Denník N

Služba spoločnosti a profesionálny hokej

Demokracia, je založená na princípe ponuky a dopytu politickej moci, ktorá má ambíciu poslúžiť tejto krajine. To je celé. Ponuka a dopyt. Či sa Vám to páči alebo nie pre voliča je politická strana tovarom, ktorý si vyberá, aby prevzal správu nad touto krajinou. Osoby, ktoré kandidujú v týchto stranách sú marketingom týchto strán, preto o ne v politickom boji prebieha taký zápas.

Daniel Pastirčák v nedávnom rozhovore povedal, že aktuálna slovenská politika potrebuje svätcov, no svätci sa do politiky nehrnú. Rád by som sa na tú myšlienku pozrel z inej perspektívy.

Ak ste kvalitný profesionálny hokejista prípadne herec, nie je pre nikoho prekvapujúce, že Váš angažmán osciluje medzi rôznymi klubmi prípadne divadlami. To čo je pre tie kluby, ktoré sa o Vaše služby uchádzajú dôležité, sú Vaše kvality. Podobné pravidlo platí aj v kresťanskej službe, kde nie je až tak dôležité v akej lokalite, krajine, spoločenstve slúžite, lebo Biblia kladie služobníkovi v prvom rade kvalifikáciu v oblasti biblického presvedčenia a vnútornej integrity. Nikto sa nepozastavuje nad tým, ak hokejista alebo herec  za svoju kariéru vystrieda viac klubov alebo divadiel, pretože to považujeme za prirodzené. Tá provokatívna myšlienka je táto: „Prečo to neplatí v službe spoločnosti?, Prečo to neplatí v politike?“

Hneď na úvod chcem vyvrátiť Vašu predtuchu, že obhajujem oportunizmus. Nie, toho máme na Slovensku dosť. Je dosť tých, ktorí keď zacítia zmenu politickej a spoločenskej klímy dokážu na ňu pružne reagovať ako chameleón na zmenu prostredia, v ktorom chcú prežiť a zachovať si svoje benefity a platy za každú cenu.  O týchto nehovorím, ich vlastná chameleónska povaha ich vylučuje z kategórie vnútorne integrovaných ľudí.

Hovorím o nasledovnom. Demokracia, je založená na princípe ponuky a dopytu politickej moci, ktorá má ambíciu poslúžiť tejto krajine. To je celé. Ponuka a dopyt. Či sa Vám to páči alebo nie, pre voliča je politická strana tovarom, ktorý si vyberá, aby prevzal správu nad touto krajinou. Osoby, ktoré kandidujú v týchto stranách sú marketingom týchto strán, preto o ne v politickom boji prebieha taký zápas. Samozrejme dopad takéhoto produktu na spoločnosť, jej charakter a fungovanie je s väčšími následkami, ako keď sa Vám pokazí doma práčka. Preto je tak málo svätcov v politike, lebo svätci tomuto princípu rozumejú, a nemajú túžbu sa stať  tovarom na niekoho pulte. Ľudia si nevyberajú programy ale ľudí, ktorí sa v danej politickej entite pohybujú, lebo len tí ľudia sú pre nich garanciou toho čo od nich očakávajú. Tu platí staré dobré, vrana k vrane sadá. No ak je to tak, tak potom ľudia vnútornej integrity by nemali byť zviazaní partokraciou, ale byť slobodní v tom, že ak skutočne chcú poslúžiť tejto krajine, tak nebudú viazaní straníckou príslušnosťou a podobne ako hokejista, môžu reprezentovať klub, ktorý im to umožní. Je samozrejmosťou, že takýto človek bude ochotný aj tak reprezentovať len klub, ktorý zdieľa hodnoty jeho vnútornej integrity. Som presvedčený, že toto je to čo Slovensko teraz najviac potrebuje, bez ohľadu na stranícku príslušnosť, iba ľudia vnútornej integrity dokážu zmeniť Slovensko na vládu zákona a rovnosti pred zákonom pre všetkých. Zomknutie takýchto ľudí Slovensko potrebuje, bez straníckeho obalu, aj keď si uvedomujem, že v demokracii sa volia politické strany, no to sa nevylučuje z navrhovaným riešením. A predvolebný boj by sa mal niesť v tomto duchu. Lebo iba on dokáže motivovať túto spoločnosť a zobudiť ju z letargie.

T.G. Masaryk o sebe hovorieval, že mení názory každý deň. Osciloval vo svojej politickej kariére medzi rusofilstvom, socializmom, konštitučnou monarchiou, demokraciou západného typu (prosím posudzujte tieto katégorie v kontexte jeho doby, nie tej dnešnej). Čiže jeho politický názor bol premenlivý, vrátane foriem usporiadania budúceho štátu. V tom nebola jeho sila a výnimočnosť. Jeho vnútorná integrita a etika boli pevné ako skala, a preto ju žiadna partokracia nedokázala zviazať.  A takýchto ľudí potrebuje aj budúce Slovensko.  Je na zodpovednosti nás všetkých či si v najbližších voľbách vyberieme ľudí s integritou Masarykovského typu.  To bude stačiť.

Teraz najčítanejšie

Ivan Hlavanda

Patent na rozum nemám. Som hriešny, omylný, emotívny, častokrát cynicko-sarkastický, ublížil som mnohým, a predsa sa nadejem, že sa nad to povznesiete a pokúsite sa oddeliť predložené myšlienky v mojich blogoch, ktoré budú nasledovať - od ich nedokonalého autora.