Denník N

Dôchodkový systém v Kanade

Kanada patrí medzi krajiny s najnižšou mierou chudoby medzi dôchodcami. Kanadskí dôchodcovia patria medzi najlepšie finančne zabezpečených na svete aj vďaka tomu, že podiel dôchodku zo súkromných dôchodkových schém patrí medzi najvyšší v štátoch OECD.

Dôchodok od štátu je v Kanade na úrovni 39,2 % náhrady príjmu. Štátny dôchodok má tri zložky, ktoré sa navzájom dopĺňajú: základný dôchodok, časť podliehajúca testovaniu majetku a časť vyplácaná na základe minulých odvodov do systému. Prvý štátny pilier teda obsahuje aj solidárnu aj zásluhovú časť. Zaujímavosťou je, že zásluhová časť (Canada Pension Plan a Quebec Pension Plan) nefunguje ako čistý „pay as you go“ systém, ale akumuluje prostriedky v takzvanom rezervnom fonde, ktorý má zabezpečiť, že výdavky na dôchodkový systém sa nebudú časom zvyšovať. Kanada vynakladá na dôchodky 4,5 % HDP[1] [2] [3].

Dodatočné zabezpečenie na dôchodku je čisto na osobnej zodpovednosti občana. Štát však oslobodením od daní výrazne podporuje dva typy individuálneho sporenia. Prvým typom sú zamestnanecké dôchodkové schémy, ktoré sú síce na dobrovoľnej báze, ale ich existencia sa často odvíja od dohody s odbormi rovnako ako vo Švédsku. Druhým typom sú fondové dôchodkové schémy (registered retirement savings plans).

Je na rozhodnutí každého jednotlivca, či sa do niektorej z dobrovoľných dôchodkových schém zapojí. Väčšina obyvateľstva je zapojená aspoň v jednej zo schém a priemerný príspevok je 8,5 %. Celková náhrada príjmu v dôchodku je vzhľadom na vysokú mieru dobrovoľnosti sporenia vysoko individuálna[4].

V roku 2008 boli kanadské dôchodkové fondy tvrdo zasiahnuté finančnou krízou, keď zaznamenali stratu až 21,4 %. Do mnohých zamestnaneckých dôchodkových schém fungujúcich na princípe „defined-benefit schemes“ boli zvýšené príspevky. Už v roku 2011 sa väčšine fondov podarilo dosiahnutú stratu skoro úplne vymazať[5].

Axiómy, fakty a tézy

  • Nízky význam štátom vyplácaného dôchodku, vysoká miera osobnej zodpovednosti a  významná podpora individuálnych sporení robia z dôchodkového systému Kanady jeden z najlepších na svete.

Tento blog je súčasťou série o druhom pilieri, ktorej zámer a obsah nájdete v tomto blogu.

 

[1] spracované podľa: OECD (2013): „Pensions at a Glance 2013“. OECD Publishing, ISBN 9789264203938, dostupné: http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-2013/canada_pension_glance-2013-49-en a http://www.oecd.org/canada/OECD-PensionsAtAGlance-2013-Highlights-Canada.pdf, dňa 19.6.2015

[2] http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/canada/85, dňa 19.6.2015

[3] https://en.wikipedia.org/?title=Canada_Pension_Plan, dňa 19.6.2015

[4] spracované podľa: TAMAGNO, E. (2005): „The Canadian Pension System“. Caledon Institute of Social Policy, Ottawa, dostupné: http://www.ier.hit-u.ac.jp/jprc/soukai2005/tamagno-paper.pdf, dňa 3.8.2011

[5] http://www.walletpop.ca/blog/2011/01/27/how-to-optimize-your-rrsp-investment-portfolio-for-2011/, dňa 3.8.2011

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Poslanec NRSR za stranu Sloboda a Solidarita a komunálny poslanec v Bratislave. Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn a www.petercmorej.sk