpečiť ani len svoj základný chod. Do značnej miery je to vlastne prejav nedôvery voči vlastným členom a členkám a zrejme aj malej viery v silu posolstva, ktoré hlásajú. Je predsa úplne prirodzené a normálne prispievať na veci, ktoré nám v živote dávajú zmysel a ktorým veríme.

Zdroj: TK KBS

Viac než symbolické je aj načasovanie, keďže zákon prešiel parlamentom práve v deň, keď boli na internete zverejnené nahrávky Gorila. Vďačnosť a radosť z navýšených, po novom dokonca aj štátom garantovaných, chechtákov evidentne prevážili nad povolaním byť prorockým a morálnym hlasom v spoločnosti.

Veď ako povedal arcibiskup Stanislav Zvolenský už na Bratislavských Hanusových dňoch 2019: „Nechali sme si vnútiť tému korupcie, ako najväčšieho hriechu. Korupcia je hriech, ale často to, čo nazývame korupcia, je postavené na ľudských zákonoch a na nedodržiavaní ľudských zákonov. Zabíjanie života je vždy nedodržiavanie Božieho zákona.“ 

Prečo by sa teda mal vôbec vyjadrovať k takýmto bezvýznamným témam, keď môže vinu za morálny úpadok spoločnosti stále zvaliť na potraty, gejov a džendžer?

Zvolenský vtedy tiež v diskusii otvorene povedal, že „Cirkev vo svojej optike voči politike je veľmi skeptická voči výmene politických reprezentácií. Lebo víťazstvo nad korupciou sa nedeje výmenou politických reprezentácií, ale zmenou ľudských sŕdc.“ Súčasná vláda mu teda evidentne vyhovuje, len sa treba za ňu viac modliť…

Ako veľmi sú Zvolenského slová odlišné od rímskeho biskupa, pápeža Františka, ktorý jasne hovorí, že „korupcia je apokalypsa demokracie, rúhanie, kultúra smrti, zlo, proti ktorému treba rázne bojovať“!

„Proti korupcii sa nebojuje mlčaním. Musíme o nej hovoriť, verejne odsúdiť prejavy jej zla, porozumieť, o čo tu ide, aby sme sa mohli s rozhodnosťou zasadiť za to, aby milosrdenstvo prevážilo nad podlosťou, krása nad ničomnosťou,“ hovorí ďalej František.

Ale späť k financovaniu cirkví a náboženských spoločností. Osobne som fanúšikom modelov daňovej asignácie, hoci ja sám som členom a kňazom českej cirkvi (bez registrácie na Slovensku, ktorú je tu kvôli islamofóbii a pokryteckému mlčaniu registrovaných cirkví prakticky nemožné získať), takže od štátu nedostávame nič a žijeme.

Zmena spôsobu financovania cirkví a náboženských spoločností, ako aj liberalizácia zákona o ich registrácii boli jednými z dôvodov, kvôli ktorým som spoluzakladal hnutie Progresívne Slovensko.

Dnes ma síce niektoré veci mrzia a určite je čo kritizovať, no stále si myslím, že bez výraznej podpory tohto hnutia sa veci na Slovensku nikam nepohnú. Mám totiž naďalej dôveru v desiatky hodnotovo založených a čestných členiek a členov, s ktorými zdieľame rovnaké názory. Jediná cesta je vykrúžkovať ich budúci rok do parlamentu.

Záverom to teda zhrniem tak, že osobne pevne dúfam, že tento nový stav financovania cirkví a náboženských spoločností je v skutočnosti len prechodným obdobím, ktorého trvanie nebude dlhé. Som veriaci kresťan, a preto som presvedčený o tom, že viera je pre môj život natoľko dôležitou hodnotou, že sa do nej oplatí investovať nielen svoj čas a energiu, ale aj vlastné peniaze. A som tiež hlboko presvedčený, že kresťanstvo môže aj na Slovensku vyzerať inak.

Teraz najčítanejšie

Martin Kováč

Som manžel, otec, teológ, starokatolícky kňaz a ľudskoprávny aktivista. V rokoch 2019-2023 som pracoval na projekte obnovy Starého Lýcea. Aktuálne pôsobím na pozícii projektového manažéra v Nadácii Volkswagen Slovakia. Venujem sa najmä otázkam náboženskej slobody, medzináboženského a medzikultúrneho dialógu, právam menšín a vzťahu štátu a cirkví.