Denník N

Danko si v Moskve prevezme doktorát na neslobodnej akademickej pôde

Ruské ministerstvo usmernilo všetky vedecké pracoviská a univerzity, aby každý oficiálny aj neoficiálny kontakt svojich akademických pracovníkov so svojimi zahraničnými kolegami vopred schválili a následne aj podrobne nahlásili do Moskvy. Takéto drastické obmedzovanie akademických slobôd bude mať nevyhnutne negatívny dopad na kvalitu vzdelávania, čo vyvoláva veľké pochybnosti nad ďalšou perspektívou štúdia slovenských študentov v Rusku.

Predseda SNS a Národnej rady SR Andrej Danko dostal čestný doktorát od Moskovskej štátnej univerzity medzinárodných vzťahov (MGIMO). Keď si pôjde pre neho, rektor univerzity bude musieť najmenej päť dní vopred schváliť celý zoznam ruských účastníkov, ktorí prídu s Dankom a jeho sprievodom do styku.

Účastníci zo Slovenska, ktorí budú doprevádzať Danka na univerzitu, by mali poslať vopred scany svojich pasov, alebo aspoň univerzita musí mať komplexný menný zoznam a údaje tých, čo s nim prídu.

A len na povolenie rektora bude možné použitie mobilných telefónov, počítačov či fotoaparátov, a to v zmysle medzinárodných dohôd Ruskej federácie. A do troch dní po ukončení akcie má škola spísať o celej akcii podrobnú správu, opečiatkovať ju a zaslať do Moskvy na ministerstvo.

Že to znie ako nezmysel? Vôbec nie. Ruské ministerstvo vedy a vyššieho vzdelávania vydalo ešte vo februári tohto roka usmernenie, ktorým zavádza tieto a ďalšie pravidlám pre všetky (!!) výskumné ústavy a vysoké školy pri stykoch s kolegami zo zahraničia a pri prijímaní zahraničných hostí.

Tieto pokyny sa dokonca týkajú aj neformálnych stykov ruských vedátorov a vysokoškolských pedagógov so zahraničnými kolegami mimo akademickej pôdy, v súkromí.

A pozor! Netýkajú sa len pracovísk a vedátorov, ktorí prichádzajú do styku so štátnym tajomstvom, tam podobné prísne pravidlá platili vždy. Jednoducho, tieto nové „doporučenia“, ako ich ministerstvo eufemisticky nazvalo, platia všeobecne pre všetkých ruských akademikov a vedeckých pracovníkov!

Ruské vysoké školy už začali príslušné pokyny ministerstva zavádzať do praxe. Najväčšiu pozornosť vyvolal v tejto súvislosti príkaz rektora Kazaňskej federálnej univerzity, ktorý tieto pravidlá pedantne koncom septembra svojim podriadeným opísal vo svojom novom internom príkaze.

Obežník ministerstva, ako aj postup spomínanej univerzity v Kazani, vyvolal značnú negatívnu reakciu v ruskej akademickej obci. Do čela nespokojných sa postavilo vedenie Ruskej akadémie vied (RAV). Jej Prezídium vyhlásilo, že každodenné dodržiavanie týchto doporučení ministerstva povedie „k degradácii existujúcej úrovne vedeckej práce vo väčšine vedeckých organizácií a univerzít“.

Prezídium hlavne kritizuje zásadné obmedzenia zahraničnej akademickej spolupráce a kontaktov. Viceprezident RAV Alexej Chochlov v tejto súvislosti vyhlásil, že počas svojej dlhej akademickej kariéry na Lomonosovovej univerzite v Moskve nikdy podobné ohraničenia na spoluprácu a styky so svojimi zahraničnými kolegami nezažil, dokonca ani za komunistickej moci v Sovietskom zväze.

„Veda nepozná národné hranice. Ak každý kontakt je potrebné odsúhlasiť rektorom, tak to nevyhnutne povedie k izolácii a zahnívaniu,“ povedal viceprezident RAV.

Danko si tak pôjde prevziať do Moskvy čestný doktorát za situácie, keď ruská akademická obec a jej slobody zažívajú výrazný nárast tlaku zo strany vlády a Kremľa. Povedzme, že Dankovi to nevadí, lebo možno podobné cennosti pre neho nemajú žiaden význam.

Avšak ak sa tento trend v Rusku potvrdí, tak by sa Bratislava mala vážne zamyslieť nad ďalšou perspektívou oficiálnej spolupráce s Moskvou pri podpore štúdia slovenských študentov na ruských vysokých školách.

Zavádzanie manierov za vlády Vladimira Putina, ktoré nemali obdobu ani v časoch komunistov, ako priznal samotný viceprezident ruských akademikov, totiž ohrozuje základný zmysel vzdelávania slovenských študentov v Rusku.

Teraz najčítanejšie

Karel Hirman

  • Vyštudoval ťažbu ropy a plynu.
  • Pôsobil ako manažér a člen riadiacich orgánov niekoľkých slovenských energetických spoločností a v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.
  • Riadil projektový tím projektu energetickej efektívnosti ELENA financovaného EIB na VÚC v Prešove.
  • Bol externým poradcom pre energetiku ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a premiérky Ivety Radičovej a ako expert pre energetiku členom tímu poradcov ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana.
  • Pôsobil v týždenníku Trend a pravidelne publikuje o energetike a otázkach medzinárodnej bezpečnosti.
  • Je členom Správnej rady SFPA.
  • Podniká v oblasti energetiky a medzinárodného obchodu a je odborným gestorom energetickej časti pripravovaného predvolebného programu koalície PS/Spolu.