Denník N

Chceme zmenu? Najprv musíme bojovať s tými, ktorí ju nechceli.

Bojovať so zlom je potrebné všade, aj na lokálnej politickej úrovni. Ľudia, ktorí sa odmietajú vzdať funkcie, aj napriek tomu, že prehrali vo férových, demokratických voľbách, sú schopní urobiť naozaj všetko. Len, aby sa udržali, neštítia sa ničoho, dokonca ani nezákonných a neférových krokov, ktoré sa môžu časom otočiť proti nim. Preto som sa rozhodol zhrnúť to, s čím sme sa na pôde našej obce stretávali ešte aj pol roka po voľbách. To ako náš ex-starosta robil všetko preto, aby zdiskreditoval ľudí, ktorí ho vo voľbách porazili a aby si získal naspäť svoju stratenú moc.

Práve dnes, v nedeľu 10.11.2019 uplynul rok od komunálnych volieb, v ktorých môj otec zvíťazil a stal sa starostom našej obce, Muránska Dlhá Lúka (okres Revúca). Okrem neho bolo zvolených aj päť obecných poslancov, z ktorých štyria kandidovali spolu s mojim otcom ako jeden  tím. Tento blog píšem preto, aby sa ľudia dozvedeli relevantné fakty a celú pravdu, keďže ešte donedávna sa šírili viaceré lži a dezinformácie.

Tri dni po: vytriezvenie z prehry a uvedomenie si situácie
Krátko po minuloročných voľbách hnev, frustrácia a hlavne ako sa neskôr ukázalo pravdepodobne aj strach a nervozita zo spáchania vážnych nezákonných krokov v rámci spravovania a riadenia obce, doviedli nášho bývalého starostu, Ing. Mareka N., k tomu, že sa rozhodol napadnúť výsledok volieb a podal sťažnosť na Ústavný  súd SR (ďalej ÚS) pre neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu a poslancov OZ. Jeho cieľ bol úplne zjavný. Pokúsil sa zdiskreditovať a zbaviť mandátu starostu môjho otca a štyroch poslancov z otcovho tímu svojich poslaneckých mandátov. Bohužiaľ, k tomuto kroku náš ex-starosta nahovoril aj pár desiatok občanov našej obce. Týmto občanom dal podpísať petíciu, pričom minimálne niektorým z nich tvrdil, že je to len petícia k tomu, aby sa mohli na obecnom úrade prepočítať hlasy z volieb. Faktom však bolo, že touto petíciou sa občania podpisovali k tomu, aby poslali môjho otca a štyroch poslancov pred ÚS.

Nechcem týmto blogom moralizovať, no musím však pripomenúť minimálne to, že pod petíciu a klamstvá nášho ex-starostu sa podpísal napríklad aj pán farár a jeho manželka, najvyšší to reprezentanti Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v našej obci, ktorí by mali byť symbolom a reprezentantmi pravdy, čestnosti, charakteru, spolupatričnosti a vzájomnej úcty , tí, ktorých poslaním je ľudí spájať a nie rozdeľovať. Nehovoriac o tom, že cirkevní predstavitelia by mali byť podľa môjho názoru minimálne v takýchto situáciách apolitickí. Nedá mi nespomenúť ešte jeden zaujímavý fakt. Okrem zbieranie podpisov pod petíciu pán ex-starosta vyvinul aj inú aktivitu. Niektorých občanov okrem podpisu na petíciu poprosil aj o finančné prostriedky na zaplatenie advokátky pre jeho zastupovanie pred ÚS. Zopár z nich mu v dobrej vôli prispelo.

Na Ústavnom súde SR
Prejdime však k samotnému ÚS a k faktom. Sťažnosť na ÚS bola podaná v utorok, 20.11.2018. Pred ÚS v Košiciach takto ex-starosta Ing. Marek N. v piatok 11.1.2019 priviedol nielen môjho otca, ale aj môjho mladšieho brata (19 rokov), štyroch novozvolených poslancov, štyroch členov volebnej komisie a ešte jedného občana, ktorý otca vo voľbách podporoval a zároveň je jeho menovcom, avšak nie sme v žiadnom rodinnom vzťahu. Pojednávanie sa konalo 11. januára 2019. Dňa 31. januára 2019 napokon ÚS svojim uznesením rozhodol, že celú sťažnosť pána ex-starostu Ing. Mareka N. zamieta (viď. foto).

Rozhodnutie ÚS voči sťažnosti

 

Otec po pojednávaní na Ústavnom súde v Košiciach s JUDr. Pavlom Nechalom

Rozhodnutie Ústavného súdu nestačilo
Podanie na ÚS pánovi ex-starostovi nestačilo a tak ešte 18.12.2018 podal na môjho mladšieho brata a otcovho menovca Jána Kvetka trestné oznámenie na NAKA – NPJ (Národná protikorupčná jednotka) pre podozrenie zo spáchania trestného činu volebnej korupcie. Môj mladší brat a rovnako aj otcov menovec boli v predmetnej veci vyšetrovaní a vypočúvaní, samozrejme s negatívnym výsledkom, keďže sa jednalo o úplný výmysel zo strany ex-starostu.

Keďže sa neujal ani jeden z dvoch útokov na môjho otca, môjho brata, poslancov, či členov okrskovej komisie, pán ex-starosta nelenil a rozhodol sa pokračovať ďalej. Čoskoro prišiel v poradí tretí útok. Ten bol smerovaný už len priamo na môjho otca, Mgr. Jána Kvetka. Dňa 30.5.2019 vyšetrovateľ NAKA bez predošlého vypočutia priamo obvinil môjho otca z prečinu volebnej korupcie. Nasledovalo množstvo výsluchov môjho otca, môjho brata, poslancov OZ a ďalších. Voči tomuto obvineniu sme rovnako podali sťažnosť, ktorú spracoval JUDr. Pavel Nechala a JUDr. Daniel Lipšic. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR v Pezinku na základe tejto sťažnosti podanej voči obvineniu, Uznesením zo dňa 16.8.2019 toto obvinenie zrušil. Proti tomuto uzneseniu zákon sťažnosť nepripúšťa.

Uznesenie prokurátora ÚŠP GP SR v Pezinku o zrušení sťažnosťou napadnutého uznesenia, pretože sťažnosť je dôvodná

 

Dnes zo svedeckých výpovedí vyplýva vážne podozrenie, že na celej tejto absurdnej činnosti od ukončenia volieb  dlhodobo  spolu s pánom ex-starostom Ing. Marekom N. spolupracovali traja bývalí zamestnanci obecného úradu. Ich mená sa verejnosť určite dozvie v pravý čas.

Okrem týchto osôb boli na túto činnosť zneužití aj piati Rómovia z našej obce, z toho traja úplne negramotní (nevedia čítať ani písať). Z ich svedeckých výpovedí je vysoko pravdepodobné, že vyššie uvedenými osobami – zamestnancami obce na čele s ex-starostom Ing. Marekom N. boli manipulovaní a nahováraní ku krivému svedectvu hlavne pri podaní sťažnosti na ÚS. Následne pri ich výpovediach pri obvinení môjho otca z volebnej korupcie najprv uviedli, že môj otec im mal pred voľbami alebo v deň volieb ponúkať peniaze, alkohol a cigarety za to, aby ho volili. Neskôr, aj vďaka dobre miereným otázkam nášho právneho zástupcu sa preukázalo, že klamú. Keď následne pochopili, akým problémom pre nich môže byť to, že krivo svedčili, rozhodli sa povedať celú pravdu tak ako bola. Jasne pomenovali aj to ako boli zo strany ex-starostu a bývalých zamestnancov úradu navádzaní k tomu, aby išli krivo svedčiť, hlavne pred ÚS. Z výsluchov je zrejmé, že bol na nich vyvíjaný aj nátlak zo strany ex-starostu a zamestnancov úradu. Rovnako uvádzajú, že čestné prehlásenia, v ktorých tvrdia, že môj otec ich mal pred voľbami podplácať, aby ho volili, za nich napísal niekto z bývalých zamestnancov obecného úradu a keďže traja z nich nevedia ani čítať ani písať, nedokázali si ani skontrolovať, čo je v čestných prehláseniach uvedené.

Z uznesenia, ktorým prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v Pezinku vyhovel sťažnosti a zrušil celé obvinenie z prečinu volebnej korupcii je dôležité podotknúť ešte tieto tri veci:

1.“Konkrétne dôkazné prostriedky zadovážené v trestnom konaní do tohto momentu rozhodovania o sťažnosti alebo tiež znalecké posudky znalca v odbore psychólogia (znalec robil psycholigické posudky piatich Rómov), jednotlivo a ani vo vzájomných súvislostiach v dostatočne relevantnej miere neodôvodňujú postup podľa §206 ods. 1 Trestného poriadku, tzn. vznesenie obvinenia.“

2.“Výpovede piatich svedkov nie je možné vyhodnotiť ako dôveryhodné a objektívne a teda nimi tvrdené skutočnosti sa stávajú irelevantnými a nemožno im v žiadnom smere uveriť.“

3.“Z podrobnejšej analýzy týchto výpovedí vyplýva, že svedkovia vypovedajú rozporne v rámci svojich jednotlivých výpovedí, rozporuplne medzi vlastnými niekoľkými výpoveďami, rozporne vzájomne medzi sebou a napokon aj v rozpore s inými dôkazmi.“

Rozhodnutie prokurátora ÚŠP GP SR v Pezinku

Pri jednom z posledných výsluchov dňa 2.8.2019 jedna z piatich Rómov, pani A.G. pred vyšetrovateľom povedala: „Na záver chcem uviesť, že ľutujem, že som pred vyšetrovateľom klamala a že som tým spôsobila problémy najmä terajšiemu starostovi Mgr. Jánovi Kvetkovi, za čo sa mu ospravedlňujem.“  

Čo viedlo pána ex-starostu Ing. Mareka N. a ďalších takto konať?

Na túto otázku nám napríklad môže odpovedať niekoľko doposiaľ zistených dôležitých relevantných a nespochybniteľných faktov, ktoré máme zdokumentované.

Spomeniem len niektoré od roku 2014 :

 1. Výstavba MZŠ (modulová základná škola)
  – pri výstavbe tohto diela pán ex-starosta použil podľa majetkovej karty finančné zdroje obce v sume 66. 855,99 € v rámci spoluúčasti obce, z toho 41.855,99 € – protizákonne, bez prijatého uznesenia, čiže bez súhlasu OZ.
 2. Výstavba MMŠ (modulová materská škola)
  – pri výstavbe tohto diela pán ex-starosta použil podľa majetkovej karty finančné zdroje obce v sume 16.014,58 €. Celú túto sumu v rámci spoluúčasti obce použil – protizákonne, bez prijatého uznesenia, čiže bez súhlasu OZ.
  – žiadosť o dotáciu na výstavbu tohto diela zaslal na MŠVVaŠ SR bez vedomia a súhlasu OZ a teda aj bez prijatého uznesenia OZ
  – pri zaslaní žiadosti na MŠVVaŠ SR garantoval spoluúčasť obce v sume 26.641 €,  pričom túto sumu garantoval protizákonne, bez súhlasu OZ a prijatého uznesenia
  – sfalšoval znenie iného prijatého uznesenia tak, že ho zásadným spôsobom svojvoľne preformuloval a tak zmenil jeho význam, čo mohlo mať značný vplyv na pridelenie dotácie – čím sa mohol dopustiť subvenčného podvodu
  – na základe toho následne nechal MMŠ postaviť, no budova do dnešného dňa nemá list vlastníctva, avšak paradoxne zázračným spôsobom  získal  na túto budovu stavebné povolenie a aj kolaudačné rozhodnutie
 3. Protizákonne poskytoval hotovostné pôžičky z pokladne obecného úradu – a to v roku 2018 výlučne len pre Rómov a to prostredníctvom bývalej zamestnankyne obecného úradu.
 4. Nenájdený majetok obce Muránska Dlhá Lúka zistený mimoriadnou inventarizáciou bol k 1.7.2019 v celkovej sume 35.043, 31 €.
 5. Nákup drevnej hmoty pre Obec Muránska Dlhá Lúka v celkovom objeme 335,95 m3 a 65 PRM v celkovej hodnote 16.830,29 € za obdobie január 2017 – september 2018. Pritom počas uvedeného obdobia v obci nebola realizovaná žiadna investičná akcia a uvedený objem drevnej hmoty sa nikde nenašiel, resp. ani len jeho časť.
 6. Činnosť Združenia majiteľov lesa obce Muránska Dlhá Lúka
  Od roku 2011 do roku 2018 bol predsedom tohto združenia a odborným lesným hospodárom ex-starosta obce Ing. Marek N. . Zároveň bol štatutárom obce, ktorá má v tomto združení viac ako 27,7 % podiel majetku.  Podľa faktúr bola za toto obdobie  v združení vyťažená drevná hmota v objeme 2582 m3.  Pritom toto združenie od roku 2014 – 2018 nemalo právnu subjektivitu a vykonávalo činnosť v rozpore so zákonom č.97/2013 Zb. Zák. o pozemkových spoločenstvách.
 7. Na záver netreba zabúdať na to, že pri svojom odchode z úradu pán ex-starosta nijako neodovzdal funkciu starostu obce – vrátane spisovej a písomnej agendy, pokladne OÚ, zariadenia OÚ, počítačov, pečiatok, telefónov, zmlúv, a žiadneho majetku obce.

Nedá mi nepripomenúť, že naša obec Muránska Dlhá Lúka získala v roku 2015 titul „Dedina ako hospodár“, čo je už len na základe vyššie spomenutých faktov úplne smiešne, až absurdné. Takto sa teda hospodárilo posledných desať rokov v obci Muránska Dlhá Lúka, keď v obci starostoval pán Ing. Marek N., ktorý sa vždy hral na nezávislého, ale v skutočnosti mal za sebou síce tichú, ale veľmi silnú podporu strany SMER-SD.  

Na záver by som sa chcel aj touto cestou poďakovať pánovi JUDr. Pavlovi Nechalovi, pánovi JUDr. Danielovi Lipšicovi, rovnako aj pánovi JUDr. Jurajovi GyörfimuJUDr. Romanovi Frnčovi za všetku odbornú právnu pomoc, ktorú môjmu otcovi, môjmu bratovi, štyrom poslancom OZ a ďalším poskytli. Vďaka ich skúsenostiam, schopnostiam a odbornosti sa jasne podarilo preukázať, že všetky tieto útoky zo strany nášho ex-starostu Ing. Mareka N. boli úplnými, nehanebnými klamstvami a že pán ex-starosta sa neštítil do toho natiahnuť aj ďalších ľudí, obzvlášť tých najzraniteľnejších, piatich negramotných, ktorí žijú naozaj v ťažkých životných podmienkach. Verím, že tak ako systém nedotknuteľného „nášho človeka“ skončil na pôde našej obce, tak skončí aj 29. februára 2020 na celoslovenskej úrovni. Zároveň verím, že len slušnosť a spravodlivosť bude naďalej symbolom našej krajiny a navždy porazí túto bezbrehú aroganciu moci.

Držme si palce, sledujme pozorne svoje okolie a nedovoľme, aby sa veci, ktoré som popísal diali naďalej.

Teraz najčítanejšie

Martin Kvetko

mladý človek, ktorému záleží na budúcnosti Slovenska