Denník N

Kultúra ako produkt cestovného ruchu

O význame kultúry v spoločnosti a pre spoločnosť boli popísané stohy papierov. Na príklade mesta Trenčianske Teplice chcem ukázať, ako sme túto tému vedeli  posunúť z teoretickej roviny do tej praktickej. V oblasti, ktorá je pre toto mesto priznačná – cestovný ruch.

O význame kultúry v spoločnosti a pre spoločnosť boli popísané stohy papierov. Na príklade mesta Trenčianske Teplice chcem ukázať, ako sme túto tému vedeli  posunúť z teoretickej roviny do tej praktickej. A nielen to. Objavili sme jej potenciál a možnosti v spojitosti s tým, čo je pre mesto Trenčianske Teplice typické – cestovný ruch.

Identita tohto mesta je logicky spojená s prírodným dedičstvom vo forme účinných termálnych prameňov. Tie boli dôvodom a motorom rozvoja  mesta po dlhé stáročia. Ak však chce byť destinácia stále atraktívna a oslovovať  nové cieľové skupiny, tento aspekt už nemusí stačiť. Preto sme urobili jedno dôležité rozhodnutie. Na podporu ďalšej identity a budovania kultúrnej ponuky (popri zdravotníckej), sme rozdelili kalendárny rok na štyri ročné obdobia:

Literárna Jar

Hudobné leto

Divadelná jeseň

Plesová zima

Práve v takto rozdelených obdobiach sme  pripravili tematické programy a koncentrovali marketingovú komunikáciu na špecifické cieľové skupiny.  Stratégia bola postavená na autentických príbehoch  teplickej histórie a kultúrneho dedičstva.

Vytvorenie produktu Literárna jar je napríklad pripomenutím historicky 1. Kongresu slovenských spisovateľov. Takmer zabudnuté prelomové stretnutie spisovateľov, vedcov a publicistov z roku 1938 z celého spektra slovenskej spoločnosti vytvorilo ideálnu platformu pre tvorbu produktu cestovného ruchu.  Ďalším dôležitým aspektom bol obraz tvorivého prostredia mesta, ktoré si pre svoju inšpirácie vybrali mnohí autori. Známym príkladom zo začiatku 20. storočia bol významný český spisovateľ Karel Čapek. Historka , že práve tu pri písaní sci-fi románu R.U.R.po prvýkrát v histórii použil slovo „robot“ v súčasnom význame, sa tiež stalo súčasťou komunikácie. V spolupráci z podnikateľským sektorom dokonca vznikla  kaviareň  s dizajnom pripomínajúc dielo tohto spisovateľa. Súčasťou kampane sa stal napríklad aj neúnavný propagátor literatúry Dado Naď.

ilustračný  vizuál:

 

Hudobné leto je historický formát, ktorý sa prvýkrát konal v roku 1937. Jeho charakter sa formoval s meniacim sa režimom od prvej republiky cez vojnové obdobie, socialistickú éru až dodnes. Doba sa mení.  A aj preto sme sa rozhodli pozmeniť koncept Hudobného leta, ktoré v minulosti prinášalo hlavne komornú hudbu. (Mimochodom asi málo kto vedel, že toto podujatie  je najstarším festivalom vážnej hudby v Strednej Európe). Repertoár sa rozšíril aj o iné žánre tak, aby si každý mohol vybrať podľa svojej chuti. Z hľadiska cestovného ruchu širší zámer festivalu  umožnil  upriamiť pozornosť aj na iné cieľové skupiny. Svojou históriou, tradíciou a súčasnou kvalitou prerástol regionálny rozmer a stal sa súčasťou nielen slovenskej hudobnej kultúry, ale aj produktom cestovného ruchu.

Ďalším tematickým obdobím je Divadelná jeseň. V Trenčianskych Tepliciach sa narodil zakladateľ slovenského divadelníctva Andrej Bagar. Táto jedinečnosť nebola do istej doby nijako využitá, a ponúkla nový priestor pre tvorbu programu i marketingu destinácie. Zámerom podujatia bolo spojiť atmosféru kúpeľného mesta s divadelnými doskami a  taktiež návštevníkom  priniesť  zážitok z bezprostredného stretnutia so známymi umelcami.

Na druhej strane organizovanie plesov v našej geografickej oblasti bola oddávna tradícia, ešte z čias monarchie v našom meste. Za týmto účelom bola  na konci 19. storočia postavená aj reprezentačná budova Kursalon. Túto tradíciu sa nám už podarilo úspešne oživiť a začiatok roka patrí plesovým víkendom.

Na všetky kultúrne podujatia boli navyše naviazané špeciálne pobytové balíčky, napr. s cenovo zvýhodneným vstupným, alebo iným nefinančným benefitom. Zároveň nadlinkovou komunikáciou kultúrnej ponuky sa  vybudovala značka „kultúry a noblesy“ Trenčianskych Teplíc, kde sa lieči telo vodou a duša kultúrou😊.

Teraz najčítanejšie

Štefan Škultéty

Predseda správnej rady Inštitút Slovensko 21. Primátor mesta Trenčianske Teplice v rokoch 2006 - 2018 a predseda správnej rady OOCR Trenčianske Teplice. V rokoch 2003-2006 poradca a riaditeľ kancelárie Ministra obrany SR. Poslanec TSK od roku 2013.