Denník N

Deň otvorených dverí – 5.12. 2019 na Súkromnej škole umeleckého priemyslu animovanej tvorby.

(Fantázia a tvorivosť pri výuke odborných predmetov na SŠUPAT)

Na predmetoch Výtvarná príprava a Výtvarný ateliér, pani Mgr. art. Daniela Schredlová a jej kolegyne Mgr. Katarína Lazárová, Mgr. Staša Samoukovič a Mgr. Mária Šebová vedú svojich žiakov k zvládnutiu jednotlivých výtvarných techník a taktiež im pomáhajú, podľa ich študijného odboru ( Animovaná tvorba, Grafický dizajn, Fotografický dizajn, Odevný dizajn, Obrazová a zvuková tvorba), k rozvinutiu ich tvorivosti a fantázie. Práca s farbami, ale aj čiernobiela kresba ceruzkou, uhlíkom či linoryt, alebo aj ďalšie ručné grafické techniky, kvôli ktorým škola zakúpila menší tlačiarensky lis, žiakom umožňujú laborovať ich vlastnú, jedinečnú umeleckú tvorbu. SŠUPAT sa tak stáva akýmsi „laboratóriom tvorivosti a fantázie“. Škola pravidelne realizuje so študentami výstavy v petržalskom Cik Cak centre. V tomto roku prebehla aj krásna výstava s ekologickou tematikou „Farebný sen“ v Galérii Michalský dvor. V roku 2018 pod vedením autora projektu, riaditeľa školy Mgr. Jána Mózera, sa uskutočnila výstava študentských prác na motívy velikánov Viedenskej secesie – Klimta, Schieleho a Mosera, pri príležitosti storočnice od ich úmrtia.

Predmet Figurálna kresba, ktorý vyučujú pedagógovia Mgr. Ján Mózer, Mgr. art. Martin Král a Mgr. art. Lukáš Freytag, pomáha študentom, osobitne žiakom Animovanej tvorby, od ktorých sa práve pre klasickú kreslenú animáciu, očakáva perfektné zvládnutie anatómie človeka a zvierat. Preto kreslia v ateliéroch podľa kostry, či podľa živého modelu. Kresliť totiž stovky fáz, napríklad kráčajúcej, či bežiacej ľudskej postavy, v perspektíve, z rôznych uhlov, je náročné a potrebný je talent ale aj získaná zručnosť a znalosť figurálnej kresby. Fantázia a tvorivosť sú v tejto výtvarnej oblasti východiskovými predpokladmi pre prijatie na SŠUPAT. Najbližšie sa s pedagógmi môžete stretnúť na Dni otvorených dverí 5.12.2019, keď budú verejnosti sprístupnené všetky ateliéry a učebne. Talentové skúšky po odoslaní prihlášky môžu žiaci absolvovať 23. 3. 2020.

Záujemci o pomaturitné štúdium sa talentoviek nezúčastňujú. V jesenných mesiacoch tiež prebieha výtvarná príprava pre deviatakov základných škôl, ktorí sa uchádzajú o štúdium na SŠUPAT. Deti, ktoré vynikajú napríklad vo fotografií, alebo sa venujú videu, môžu uspieť na talentovkách aj bez väčšej skúsenosti kresby, a hlásiť sa na štúdium Fotografického dizajnu alebo Obrazovej a zvukovej tvorby- kamera, zvuk, strih. Pri fotografii ako aj obrazovej a zvukovej tvorbe sa študenti učia techniky digitálnej fotografie. Fotografi si prejdú aj mokrým procesom vyvolávania fotografie. Táto skúsenosť je veľmi zaujímavá a dáva žiakom zvládnutie klasického fotografického remesla. Svietenie zábleskovými svetlami sa líši od filmárov, ktorí používajú halogénové reflektory. Fotografi majú k dispozícií fotografický ateliér a filmári ateliér pre Obrazovú a zvukovú tvorbu. Zaujímavé je tiež kľúčovanie na zelenom pozadí, ktoré často využíva filmový ale aj televízny priemysel. Dôležitá je tiež súčinnosť so strihacími, ako aj postprodukčnými programami. Na škole sa vyučuje Adobe Premiere a Adobe After Efects. Zvládnutie obrazovej kompozície je pri fotografoch a filmároch odlišné, lebo filmári sa učia komponovať svoje zábery vo filmovom okienku, v dnešnej dobe prevažne v HD formáte, 16:9.

Odborom v ktorom sa tiež očakáva krásna linka v kresbe a farebne cítenie, zmysel pre rôzne textilné materiály je Odevný dizajn. Technológia, konštrukcie a modelovanie strihov, odevná tvorba a prax a dejiny odievania sú odborné predmety ktoré sa vyučujú v tomto odbore. V minulosti ho viedla umelecká kostymérka s veľkými skúsenosťami a znalosťou historického kostýmu, pani Eleonóra Šafáriková. V súčasnosti pod pedagogickým vedením Bc. Eriky Daxnerovej sa žiaci zaoberajú súčasnými trendami v móde. Obidve cesty sa prelínajú, môžeme to vidieť na „haute couture“ móde z Paríža, v ktorej sa aj v najnovších modeloch objavujú historické prvky.

Tvorivosť a fantázia spojená zo zákonitosťami typografie a znalosťou počítačových grafických programov, sú nevyhnutné aj pre zvládnutie odboru Grafický dizajn. Uplatnenie študentov s týmto zameraním je veľmi veľké v reklamných agentúrach, grafických štúdiách ale aj v oblasti webdizajnu. Preto Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby posilnila odbor Grafický dizajn aj o túto oblasť programovania a tvorby webstránok.

SŠUPAT je škola, ktorá ponúka svojim absolventom široké uplatnenie a vďaka kvalitnej príprave špičkovými odborníkmi z praxe, tiež možnosť študovať ďalej, na vysokých školách, už nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Študentov si však firmy často „odchytávajú“ už po skončení štúdia na SŠUPAT.

 

 

Teraz najčítanejšie

Ján Slovák

Prešiel som viacerými profesiami: televízny režisér, dekoračný výtvarník, 2D, 3D grafik, ilustrátor až napokon umelecký pedagóg.