Denník N

Zrkadlo demokratickej opozície

Najrozumnejšie, čo môže zajtra (22.11.19) Kiska spraviť, je verejne odvolať temné závery, ktoré dnes na rokovaniach aj tlačovke odprezentoval. Dokáže tým, že mu ide omylne o vec a nie neomylne o seba – tak jasný je Mistríkov interface. Kiska to doteraz nespravil (29.11.19), čo je veľká strategická chyba. Preto budem voliť PS/Spolu, ktoré ho na to upozorňovali. Napriek tejto chybe je Kiska pre mňa max. dôveryhodný svojim presvedčením, že ľudskosť je najdôležitejšia vlastnosť silnej občianskej spoločnosti.

RULE OF MODULARITY: WRITE SIMPLE PARTS CONNECTED BY CLEAN INTERFACES

Architekti Demokratickej opozície, rozdelení do niekoľko virtuálnych serverov so samostatnými operačnými systémami (napr. PS/Spolu, Za Ľudí, …), sa potrebujú pozerať (nielen do 21.11.19) do technologického zrkadla. A v ňom vidieť stav najdôležitejšej vlastnosti svojej architektúry, modularity.

TECHNOLOGICKÉ ZRKADLO

Pike a Kernighan jej dôležitosť ukazovali už v roku 1984 na jednej z častí OS Unix, na príkaze ‘cat -v’. Modulárna architektúra dávala Unixu obrovskú výhodu pred menej modulárnymi riešeniami – jednoduchú, rýchlu a transparentnú testovateľnosť. Preto je to prvé pravidlo filozofie Unixovského programovania.

Je to tak aj dnes, v Linuxovskej ére. Súčasné technologické zrkadlo stále zmenšuje jej najmenší dielik – od VM ku kontajneru.

Súčasné technologické zrkadlo

Okrem rýchlej testovateľnosti umožňuje krájanie jedného operačného systému do špecifických kontajnerizovaných procesovServerov (Docker) oveľa lepšiu škálovateľnosť výkonu. Stačí kontajnerovým orchestrátorom (Kubernetes) v závislosti na utilizácii CPU nastaviť pridanie/odobratie kontajnerovServerov do/z podu.

Čo hovorí technologické zrkadlo architektom Demokratickej opozície?

Že ich izolované virtuálne servery so samostatnými operačnými systémami (PS/Spolu, Za ľudí, …) budú oveľa lepšie fungovať, keď budú špecifickými, spolupracujúcimi procesmiKontajnermiServermi jedného operačného systému „Demokratická opozícia“.
Vedia vopred,
a) že zvyšovanie modularity je stratégia víťazného riskovania
b) že znižovanie modularity je taktika prehrávajúcej istoty
c) že racionalita víťazného riskovania narastá dobrou náladou voličov.

DOBRÁ NÁLADA

Jej dva najdôležitejšie komponenty sú:
a) presvedčivosť – voliči pred víťaznými voľbami 2020 dostávajú program merateľných krokov dobrej nálady
b) dôveryhodnosť – voliči po víťazných voľbách 2020 dostávajú merací prístroj na meranie ich plnenia – vzorec dobrej nálady, čím sa im umožňuje rovnocenne (politici/voliči ako peerovia) ju spolutvoriť

Vzorec dobrej nálady

Vzorec dobrej nálady sa skladá z
HW – demokratické inštitúcie
SW – demokratická spoločenská realita

Dáva 2 typy výsledkov:
SW – HW > 0 – dobrá nálada – ku demokracii, v ťažkej, aj ľahkej situácii
SW – HW < 0 – zlá nálada – ku diktatúre v ťažkej, aj ľahkej situácii

Priklad tvorby a merania dobrej nálady

Abstrakt Lampy „Boj o povahu Slovenska sa len začína“

Súčasný stav
Prokuratúra za posledných 15-20 rokov nevytvárala dostatočný tlak na vyžadovanie zákonnosti v postupoch Polície v prípravných konaniach (pred vznesenim obžaloby).

Táto deštrukcia dodržiavania zákonnosti Polície pokračuje stále ďalej, čo vidíme
a) z rozpustenia vyšetrovacieho tímu vraždy Kuciak/Kušnírová
b) z vyhlásenia šéfa NAKA, že s verejnosťou môže komunikovať iba on, šéf NAKA a nie vyšetrovateľ, čo je v rozpore s Trestným poriadkom, ktorý dáva túto kompetenciu vyšetrovateľovi a nie funkcionárovi.

Trestný poriadok
par. 6/1 – „Orgány činné v trestnom konaní a súd informujú verejnosť o trestnom konaní podľa tohto zákona poskytnutím informácií oznamovacím prostriedkom.“
par. 10/1 – „Orgány činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt
par. 10/8 – „Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie … vyšetrovateľ Policajného zboru“

Čo nepomôže?
spoliehať sa, že víťazstvo liberálno-demokratických síl vo voľbách 2020, alebo slušnosť to automaticky vyriešia. Kľúčoví sú ľudia druhého sledu, ktorí v závetrí iba zmenia tričká a budú pokračovať v doterajšom tolerovaní bezzákonosti vo svojich postupoch.

Čo pomôže?
1 Prokurátori, policajti a sudcovia, ktorí spolutvorili prostredie bezzákonnosti (ľudia prvého a druhého sledu, ktorí tolerujú bezzákonnosť vo svojich postupoch), umožňujúce vraždu Jána a Martiny nemajú morálne právo, aby sa dostali do riadiacich funkcií. 
2. Morálne právo na riadiace funkcie v Prokuratúre, Polícii a Súdoch majú ľudia, ktorých východiskom je vyžadovanie zákonnosti vo svojich postupoch.  
3. Samosprávy Prokuratúry, Polície a Súdov si takýchto ľudí do riadiacich funkcií zvolia pod prísnou verejnou kontrolou.
4. Potom budú spolu s nimi pokračovať v kontinuálnom vyvíjaní tlaku na vyžadovanie zákonnosti vo svojich postupoch a tak si plniť svoje Ústavné povinnosti pod prísnou verejnou kontrolou.

REFERENCIE
1 Pike/Kernighan
2 Unix philosophy
3 Microservices philosophy
4 Lewis/Fowler
5 npm
6 17 Unix rules
7 Art of Unix programming
8 Jenkins/Ansible/Docker/Kubernetes
 # https://www.simplilearn.com/ansible-vs-kubernetes-article
 # https://medium.com/containerum/configuring-ci-cd-on-kubernetes-with-jenkins-89eab7234270
 # https://www.ansible.com/blog/kubernetes-operators-ansible-deep-dive-part-1
 # https://www.ansible.com/overview/how-ansible-works
9 Ansible
 # https://docs.ansible.com/ansible/latest/dev_guide/developing_python_3.html
 # https://pypi.org/project/ansible/
10 Kubernetes
 # https://kubernetes.io/blog/2019/07/23/get-started-with-kubernetes-using-python/
 # https://github.com/kubernetes-client/python
 # https://pypi.org/project/kubernete
 # https://medium.com/programming-kubernetes/building-stuff-with-the-kubernetes-api-part-3-using-python-aea5ab16f627
 # https://www.distributedpython.com/2018/11/28/kubernetes-python-developers-part-1/
 # https://www.linux.com/tutorials/enjoy-kubernetes-python/
11 Jenkins
 # https://pypi.org/project/python-jenkins/
 # https://jenkins.io/solutions/python/
12 OpenShift
 # https://pypi.org/project/openshift/
13 Introduction to Microservices, Docker and Kubernetes
 # https://www.youtube.com/watch?v=1xo-0gCVhTU
14 Lampa pod-lampou-vysetrovanie-vrazdy-sa-skoncilo-boj-o-povahu-slovenska-sa-len-zacina
 # https://www.tyzden.sk/podlampou/59588/pod-lampou-vysetrovanie-vrazdy-sa-skoncilo-boj-o-povahu-slovenska-sa-len-zacina/
15 vysetrovatel-juhas-ktory-viedol-tim-kuciak-nemoze-verejne-hovorit-podla-riaditela-naka-by-to-nebolo-fer
 # https://dennikn.sk/1628648/vysetrovatel-juhas-ktory-viedol-tim-kuciak-nemoze-verejne-hovorit-podla-riaditela-naka-by-to-nebolo-fer/
16 Trestný poriadok
 # https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-301#cast1
17 cim-viac-demokracie-mame-tym-menej-ju-chceme-tvrdi-nova-studia
 # https://www.tyzden.sk/politika/60169/cim-viac-demokracie-mame-tym-menej-ju-chceme-tvrdi-nova-studia/?ref=tit
18 In the Mood for Democracy? Democratic Support as Thermostatic Opinion
 # https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3194554
19 paul-degrauwe-z-london-school-of-economics-len-trh-prinesie-blahobyt-ale-bez-regulacie-znici-sam-seba
 # https://e.dennikn.sk/1624680/paul-degrauwe-z-london-school-of-economics-len-trh-prinesie-blahobyt-ale-bez-regulacie-znici-sam-seba/?ref=list
20 Behavioral Macroeconomics: A new way to think about the macroeconomy
 #http://www.cse.cz/en/files/public/20190917/Presentation-Paul%20de%20Grauwe.pdf

————————————–
Blogujem aj kvôli tomu, že
a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020
b) nezabúdam na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov

0:42-1:22, 4:23-5:06, 0:01-2:56, 0:01-5:45

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk