Denník N

OpenLab: Prvé dva mesiace druhého ročníka máme za sebou

OpenLab projekt vznikol minulý školský rok vďaka skupinke nadšencov zo súkromného sektora a chuti spolupracovať vo vedení SPŠE Hálova 16 v Bratislave. Spoločne vytvorili inovatívny vzdelávací koncept pre vývoj hybridných aplikácií a online hier, našli nadšeného odborníka z praxe do role LabMastra a zapojili prvých 18 študentov SPŠE Hálova 16 v Bratislave. Za 1 rok sa OpenLab posunul výrazne vpred. V tomto školskom roku sa pod vedením 6 LabMastrov v OpenLabe vzdeláva 87 študentov na 3 školách. Technologické oblasti sa zároveň rozšírili o umelú inteligenciu a ďalšie technológie pre vývoj aplikácií. Vďaka škálovateľnosti modelu sa OpenLab formuje ako systémové riešenie vzdelávania pre mäkké zručnosti a technológie 21. storočia.

OpenLab je vzdelávací koncept pre všetkých študentov, ktorí majú motiváciu a pozitívny prístup vziať zodpovednosť za svoje štúdium do vlastných rúk a venovať sa najnovším technológiám.Tie sa však neustále menia. Preto to “čo” sa študenti učia je druhoradé. V prvom rade OpenLab rieši to “prečo” a “ako” sa študenti vzdelávajú. Cieľom je vytvoriť študentom podmienky na osvojenie si správneho prístupu, s ktorým dokážu udržať krok s rýchlym technologickým pokrokom a aktívne sa podieľať na formovaní inovatívnej a digitálnej ekonomiky na Slovensku.

OpenLab princípy

OpenLab je postavený na princípoch partnerského prístupu, čo znamená, že študenti spolurozhodujú o chode a fungovaní OpenLabu. Majú veľa slobody aj veľkú zodpovednosť. Ciele si určujú spoločne s LabMastrom, ktorý študentom nastavuje rámec a pomáha im nastavené ciele dosahovať v roli mentora. Študenti LabMastrom tykajú, navzájom si pomáhajú a učia sa spolupracovať a napredovať ako jeden tím. Od študentov sa vyžaduje záujem, proaktivita, zodpovednosť pri samoštúdiu a reflexia nad svojou prácou. Študenti totiž hodnotia svoju prácu sami cez pravidelné reflexie, ktorými hodnotia svoj prístup, silné a slabé stránky. LabMastri hodnotia študentov popisne namiesto známok a študentom dávajú feedback aj osobne.

Z pohľadu študentov

Systém fungovania a prístup v OpenLabe si študenti pochvaľujú. Ako sami hodnotia po prvých dvoch mesiacoch:

  • “V OpenLabe som spokojný zatiaľ so všetkým, baví ma to a veľa som sa naučil.”
  • “Systém výučby je nad moje očakávania, som prekvapený všetkým tým, čo sa dá zvládnuť za celkom krátky čas. LabMaster je úplný strop a maximálne úprimný.”
  • “Sú to super hodiny, na ktorých som sa strašne veľa naučil. Teším sa na spoluprácu so spolužiakmi na nejakom projekte.”

Ako OpenLab prebieha?

Každý OpenLab má svojho odborníka z praxe – LabMastra. V prvom polroku študenti získavajú nevyhnutné vedomosti. 80 % času trávia samoštúdiom a tímovou prácou. 20 % teórie tu pre nich predstavuje iba odrazový mostík k zvyšným aktivitám. Po tejto “teoretickej” fáze sú študenti rozdelení do tímov, v ktorých v spolupráci s firmami a ich zadaniami pracujú na konkrétnom projekte v danej technologickej oblasti. V OpenLaboch študenti trávia 5 hodín týždenne počas vyučovania a navštevujú tiež firmy, s ktorými spolupracujú. V spolupráci s firmami plánujeme študentom pomôcť získať zaujímavú letnú stáž, kde svoje zručnosti budú ďalej rozvíjať aj počas prázdnin.

Ako vyzerá školský rok 2019/2020?

V druhom ročníku projektu OpenLab máme zapojené tri školy: SPŠE Hálova 16 v Bratislave, SPŠ IT v Kysuckom Novom MesteSOŠ Ostrovského v Košiciach. Spolu 87 študentov sa venuje umelej inteligencii v AILabe, vyvíja aplikácie v HybridLabe a AppsLabe, a hry v GamesLabe. Pomáha im pritom 6 LabMastrov z firiem Wezeo, PowerPlay Studio a Siemens Healthineers. Vo februári plánujeme otvoriť IoTLab a pracujeme na nových spoluprácach pre školský rok 2020/2021 v spolupráci s Instareou.

Systémové zvyšovanie kvality tech vzdelávania

OpenLab má potenciál priniesť inovatívne digitálne vzdelávanie do škôl na všetkých úrovniach. Našou prvou prioritou je spustiť OpenLab na stredných školách vo všetkých slovenských regiónoch. Sme toho názoru, že so študentmi vo veku 16 – 19 je možné efektívne pracovať v osobnostnej rovine a formovať ich prístup komplexne cez zručnosti, akými sú spolupráca, komunikácia, kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy, reflexia a kreativita. Tieto mäkké zručnosti v kombinácií s technickými zručnosťami v najnovších technologických trendoch, ktoré prinášajú odborníci z praxe, poskytnú študentom skvelú štartovaciu čiaru do ďalšieho štúdia, pre vstup na trh práce alebo pre vznik inovatívnych startupov.

O novinkách a aktivitách v OpenLabe, študentoch a ich projektoch, LabMastroch a technológiách, ktorým sa študenti venujú, budeme pravidelne informovať prostredníctvom tohto blogu. Vaše otázky, podnety, návrhy na spoluprácu alebo odporúčania nám môžu veľmi pomôcť, preto nám kedykoľvek napíšte na info@openlab.sk

Autorka článku: Barbora Rusiňáková

Autorka je exekutívna manažérka vzdelávacej organizácie OpenLab.

Teraz najčítanejšie

OpenLab

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a demokratickej spoločnosti. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami - partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia. OpenLab postupne rozširujeme ako neziskový vzdelávací projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských regiónoch. Veríme, že OpenLab bude natoľko úspešný, že sa stane štandardom vzdelávania na Slovensku. OpenLab partneri: SPŠE Hálova 16, Bratislava, SPŠ IT, K.N. Mesto, WEZEO, PowerPlay Studio, Siemens Healthineers, ASIT