Denník N

Prečo tu nechceme vojakov USA? Lebo Danko?

Zdroj: internet
Zdroj: internet

O „Návrhu na zmenu súhlasu s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl USA na území SR za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva“, ktorým sa poslanci parlamentu nebudú zaoberať.

Úvahou v nadpise môjho blogu som sa začal zaoberať, keď poslancom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť prišla dňa 13.11.2019 o 7:47 (deň pred rokovaním výboru) zmena pozvánky s doplneným bodom programu o tlač č. 1763 a v ten istý deň o 14:30 ďalšia, opravená pozvánka, kde tento bod programu bol opäť vypustený.

Nebol by som si to vôbec všimol, ale bol som určený ako spravodajca k tomuto predloženému materiálu, a preto som si ho podrobne preštudoval. Aj som sa čudoval, že k materiálu, ktorý predkladá vláda, určili za spravodajcu opozičného poslanca. Nebýva to zvykom a pravidlo je skôr také, že pri koaličných (vládnych) návrhoch sú spravodajcami poslanci vládnej koalície, aby im v pléne NR SR opoziční poslanci so zákonom alebo iným materiálom „niečo nevyviedli“.

O čo v spomínanom materiáli (tlač č. 1763) išlo?

Bol to „Návrh na zmenu súhlasu s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl USA na území SR za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva“

V spomínanom materiáli sa okrem iného píše, že:

„Národná rada Slovenskej republiky na základe článku 86 písm. m) Ústavy SR svojím uznesením č. 1245 zo dňa 19. júna 2018 vyslovila súhlas s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl USA na území SR za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva.

Predmetná aktivita je jednou z foriem spolupráce ozbrojených síl SR s ozbrojenými silami USA, ktorá je realizovaná dlhodobo na veľmi vysokej úrovni, čoho prejavom je aj intenzívna spolupráca ozbrojených síl najmä v oblasti vojenského výcviku a vojenských cvičení.“

Jedná sa o 4 príslušníkov ozbrojených síl USA v posádke Martin, ktorí mali byť prínosom pre zvýšenie vzájomnej interoperability, ako aj  rozvoj spôsobilosti CIMIC v ozbrojených silách SR.

Doba pôsobenia US tímu na území SR bola na základe  uznesenia určená na 18 mesiacov, s  termínom začiatku pôsobenia od 1. júla 2018. To znamená, že končí 31.12.2019.

Táto spolupráca a jej pokračovanie aj v ďalšom období predstavuje významný prínos pre rozvoj spôsobilosti CIMIC v rámci ozbrojených síl SR.

Týmto materiálom navrhuje zmeniť súhlas s pôsobením US tímu na území SR do 31. 12. 2020.

Vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR  patrí na základe článku 86 písm. m) Ústavy SR do pôsobnosti NR SR, keďže nejde o účel prítomnosti, ktorý je vymedzený Ústavou SR do rozhodovacej právomoci vlády SR.

V súlade s tým podlieha rozhodnutiu NR SR aj akákoľvek zmena týkajúca sa tohto súhlasu.

Tento materiál bol doručený do NR SR 8.11.2019 z Vlády SR, ktorá ho schválila 6.11.2019. Kancelária NR SR ho zaradila na rokovanie nášho výboru.

13.11.2019, už po odoslaní doplnených pozvánok poslancom výboru, prišiel z Ministerstva obrany SR do NR SR list, v ktorom minister, Peter Gajdoš sťahuje uvedený materiál z rokovania pre “potreby úpravy materiálu vzhľadom na zmenu okolností“.

Po tomto kroku sa vynárajú viaceré otázky.

Prečo sa uvedený materiál stiahol, keď v ňom meníme len jeden dátum? Má byť ten dátum iný? Veď stačilo v pléne NRSR ten dátum iba zmeniť.

Do konca roka 2019 je schôdza, ktorá začína 26.11.2019 poslednou riadnou schôdzou (ak nebudú mimoriadne). To znamená, že 4 príslušníci USA pôjdu domov? Veď v dôvodovej správe je uvedené, že ich prítomnosť je žiadaná a potrebná.

Predpokladá sa, že ďalšia riadna schôdza parlamentu bude až po voľbách niekedy v marci 2020. Dovtedy bude spolupráca, ktorá bola tak potrebná prerušená?

Alebo sa len nášmu „kapitánovi“ rozsvietila kontrólka, keď si uvedomil, že k tomuto bodu (ako vždy doteraz) v pléne vystúpi cela plejáda Kotlebových poslancov a nenechajú na ministrovi Gajdošovi nitku suchú? Kedy by si musel vypočuť, čo všetko „tí štyria agresori, vrahovia  a ešte neviem čo, z USA“ spôsobia na Slovensku, keď im NR SR predĺži pobyt o jeden rok…. a nechcel naštvať potencionálneho koaličného partnera…. :-)

Ale zasa na druhej strane som aj rád, lebo ako spravodajca, by som si v pléne spolu s ministrom, musel tie perly ducha, vypočuť aj ja.

Kandidujem na kandidátke politickej strany Sloboda a Solidarita a tento článok vyjadruje môj osobný postoj, ktorý môže, ale nemusí byť zhodný s postojmi a názormi iných ľudí. V mnohých názoroch sa zhodujeme, v iných zasa nie a považujem to za správne. Prekáža mi umelá a falošná názorová jednota a otvorene sa hlásim k vlastným názorom bez ohľadu na to, či vyhovujú väčšine. Rozdiely nás nedelia, ale spájajú, ak spolu hľadáme cestu k pravde. Robím to pre to, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť.

 

Teraz najčítanejšie

Milan Laurenčík

Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Člen Zahraničného výboru NR SR a Osobitného kontrolného výboru NR SR pre kontrolu NBÚ. Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, poslanec a predseda Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva ŽSK. Od 2014 do 2016 starosta obce Terchová. ... zasadzujem sa o rozvoj regiónov, v ktorých bude radosť žiť....