Denník N

Prečo robíme petíciu za reguláciu billboardov

Žijeme v konzumnej dobe ku ktorej neodmysliteľne patrí aj reklama a propagácia. V televízii nám pretína naše obľúbené programy, na internete vyskakuje z každej strany, zahlcuje nám naše poštové schránky a v neposlednom rade nám kazí vizuálne prostredie v našom meste cez premnožené billboardy, citylighty či rôzne iné formy závesných reklám na budovách, plotoch a zábradliach. Odpútavajú pozornosť vodičov, kazia dojem v centre mesta a uberajú pôžitok zo scenérie mestskej zelene, alebo architektúry niektorých stavieb.

Moderné mestá sa snažia v celej Európe rozširovať plochy mestskej zelene, budujú parky a oddychové zóny, ktoré majú zároveň aj klimatický význam a chránia územie od neustáleho prehrievania. Trendom je tiež nahrádzať rôzne zábradlia okrasnou zeleňou a v neposlednom rade iniciujú regulovanie vizuálneho smogu. V Michalovciach sa však pokračuje s budovaním nových billboardov, napr. pri okružnej križovatke na ul. Andreja Sládkoviča vzniklo minimálne 9 nových billboardových plôch, ktoré úplne prekryjú pohľad z mesta na sídlisko SNP (obr. č 2). Spomenúť tiež treba Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, ktorého plot je priam posiaty billboardovými, ale aj malými reklamnými plochami, ktoré sú dokonca aj z prednej strany pri hlavnom vchode do budovy a v minulosti ste na nich dokonca mohli nájsť reklamu na erekciu či hazard. Tieto plochy úplne prekrývajú zrekonštruovanú budovu našej hádam najznámejšej školy v regióne. (obr. č. 3) Raritou v porovnaní s inými mestami je tiež umiestnenie výlepných plôch na stĺpoch verejného osvetlenia po celom meste, billboardy nájdeme aj v tesnej blízkosti základnej školy, alebo jeden z tých aktuálnych prekrýva novozrekonštruovaný kaštieľ Zemplínskeho múzea. (obr. č. 1)

 

V mestskom zastupiteľstve nám nebolo umožnené túto problematiku prediskutovať na podnet nespokojných občanov, ktorí tak reagovali na masívnu výstavbu reklamných plôch v posledných mesiacoch. Pritom ešte v júni tohto roku komisia výstavby a územného plánu väčšinovo prijala uznesenia, ktorými odporúča vedeniu mesta spracovať súhrnnú správu a pasportizáciu reklamných stavieb na území mesta Michalovce a tiež prijať tzv. manuál reklamy. Tieto odporúčania zostali bez akejkoľvek odozvy a preto sme sa rozhodli riešiť tento problém občianskou cestou a veríme, že Michalovčanov už poslanci, ktorí majú v zastupiteľstve väčšinu neodignorujú. Petíciu budeme zbierať do januára 2020, aby sme ju následne mohli predložiť do mestského zastupiteľstva. Určite sa viackrát stretneme v uliciach nášho mesta, ale podpísať petíciu môžete aj v mnohých prevádzkach, kde sú petičné hárky umiestnené (zoznam miest pripájam na konci článku). Navyše na našej stránke www.novemichalovce.sk si môžete stiahnuť petičný hárok, ktorý môžete dať podpísať svojej rodine či priateľom.

Čo vlastne v petícii žiadame? Žiadame primátora mesta Michalovce a mestské zastupiteľstvo v Michalovciach, aby prijalo Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré preukázateľne zabezpečí reguláciu billboardových reklamných plôch a tiež ostatných druhov reklamných plôch na pozemkoch a nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta Michalovce. Chceme, aby daným VZN boli stanovené jasné pravidlá a podmienky umiestnenia týchto druhov reklamných plôch na celom území mesta Michalovce s tým, že takéto reklamné plochy nesmú byť umiestnené v blízkosti kultúrnych a architektonických pamiatok a ani ich nesmú vizuálne prekrývať a vo vzdialenosti kratšej ako 200m od škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce. Chceme tiež, aby príprava daného VZN bola realizovaná za účasti zástupcu petičného výboru tejto petície.

Reklama je síce neoddeliteľnou súčasťou doby v ktorej žijeme, avšak aj tu platí, že všetkého veľa škodí a teda, že biznis niekoľkých by nemal stáť nad všeobecným záujmom a tým je príjemné, kultúrne a bezpečné prostredie nielen v našom meste. Veríme tiež, že možno inšpirujeme aj ďalšie samosprávy, prípadne aktivistov či verejných činiteľov v ďalších slovenských mestách.

zoznam podpisých miest v Michalovciach:

Kaviarne:
A CAFFE, Námestie osloboditeľov 73
ARCHA Michalovce, Gorkého 4
FRIENDS‘ café & bar, Námestie osloboditeľov 28
JACK PUB coffee drink gril & music, Gorkého 4
LA BONTÉ DE MICHEL, Obchodná 4 (v Tržnici)
UN CAFFÉ, Obchodná 4 (v Tržnici)

ostatné prevádzky:
Ambulancia MUDr. JANA VAĽOVÁ, všeobecný lekár pre dospelých, Duklianska 4
FAVS – Foto a video služby Michalovce, Drevená dedina 15
GeCom Michalovce, P. O. Hviezdoslava 1A
GENTLEMAN´S CLUB BARBERSHOP Michalovce, Námestie osloboditeľov 11
HOLIČSTVO, Dom služieb Námestie osloboditeľov Michalovce
KADERNÍCTVO-HOLIČSTVO Šaffová Michalovce, Špitálska 2

Milan Kaplan, predseda petičného výboru

 

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja