Denník N

Bytová politika

Dovolím si trošku porovnať bytovú politiku na Slovensku a v UK, konkrétne v Škótsku, vo vzťahu k mladým rodinám, mladým jednotlivcom a nízko prijímovým skupinám obyvateľstva.

        Nechcel by som, aby tento článok vyznel ako bezbrehá kritika Slovenska a ospevovanie niečoho zahraničného. Po páde totalitného režimu v roku 1989 vypukol boom hypoték, odkupovaniu štátnych a družstevných bytov do osobného vlastníctva za masívnej podpory a propagandy v tlači, televízii a reklám všetkého druhu. Okamžite bola pozastavená výstavba nájomných a sociálnych bytov s odôvodnením, že je to socialistický prežitok, že nikde vo vyspelej západnej Európe nič takéto neexistuje, čo je hrubá lož. Je však pravdou, že podobné sídliská ako Petržalka v Bratislave, sídlisko KVP v Košiciach, či podobné v Nitre alebo Banskej Bystrici a inde na Slovensku v západnej Európe nenájdete. V kolíske kapitalizmu v UK výstavba nájomných, sociálnych bytov napreduje nebývalým tempom. Dokonca je percentuálne stanovené, koľko percent bytových jednotiek v dokončenom bytovom dome dostane obec a koľko ich pôjde do voľného predaja, či už formou predaja v hotovosti alebo formou hypotéky. Žiadosti o takéto bývanie sa podávajú na mestský úrad (council). Čakacie doby sa pohybujú podľa miesta žiadosti, ale vo väčšine prípadov čakacia doba nepresiahne 2 roky. Výnimku tvoria Edinburgh a Glasgow, kde sú čakacie doby dlhšie. Osobne poznám dva prípady, kde si študent univerzity zažiadal o nájomný byt a do pol roka dostal dvojizbový mezonetový. Podotýkam, že na slovenské pomery sa jedná o trojizbový, nakoľko v Škótsku sa obývačka nepovažuje za izbu!! Keďže sa jedná o študenta, je oslobodený od dane mestu a univerzita mu poskytla pôžičku, ktorú začne splácať bez navyšovania až vtedy, keď ukončí školu a jeho ročný príjem dosiahne určitú výšku. A teraz čerešnička na torte, ten študent je občanom Slovenska!!! Druhý, konkrétny príklad je mladá rodinka s malým dieťaťom, ktorá sa chcela osamostatniť od rodičov, dopadli podobne, ako študent v prvom prípade. A Slovensko? Čudujeme sa, že sa rozmáha forma bývania „hotel mama“. Nie všetci na Slovensku majú nadštandardné príjmy, skôr naopak. Nízko prijímových skupín obyvateľstva na Slovensku je veľké množstvo a k hypotéke sa nedostanú a keď nebodaj áno, ručia nehnuteľnosťou. Títo ľudia prestávajú plnohodnotne žiť, žijú len pre platbu hypotéky. Majú inú možnosť nadobudnúť bývanie? Jedine prenájom alebo platba v hotovosti. Nájomné bývanie? Sociálne byty? Štátne byty? Päť bytov, neobývateľných, potrebná rekonštrukcia, na 10 000 žiadateľov.

A programy politických strán k tejto problematike na Slovensku sú navlas rovnaké, či sa jedná o pravicu, ľavicu, liberálov, “ nových“, či „starých“. Všetci sa dušujú, ako budú všemožne podporovať, budovať, stavať. Nadobúdam dojem, že sa všetky tieto strany, či už parlamentné, mimoparlamentné vedia obdivuhodne spolu, dohodnúť, že spôsob, ako zrealizovať, znovu naštartovať výstavbu takýchto bytov rozpíšu na strane 13 svojich volebných programov a nakoľko sú asi poverčivý, tak stranu 13 nenápadne vynechajú. Alebo majú všetku moc v rukách banky s ich hypotekárnymi putami?!…

Teraz najčítanejšie

Andrej Kutlik

Žijem a pracujem v zahraničí (UK), ale osud Slovenska mi nieje ľahostajný, práve naopak.