Denník N

Okradnutí o majetok aj o ľudskú dôstojnosť

Rada sa rozprávam s ľuďmi skôr narodenými. Je v nich pokoj, skúsenosti a veľa príbehov. Pre príbehy žijeme. Sme ich hlavnými hrdinami. Chceme svoje príbehy rozprávať vnúčatám. Budeme im chcieť sprostredkovať zážitky, skúsenosti, budeme chcieť na tomto svete zanechať odtlačok v ich mysliach. Keď príde veľké finále nášho života, budeme chcieť odísť v plnom akceptovaní našej ľudskej dôstojnosti. Najlepšie v kruhu svojich najbližších. Každého z nás to čaká.

Nechceme, aby nad našim chátrajúcim telom prebiehal spor o majetky, nechceme aby nám niekde v prievane medzi dverami a cudzími ľuďmi vymieňali plienky, nechceme aby sa pre našu vetchosť zabudlo na to, že sme ľudia. Že sme milovali a boli milovaní, že sme túžili, pracovali a žili krásne príbehy.

„Úcta“ je dôležité slovo. Skrýva v sebe mnoho citov a pocitov a je viditeľná najmä na správaní sa k ľuďom. Bohužiaľ, žijeme v štáte, ktorý slovo „úcta“ považuje za abstraktný pojem. A vraj „sociálny štát“. Nič nie je vzdialenejšie.

Vystrašený telefonát od zamestnankyne

Na začiatku minulého roku som mala zvláštny telefonát. Pani ma vopred niekoľkokrát prosila a upozorňovala, aby som jej identitu zachovala v anonymite, lebo sa bojí o svoj život. Tvrdila, že to, čo mi chce povedať sa týka nebezpečných ľudí a veľkých finančných machinácií. Až po mnohých ubezpečeniach mi rozpovedala, čo ju trápi.

Ani rok po tom, čo opustila prácu opatrovateľky penziónu pre seniorov vraj nemôže spávať pre to, čo tam videla a zažila. Z tejto práce vraj odišla, lebo bolo pre ňu neprijateľné, akým spôsobom prebieha starostlivosť o starých a chorých obyvateľov penziónu.

Starostlivosť o 32 klientov podľa jej slov vykonávali tri opatrovateľky v 24 hodinových službách. V objekte vraj nebola zabezpečená základná hygiena a čistota, v dome sa pohybovali psy, ktorí vykonávali potrebu priamo vo vnútri. Potraviny slúžiace na prípravu stravy boli skladované v plechovej garáži, kde v letných mesiacoch teplota dosahovala 60 stupňov. Stravu pre starkých tam pripravovali napriek tomu, že nemali na to povolenie.

Podľa jej slov personál ordinoval klientom psychiatrické lieky bez odporúčania lekára za účelom tlmenia klientov.

Vedenie zariadenia podľa je slov pripravovalo klientov o majetok. Prebiehať to malo tak, že klient, ktorý vlastnil zaujímavú nehnuteľnosť, bol predávkovaný psychofarmakami a v stave, v ktorom si nebol schopný uvedomovať závažnosť svojho konania, bol dopravený k notárovi, prípadne tento konkrétny notár prišiel v pravý čas do zariadenia. Potom svojim podpisom potvrdil darovanie nehnuteľnosť na ďalšie osoby. Spomenula dve mená klientov, kde bola svedkom takéhoto konania vedenia. Dôchodcovia jedným podpisom prišli o svoje nehnuteľnosti. Klientom tiež mali miznúť cennosti, ktoré ani po ich smrti nedostali späť pozostalí.

Spomenula starenku, ktorá v týchto podmienkach veľmi rýchlo chradla. Stenčili sa jej prsty na rukách a začal jej padať z prstenníka krásny prsteň s pravou perlou. Zjavná starožitnosť a nádherný kus. Keď ho zamestnankyňa našla po druhý krát na zemi, spýtala sa starenky, či ho nemá dať radšej do úschovy do trezoru. Súhlasila, preto opatrovateľka prsteň odovzdala riaditeľke. Starenka zakrátko zomrela, no pri vybavovaní pozostalosti vraj prsteň nikto príbuzným neodovzdal.

Tvrdila, že vedenie ku klientom neprechovávalo žiadnu úctu. Starostlivosť o nich bola nekvalitná po všetkých stránkach. Pani tvrdila, že ťažko chorí starí ľudia, ktorí mali držať prísne diéty boli stravovaní na sáčkových polievkach. Všetci klienti dostávali nevhodnú a nutrične nevyváženú stravu, trpeli nedostatkom tekutín, preto veľmi rýchlo strácali na hmotnosti a skoro zomierali.

Žiadala ma, aby som s jej podnetom oboznámila políciu a tiež kontrolné orgány Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Úrad verejného zdravotníctva. Niekoľkokrát a opakovane kategoricky odmietla možnosť, že by o veciach svedčila sama. Tvrdila, že má vážne obavy o život a osoby, ktorých sa to týka, sú vraj schopné jej ublížiť.

Na Generálnu prokuratúru som preto podala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov na osobách vyššieho veku a ťažko chorých osobách, ktoré sú v zmysle Trestného zákona považované za chránené osoby. V tejto veci som kontaktovala aj ministerstvo práce, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Regionálny úrad verejného zdravotníctva. O pomoc som tiež požiadala Komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vyšetrovanie a preverovanie

Generálna prokuratúra rozdelila moje oznámenie na viacero konaní. Identifikovala v tomto podaní viacero podozrení z trestných činov, ktoré sa týkali podozrení z týrania, podvodu, sprenevery a úkladnej vraždy.

Úkladnú vraždu začala vyšetrovať protizločinecká jednotka NAKA. Totiž v prípade, ak by bola zlá starostlivosť a dehydratácia klientov spojená s úmyslom privodiť im smrť, naviac v súvislosti s majetkovým prospechom, mohlo by sa jednať o úkladnú vraždu. To sa však veľmi ťažko dokazuje. Preto som nenamietala, keď bolo toto vyšetrovanie ukončené.

V súčasnosti prebieha vyšetrovanie týkajúce sa týrania, podvodu a sprenevery. Suma možného podvodu bola vyčíslená na viac ako 150.000 eur, preto túto časť bude riešiť Krajská polícia.

Pri policajnom vyšetrovaní sa zatiaľ potvrdilo, že jedna z klientok nebola schopná uvážiť, čo sa pri prepise jej majetku deje, nakoľko trpela demenciou. Svojim konštatovaním to potvrdil Inštitút forenzných medicínskych expertíz.

Vyšetrovaním boli zistené machinácie s bytmi klientov. Byty boli prevedené na iné osoby a v priebehu pár mesiacov predané za trhovú cenu. Rozdiely boli v desiatkach tisícoch eur. Vo veci stále prebieha vyšetrovanie.

Vedenie zariadenia tvrdí, že o prebiehajúcom vyšetrovaní nemá žiadne informácie. Je to klamstvo. Z výpovedí a vyrozumení polície je zrejmé, že vedúce zariadenia boli predvolané a k tejto veci vypočúvané. Museli byť teda aj oboznámené s tým, čo je predmetom trestného oznámenia.

Kto stojí za zariadením

Odborným garantom zariadenia je členka Smeru-SD Štepánka Mádlová známa z kauzy Privilégium. Za ministrovania svojej priateľky a kolegyne Viery Tomanovej získavala neoprávnené dotácie, za čo bola právoplatne odsúdená. Tomanová pred nástupom do funkcie pracovala priamo v Privilégiu.

Privilégium malo v roku 2007 podlžnosť voči Sociálnej poisťovni vo výške 564-tisíc eur. Podľa obžaloby Štepánka Mádlová ako šéfka neziskovej organizácie Privilégium zatajila daňový dlh vo výške približne 31.135 eur v žiadosti o dotáciu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny organizácii potom dalo dotáciu vo výške približne 66.380 eur.

Kvôli kauze s Mádlovou čelila ministerka Tomanová následne odvolávaniu v parlamente. Určite si spomínate na mimoriadne zasadanie vlády, týkajúce sa Tomanovej psa, ktorého mal zákerne uspať novinár. Ficova vláda sa vtedy snažila aj takýmito bizarným spôsobom prekryť škandalózne obohacovanie sa na úkor seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov.

Dnes vedie Štepánka Mádlová spolu so svojimi dcérami Penzión Steffi pod občianskym združením Evito. Ako môže človek s takýmto kreditom nerušene celé desaťročie viesť podobné zariadenia bez toho, aby nebol pod pozorným dohľadom kontrolných orgánov? Na to je len jediná odpoveď.
Smer si svojich ľudí podrží. Aj keby išlo o páchanie neprávostí na bezbranných starčekoch a starenkách. Takto Smer-SD ochraňuje sociálny štát. A „svojich ľudí“.

Výsledky štátnych kontrolných orgánov

Väčšina z podozrení bola potvrdená štátnymi kontrolnými orgánmi.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva zistil viaceré významné hygienické nedostatky a začal proti zariadeniu správne konanie.

Inšpektorát práce konštatoval závažné porušenia Zákonníka práce – pracovný čas nad rámec, ktorý zákon dovoľuje, nevedenie evidencie pracovného času, práce nadčas a nočnej práce, neposkytovanie mzdy v závislosti od počtu odpracovaných hodín.

Ministerstvo práce po kontrole v zariadení vypracovalo Protokol o výsledku dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb. Tento protokol obsahuje 79 nálezov, porušenie troch článkov Ústavy Slovenskej republiky, 17 porušení Zákona o sociálnych službách, 5 porušení Občianskeho zákonníka, porušenie Zákona o sociálnej práci a Zákonníka práce, porušenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, porušenie cenníka a porušovanie prevádzkového poriadku.
Tieto nálezy ministerstvo považuje za správne delikty.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím konštatovala, že registrácia zariadenia je netransparentná, nakoľko je zaregistrovaná pod Nitrianskou župou ale prevádzku má iba v Bratislave, klienti sú v zariadení uzamknutí, špina bola na dvore aj vo vnútri zariadenia, zariadenie bolo bariérové a klienti boli teda izolovaní na poschodí domu. Tam sa pre vysokú teplotu museli chladiť vlhkými uterákmi. Potraviny boli spolu so psími granulami uskladnené v rozžeravenej garáži.

Seniorom nebola zabezpečená ochrana súkromia pri úkonoch intímnej hygieny. V zariadení za rok zomrelo 11 klientov čo predstavuje tretinu všetkých klientov. Aj komisárka konštatovala, že v zariadení našla neštandardné prevody majetkov klientov.

Komisárka v správe upozorňuje na pani, ktorá formou sponzorského daru previedla na zariadenie svojich nasporených 30.000 eur zo svojho účtu. Peniaze mali ísť na zlepšenie kvality života darkyne. Izba zosnulej pani sa však ničím neodlišovala od ostatných izieb. Komisárka teda žiadala od zariadenia zdokladovanie toho, na aký účel bola táto suma vynaložená.

Doklady prišli po termíne a boli to bločky za nákup akumulátorovej vŕtačky, detských posteľných obliečok, kuchynskej linky, 30 m zváraného pletiva, 4 kusov protipožiarnych dverí, lopaty, ručný štiepač, chemická kotva a skrine zakúpené až po smrti darkyne. Nezmyselnosť týchto nákupov ku vzťahu k zlepšeniu kvality života klientky je zrejmá. Naviac tieto bločky boli len na sumu cca 10.000 eur. Ostatných 20.000 eur sa neuráčili ani ničím vydokladovať.

Nejasnosť kompetencií je hýčkaná

Nezisková organizácia Evito je registrovaná na Nitrianskej župe. Pritom svoje jediné zariadenie – penzión Steffi prevádzkuje na území Bratislavskej župy. Samotná riaditeľka zariadenia vo svojej výpovedi uvádza, že tieto zmätky urobili zámerne, nakoľko mali s Bratislavskou župou problémy, keďže tam predtým prevádzkovali Privilégium.

Nejasnosť kompetencií a dieru v zákonoch využili dokonale. Kontrolovať penzión má župa, ktorá má organizáciu v registri. No ak je zariadenie na území iného kraja, tam už kontrolovať nemusí. Teda Nitrianska aj Bratislavská župa si nad týmto stavom pokojne môžu umyť ruky. Aj jedna aj druhá má výhovorku na to, prečo ich to nezaujíma.

Zdá sa však neuveriteľné, že príslušná Nitrianska župa vôbec nebola informovaná o závažných nálezoch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Dá sa predpokladať, že to bol zámer ministra, neinformovať o katastrofálnom stave zariadenia z dôvodu, že ide opäť o „našich ľudí“. Návrh na výmaz z registra mohli totiž pokojne zaslať župe už po vykonaní svojej rozsiahlej kontroly. Neurobili to.

Kompetencie ministra a ministerstva sú jasné. V zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov Ministerstvo práce vykoná priemerne za rok iba 8 kontrol, čo je vzhľadom na takmer 800 sledovaných zariadení alarmujúce. Vo svojej správe to uvádza aj Verejná ochrankyňa práv. Pri tomto tempe práce by ministerstvo potrebovalo 94 rokov, aby aspoň raz skontrolovalo všetky zariadenia sociálnych služieb.

Tento problém je dlhodobo známy. No minister Richter a ani Smer-SD za dekádu svojej vlády nemali chuť stransparentniť dianie okolo týchto zariadení. Za daného stavu môžeme smelo povedať, že starostlivosť o seniorov je prakticky bez kontroly. No nikto sa necíti byť za to zodpovedný.
Veď aj zariadenie, o ktorom hovoríme, nerušene funguje ďalej.

Áno, dôstojne žiť a dôstojne zomrieť. To je základné minimum, ktoré musí štát garantovať každému jednému človeku. Je hrozné, že sa musíme obávať o život a zdravie svojich blízkych, rodičov či starých rodičov. Na sklonku života žijú v úbohých podmienkach, za ktoré platia neraz obrovské sumy. Môžu sa dostať aj do zariadenia, kde ich nielenže pripravia o pokojnú starobu, ale aj o všetok ich majetok. Diery v systéme ich doslova ohrozujú na živote.

Tlačová beseda poslancov Demokratickej strany N. Blahovej a J. Rajtára
Reportáž RTVS 

Teraz najčítanejšie

Natália Blahová

"Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, ten kdo do pout jímá otroky, sám je otrok." (Ján Kollár - Slávy dcera)