Denník N

Overovanie verejných listín v cudzine – súdny preklad, apostilou, superlegalizácia.

Akonáhle potrebujete v zahraničí predložiť verejné listiny, ako napríklad rodný list, vysvedčenie, výpisy z registra trestov, musíte mať v rukách preklad do jazyka cieľovej krajiny spolu s dostačujúcim overením listiny.

Akonáhle potrebujete v zahraničí predložiť verejné listiny, ako napríklad rodný list, vysvedčenie, výpisy z registra trestov, musíte mať v rukách preklad do jazyka cieľovej krajiny spolu s dostačujúcim overením listiny. Problém nastáva vo chvíli, keď ste v štáte, ktorý neuznáva jediný spôsob overenia. Celkom existujú tri spôsoby, a to súdny preklad, apostila a superlegalizácia.

Čo sa týka súdneho prekladu, inými slovami úradného prekladu, ten patrí do najprostejších spôsobov overenia. Medzi štátmi, v ktorých od vás prijmú iba súdny preklad, je napríklad: Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Rusko a Ukrajina. Celkový zoznam všetkých štátov je k dispozícii na webových stránkach Najvyššieho súdu SR. Slovensko má s týmito krajinami uzavretou tzv. Dvojstrannú zmluvu, ktorá vás oslobodzuje od overovania verejných listín. Jediné, čo potrebujete, je dokument s tlmočnícku doložkou s okrúhlou pečiatkou, teda súdny preklad.

Ďalším spôsobom je tzv. Apostilácia, overenie platnej medzi štátmi Haagskeho dohovoru. K tomuto overenia je súdny prekladateľ málo. Dokument totiž poputuje na ministerstvo. Existujú dve možnosti. Ak listinu vydal justičný orgán, súdy, alebo notár, ste povinní sa obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR. V opačnom prípade, keď listinu vydal orgán štátnej správy, obrátite sa na Ministerstvo zahraničných vecí SR.

Do skupiny dokumentov, s ktorými pôjdete práve tam, patrí doklady o štúdiu, zdravotné doklady, výpisy z registra trestov, matričný doklady atď., Kde sa využíva apostilační doložka. Pre overenie štátov, ktoré vyžadujú overenie apostilou, je najlepšie navštíviť web Haagskej konferencie. Medzi štáty vyžadujúce overenie listín apostilační doložkou patria Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Nemecko, Čínska ľudová republika a ďalšie.

V neposlednom rade funguje aj tretí spôsob, tzv. Superlegalizácia-dvojité overovania. Po prvé dochádza k overeniu štátom v ktorom listina vznikla, opäť sa overuje na príslušnom ministerstve. Po druhé sa overuje zastupiteľským orgánom štátu, kde má byť listina použitá. Takým orgánom sa myslí ambasáda daného štátu na území SR. Ak u nás taký orgán nie je, listina putuje do najbližšieho štátu, na ktorého území sa požadovaná ambasáda nachádza, pokojne až do Nemecka.

Superlegalizácia verejných listín vyžadujú štáty, ktoré nie sú na zozname Haagskeho dohovoru, a naša krajina s nimi nemá uzavretú dohodu o oslobodenie od overovania verejných listín. Pre jednoduchšiu prehľad sú uvedené príklady štátov s dvojitým overovaním, a to Bahamské ostrovy, Burundi, Kanada, Kosovo alebo Uzbekistan atď. Celý zoznam je k nahliadnutiu opäť na stránkach Haagskej konferencie pod záložkou „Non-members“.

Teraz najčítanejšie

Patrik Blazicek

Firemný blog eTuls.sk o založení s.r.o, účtovníctve, ochranných známok, virtuálnych sídiel a o podnikaní.