Denník N

Očista justície a prokuratúry musí pokračovať

Vážim si každého sudcu a prokurátora, ktorí práve dnes vykazujú svojimi vyhláseniami vysokú morálnu zdatnosť a pomáhajú tak k obnove dôvery vo svoj stav. Vo verejných funkciách musia byť morálne zdatní ľudia. Platí to pre všetky zložky moci. Tak ako kauza Glváč je nielen o Glváčovi, ako poslancovi, ale osobitne, keďže je podpredsedom parlamentu, o dôveryhodnosti parlamentu.

Sudcovia, ktorí sa spomínajú v komunikácii Threema spôsobom, že je spochybnená ich „bezúhonnosť, čestnosť, poctivosť, ľudskosť a spravodlivosť“ musia byť braní na zodpovednosť. Je to tzv. sudcovská spôsobilosť, ktorú sudcovia strácajú, ak strácajú svoj morálny kredit sudcu nevyhnutný pre výkon funkcie. Jankovskou a Sklenkom vyvodenie tejto zodpovednosti nekončí. Sú tu ďalšie mená: Maruniaková, Haitová, Cviková, ale aj predseda Krajského súdu Sádovský, či podpredsedníčka Najvyššieho súdu Urbancová, predseda košického súdu Pažúr. Zo vzniknutého podozrenia, že sudca je ovplyvňovaný pri svojom rozhodovaní, je potrebné sa osobitne spovedať Súdnej rade. Súdna rada sa musí venovať všetkým podozreniam, s ohľadom na kontext, intenzitu, zvážiť disciplinárne opatrenie a návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie. Pritom platí, že s funkciou predsedu či podpredsedu súdu sa viaže ešte vyšší nárok na morálnu zdatnosť, a preto tu treba osobitne vyhodnotiť, či dané osoby môžu naďalej zastávať toto postavenie. Súdna rada by si mala určite vždy spomínané osoby predvolať a s ohľadom na celkový kontext a intenzitu by mala bezodkladne predsedníčka Súdnej rady vyvodiť dôsledky, teda podať príslušný disciplinárny návrh a návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie. Ak ide o predsedov súdov, všetkých by mal o vysvetlenie žiadať minister spravodlivosti a následne zvážiť, či dané vysvetlenie bolo dostatočné a či nie sú naplnené podmienky na odvolanie z funkcie predsedu.

Podobne je potrebné mať očakávania v prokuratúre. Aj tu platí, že prokurátor musí mať svoju prokurátorskú spôsobilosť. Podľa zákona sa zodpovedná za správanie, „ktoré vzbudzuje oprávnené pochybnosti o jeho svedomitosti a nestrannosti pri rozhodovaní, či jeho správanie znižuje vážnosť prokuratúry“. Zatiaľ som nezachytila dôsledné vyvodenie zodpovednosti od generálneho prokurátora pri mene pána Paloviča a súčasne platí, že jeho konanie voči Trnkovi bolo veľmi pomalé. Zákon dáva generálnemu prokurátorovi veľký priestor na vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti. Mal by ju plne využívať.

Ale otvára sa tu priestor aj pre iné možnosti a situácia dnes si ich priam pýta. Ako jedno z dôležitých opatrení na očistu justície a právnických povolaní  vidím vytvorenie Najvyššieho správneho súdu – nezávislého disciplinárneho súdu pre sudcov, prokurátorov, notárov, exekútorov, ale aj advokátov a iné právnické profesie. Vytvoreniu Najvyššieho správneho súdu musí predchádzať reforma zloženia Súdnej rady. Súdna rada je kľúčovým orgánom pre justíciu a preto potrebujeme, aby ju tvorili morálne najzdatnejší ľudia.

Teraz najčítanejšie