Denník N

Kto bude bývať v obecných nájomných bytoch ?

Mladé rodiny, učiteľky, kuchárky, upratovačky, policajti, hasiči, sanitári, dôchodcovia, reštituenti, sociálne slabší. Títo všetci potrebujú nájomné byty.

Autori sú členmi politického hnutia Progresívne Slovensko.

Bývanie je jednou z najzákladnejších potrieb každého človeka. V súčasnosti štát v bytovej politike zlyháva na plnej čiare. Odborníci sa zhodujú na potrebe zvýšenia podielu nájomného bývania na Slovensku.  Napriek tomu táto téma takmer vôbec nerezonuje súčasným politickým spektrom strán zvolených v parlamente.

Existuje niekoľko skupín obyvateľov, ktoré potrebujú a majú záujem o bývanie v obecných nájomných bytoch. Poďme si ich v stručnosti rozobrať.

Mladé rodiny. Mladí ľudia majú do veľkej miery problém zabezpečiť si vlastné bývanie. Byty su drahé, podmienky na získanie hypotéky sa pomaly ale isto sprísňujú, hotovosť žiadna. Mladí ľudia často riešia bývanie drahým komerčným prenájmom na ktorom z dlhodobého hľadiska tratia. Riešením sú štartovné byty pre mladých, ktoré dokážu mladým ušetriť časť príjmu prostredníctvom lacného prenájmu. Takýto model obľubujú rakúšania, ktorí ho doviedli do absolútnej dokonalosti. Slovensko má z legislatívneho hľadiska oveľa obmedzenejšie možnosti, avšak stále funkčné a použiteľné.

Učitelia/ky, kuchári/ky, upratovači/ky.  Vzdelanie je investícia do budúcnosti. Avšak povolania, ktoré zabezpečujú vzdelávanie budúcich generácií sú extrémne slabo platené. Kto bude učiť naše deti, ak si učiteľky nedokážu zaplatiť bývanie v mestách a obciach? Kto im bude variť? Kto udrží školské zariadenia v čistote? Pozitívom je konštantný rast miezd ľudí pracujúcich v školstve, avšak stále to nestačí. Sú mestá, kde je reálne problém nájsť učiteľku do materskej škôlky, lebo nikto to za ten plat v predraženej lokalite nechce robiť. Riešením sú obecné byty práve pre túto skupinu obyvateľov.

Policajti, hasiči, zdravotný personál. S rozrastajúcimi mestami vzniká prirodzená potreba zvyšovať bezpečnosť obyvateľov miest. Tú zabezpečujú represívne a záchranné zložky štátu. V prvom rade vnímame akútny nedostatok obecných/mestských policajtov, ktorí by zabezpečovali ochranu obyvateľov obcí a miest na každodennej báze. Sú to finančne slabo motivované pozície, na ktoré jednotlivé obce a mestá jednoducho nevedia zohnať dostatočne kvalifikovaný personál. To isté platí aj o záchranných zložkách štátu, teda o hasičoch, či zdravotníckom personále. Potreba zabezpečovania ochrany a zdravia priamo úmerne rastie s počtom obyvateľov. Riešením môžu byt obecné nájomné byty cielené práve pre tieto skupiny ľudí.

Seniori. Populácia Slovenska rýchlo starne. V súčasnosti máme problém zabezpečiť primeranú a hlavne dôstojnú starostlivosť o seniorov. Každopádne existuje skupina seniorov, ktorí celý život pracovali, už sú na dôchodku ale stále sú v aktívnej fáze života a nepotrebujú akútnu starostlivosť. Práve pre nich je vhodný nájomný byt, ktorý by mohli užívať  počas celej doby aktívneho života. Mnohí čakatelia o pridelenie obecných nájomných bytov sú práve seniori.

 

Reštituenti. Je to skupina ľudí, ktorá má zo zákona nárok o pridelenie náhradného bytu v dôsledku vyrovnávania neoprávnenej straty nehnuteľnosti z minulosti. Asi  najznámejšou takouto skupinou sú bratislavskí reštituenti, ktorým hlavné mesto každoročne vypláca nemalú sumu ako kompenzáciu rozdielu medzi trhovým a regulovaným nájomným. Je to veľmi neefektívne aj pre mesto aj pre samotných reštituentov. Je vo verejnom záujme tieto problémy akútne riešiť a to práve odovzdaním obecným nájomných bytov všetkým reštituentom.

Sociálne slabší. Starostlivosť o sociálne slabšie skupiny obyvateľov je úlohou štátu. Ešte dôležitejšie je ich pozitívne motivovať k tvorbe hmotných statkov. Jedným z nástrojov sú sociálne byty, ktoré majú potenciál zlepšiť sociálne podmienky týchto ľudí. Samozrejme v súčinnosti s príslušným magistrátnym oddelením sociálnych vecí, ktoré konštantnou prácou dokáže zabezpečiť efektívnu sociálnu inklúziu a docieliť finančnú samostatnosť sociálne slabším ľuďom.

Konkrétne mestá a obce majú špecifické potreby jednotlivých skladieb obyvateľov. Niekde je akútna potreba zabezpečiť bývanie pre mladé rodiny, inde pre sociálne slabších, inde pre ľudí pracujúcich v školstve. Určiť „pre koho“ a reálne postaviť nájomné byty musia samosprávy, avšak úlohou štátu je zabezpečiť čo najlepšie podmienky na riešenie problematiky dostupnosti bývania. V súčasnosti štát poskytuje veľmi kvalitné možnosti financovania nadobúdania nájomných bytov, avšak nestačí to. V prvom rade chýba silný politický tlak z vládnej koalície. Dôsledkom sú neefektívne byrokratické procesy, nevyužitie zaujímavých príležitostí, v mnohých mestách nulová motivácia riešiť dostupnosť bývania na politickej úrovni. Povedzme si pravdu: bez systematických politických tlakov na štátnej aj komunálnej úrovni sa táto problematika nikdy nezačne efektívne riešiť. Časť nami navrhovaných riešení viete nájsť v knihe bod zlomu, konkrétne tu: https://progresivnespolu.sk/bod-zlomu/doprava-infrastruktura-a-byvanie. Ďaľšie riešenia dostupnosti bývania pre Slovenky a Slovákov už čoskoro predstavíme v nasledujúcich blogoch.

 

Peter Koupil a Adam Sarlós

Teraz najčítanejšie

Iniciativa Byvanie pre mladych

Veríme, že dostupné bývanie je základná potreba každého z nás. Zmení sa niekedy prístup štátu k otázke dostupnosti bývania?