Denník N

Dve nové parkovacie miesta v Dúbravke za cenu šiestich a zničený pás zelene k tomu

Aktualizácia z 5.11.2019 je v závere článku, pod odkazmi.

V auguste 2014 som na Miestnom úrade Bratislava – Dúbravka podal podnet ako sa dajú pomerne jednoducho, za minimum finančných prostriedkov a bez zásahu do zelene, zlepšiť parkovacie možnosti na ul. Pri kríži 38. Totižto, nachádzali sa tu 2 paralelné chodníky medzi ktorými bol pás zelene, pričom chodník susediaci s jednosmernou cestou, na ktorej ešte pred pár dňami parkovali autá pozdĺžne, bol nevyužívaný. Chodci využívali širší chodník, ktorý bol bližšie k domu. Preto som navrhol zmeniť pozdĺžne parkovanie na ceste na parkovanie zvislé, alebo šikmé, s využitím nevyužívaného chodníka.

Riešenie, ktoré ale tento týždeň zrealizoval na danom mieste náš miestny úrad, resp. naša mestská časť (o ktorej na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva z úst poslancov neraz počuť ponosovanie sa, že naša MČ patrí v Bratislave k najchudobnejším) je luxusom. Nehovoriac ešte o zbytočne pochovanej zeleni.

Týmto riešením bolo pred našim obytným domom Pri kríži 38 vybudovaných cca 6 parkovacích miest, ALE oproti pôvodnému stavu v danom úseku  pred domom Pri kríži 38 reálne pribudne nie 6 parkovacích miest, ale jedno alebo 2 parkovacie miesta. Lebo pôvodne v ňom zaparkovalo 6 vozidiel; keď sa vhodne poskladali. Po novom tam zaparkuje odhadom 7 vozidiel, snáď 8, ak sa na to väčšie parkovisko poskladá 5 vozidiel.

Rád by som vedel, či náhodou nejde o 2 najdrahšie novo vzniknuté parkovacie miesta v Bratislave. Nehovoriac o tom, že ak by sa zrealizoval návrh z r. 2014, pri ktorom by bola zachovaná zeleň, a o ktorom na miestnom úrade vedeli, lebo jeho realizáciu som neraz urgoval, stálo by to zlomok tej ceny, ktorú napokon náš miestny úrad investoval na zrealizovanie svojej predstavy parkovania v danom úseku.

Keď existuje ľahšie riešenie, treba si vybrať to ťažšie!… Váš Miestny úrad BA – Dúbravka.

A ak by sa zrealizoval návhrh z r. 2014, tak oproti pôvodnému stavu by v danom úseku, ktorý vidíte na obrázku vyššie, mohli zaparkovať nie dve autá navyše, ale minimálne štyri, za oveľa menej peňazí. Autá by tu totižto parkovali zvislo, alebo šikmo aj na miestach tých troch torz pôvodného chodníka pri ceste. Posledné z nich, to úplne napravo, za konármi, je vidieť iba čiastočne.

Počítam s tým, že miestny úrad sa vyhovorí na vôľu občanov; že oni to tak chceli… To ho ale, myslím si, neospravedlňuje. Predsa o vynaložených finančných prostriedkoch v konečnom dôsledku rozhoduje miestny úrad a ja osobne nepochybujem o tom, že ak by sa zrealizoval návrh, ktorý bol podaný v r. 2014, ktorý bol neraz urgovaný, z občanov by neprotestoval nikto; a ak náhodou niekto, bol by vo výraznej menšine.

Ak by sa niečo také stalo za bývalého starostu, Jána Sandtnera, tak jeho najväčší kritici, ktorí dnes zastávajú v komunálnej politike nie nízke pozície, by od rozhorčenia vyskakovali možno až po plafón.

V Dúbravke je X miest, kde by sa dané nemalé finančné prostriedky, použité vyššie uvedeným spôsobom na riešenie parkovania na ul. Pri kríži 38, dali využiť oveľa efektívnejšie na iných uliciach Dúbravky, lebo taká možnosť, aká bola Pri kríži 38 (2 paralelné chodníky, pričom ten pri ceste nebol využívaný), bola v našej MČ len jednou z mála; ak nie jediná.

Časť viny na tom, čo sa stalo, beriem na seba. Som totiž členom Komisie územného rozvoja a na zasadnutí, na ktorom bodom programu bolo dané parkovanie, som buď chýbal, alebo som prišiel neskoro, až po jeho prejednaní. Naozaj ani vo sne by ma nenapadlo, že miestny úrad si vyberie takéto nelogické riešenie daného parkovania; zvlášť keď od začiatku vedel o oveľa lepšom riešení (teda aspoň ja o tom vôbec nepochybujem).

Nehovoriac o tom, ako esteticky to bude celé vyzerať. Autá budú pred domom budú parkovať: pozdlžne, zvislo, pozdlžne, zvislo, pozdlžne.

Jednoducho som to podcenil, a neskontroloval danú vec. Ale aj keby opak bol pravdou, zo svojich skúseností z pôsobení v tejto, a v predošlých dvoch volebných obdobiach v komisii mediálnej, a do roku 2014, ešte ako neposlanec, v komisii životného prostredia, môžem pokojne konštatovať, že minimálne dané komisie slúžili, alebo slúžia, neraz len na vytváranie dojmu. Preto si myslím, že pravdepodobnosť, že by som tejto nelacnej fušerine zabránil, ak by som to nepodcenil, je menšia než pravdeepodobnosť, že by som jej zabránil.

Tu je posledný známy príklad, ktorý môjmu vyššie uvedenému tvrdeniu nasvedčuje – Výstavba polyfunkčného objektu Laskonka 2:

https://dennikn.sk/blog/1463483/schvalovanie-vystavby-polyfunkcneho-objektu-laskonka-2-v-dubravke-sa-udialo-za-chrbtom-obcanov/

https://dennikn.sk/blog/1569959/zly-nesrovnal-bratislavsky-exprimator-sa-vo-veci-vystavby-l2-v-dubravke-zachoval-principialne-na-rozdiel-od-dubravskej-radnice/

Aktualizácia z 5.11.2019:

Od miestneho úradu som vo veci dostal „predbežné“ zdôvodnenie k veci, pričom podrobnejšie podá konkrétny pracovník, ktorý ten projekt navrhoval, resp. zabezpečoval. Zdôvodnenie ktoré som dostal je nedostatočné. Uvádzam to najpodstatnejšieho z neho, ako som si to zapamätal. V zátvorkách uvádzam moje vyjadrenie k tomu:

1. Riešenie je nadčasové a počíta s požiadavkami (normami) na parkovacie miesta v rámci novej parkovacej politiky; autá už nebudú môcť parkovať na ceste… (To, že autá už na cestách nebudú môcť parkovať je nepredstaviteľné, nemožné)

2. Medzi chodníkom a cestou bol veľký skok, a preto sa tam nedalo spraviť šikmé parkovanie (Vôbec tam nebol tak veľký skok, aby s tým mali mať autá problémy. Okrem toho, druhý argument nepriamo spochybňuje ten prvý).

Teraz najčítanejšie

Marcel Burkert

Dekonšpirátor. Teda má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a miestny poslanec v bratislavskej Dúbravke.