Denník N

Ukradnutá revolúcia

30 rokov po Novembrovej revolúcii nespomíname nato, čo malo byť cieľovou spoločnosťou revolucionárov počas novembrových dní.

30 rokov po novembrových udalostiach spomíname na tieto udalosti v ideológii liberálnej demokracie, ako populárnej revolúcie, ktorá nevyhnutne smerovala k ustanoveniu demokracie a slobody, k ustanoveniu sociálne a ekologicky orientovaného trhového hospodárstva.

Preskúmanie motivácií a želaní obyvateľstva v čase revolúcie však poskytuje inú perspektívu. Podľa vtedajšieho prieskumu verejnej mienky boli len 4 percentá opýtaných za návrat kapitalizmu. Tento postoj bol reflektovaný aj na námestiach počas revolúcie, keď revolucionári ako Václav Havel tvrdili, že nechcú zaviesť kapitalizmus, chudobu a nezamestnanosť a kto tvrdí, že to chcú, ten klame. Havel povedal presne toto: „Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítel socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus; byly to všechno lži.“

Za čo teda boli ľudia počas Novembra, ak nie za kapitalizmus? Prieskumy verejnej mienky, ako aj spomienky z rečí na námestiach hovoria, že ľudia boli za zachovanie socializmu, ale za jeho demokratizáciu. Ľudia chceli mať možnosť cestovať do zahraničia, pracovať v zahraničí, ľudia chceli mať možnosť povedať, čo chcú a voliť koho chcú, ale chceli mať súčasne s tým zabezpečené socialistické hospodárstvo. Aj preto je pripomienka ekologicky a sociálne orientovaného trhového hospodárstvav Ústave SR, pretože dozvuky týchto postojov trvali ešte niekoľko rokov. Ľudia chceli demokratický a slobodný socializmus, taký, aký si Marx predstavoval ako jediný socializmus.

Ak niekto hovorí, že revolúcia bola ukradnutá, že komunisti, teda byrokrati a aparátnici ešte stále neodišli z politiky a hospodárstva, že nám ešte stále vládnu tí istí ľudia, mal by myslieť hlavne na toto: vôľou ľudu počas revolúcie nebol návrat ku kapitalizmu. 30 rokov po revolúcii stále vidno dopady tohto faktu, napríklad fakt, že viac ľudí na Slovensku si myslí, že minulý režim bol lepší než tento a že sa žilo za minulého režimu lepšie, než teraz. To preto, lebo ľudia aj počas revolúcie nechceli zmenu hospodárstva na kapitalistický systém, ktorý prináša so sebou koloniálne vykorisťovanie západným kapitálom, chudobu a nezamestnanosť.

Nabudúce, keď budeme hovoriť o ukradnutej revolúcii, hovorme o tomto. O ukradnutom demokratickom socializme.

Zdroj: https://citaty.net/autori/vaclav-havel/

Teraz najčítanejšie