Denník N

Bude dlhodobá starostlivosť pre všetkých?

Dlhodobá starostlivosť je dlhodobo mimo záujmu verejného diskurzu. Vzhľadom na demografické zmeny v najbližších rokoch, kedy stúpne počet obyvateľov nad 65 rokov zo súčasných 16,3 percent na 21,39 percent v roku 2030, ktorí sú najčastejší konzumenti dlhodobej starostlivosti, je dôležité otvoriť tému, ako zlepšiť kvalitu a udržateľnosť dlhodobej starostlivosti.

V posledných rokoch v mediálnom priestore dominovali kauzy falošných lekárov a sestier, ktorí poskytovali dlhodobú starostlivosť. Preto je dôležité vedieť, akú kvalitu budeme vyžadovať a kto a ako dôsledne bude nastavené pravidlá sledovať.

Zdroj: ŠÚSR

Aj z vyššie spomenutých dôvodov sa Inštitút zamestnanosti rozhodol zorganizovať konferenciu so zástupcami politických strán a hnutí na danú tému. Konferencia sa bude konať 12. novembra 2019 v Novej synagóge v Žiline od 17:30 do 19:00 hod. Viac info nájdete na www.iz.sk alebo na fb.

Témy, ktorým sa budeme prednostne venovať:

  • ako nastavíte udržateľnosť systému dlhodobej starostlivosti napriek vplyvom starnutia populácie,
  • ako sprehľadníte systém poskytovania dlhodobej starostlivosti v jednotlivých kompetenciách a finančných tokoch,
  • ako zvýšite kvalitu v poskytovaní dlhodobej starostlivosti,
  • ako zvýšite dostupnosť služieb dlhodobej starostlivosti.

Pozvanie na naše stretnutie prijali:

  • Martin Barto – SaS
  • Eva Grey – KDH
  • Peter Kremský – OĽANO
  • Andrea Letanovská – Za ľudí
  • Michal Páleník – PS/SPOLU

Ak by ste sa nemohli zúčastniť a chceli by ste sa zapojiť do diskusie, pokojne nám napíšte na email: [email protected]

logo evsKonferencia je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

 

Teraz najčítanejšie

Inštitút zamestnanosti

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom. Inštitút zamestnanosti sa snaží byť nápomocný osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Pracuje v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, osvetovej, sociálnej a poradenskej, najmä na poli trhu práce a zamestnanosti.