Denník N

Dýchame v Bratislave vizuálny smog?

Hlavné mesto SR Bratislava na svojom mapovom portáli vizualizovalo umiestnenie reklamných plôch po bratislavských mestských častiach. V rámci zobrazených informácií sú k dispozícii údaje nielen o lokalizácii, ale často aj o vlastníkovi, type vizuálneho smogu a aj veľkosti. Ste zvedavý ako je na tom Vaše okolie? Tak čítajte alebo kliknite na link v texte.

Vizuálny smog chápe odborná aj laická verejnosť ako presycovanie verejného priestoru reklamnými plochami. V Bratislave je toto presycovanie najvypuklejšie a vzhľad bratislavských dopravných tepien, ulíc a námestí je týmto silne ovplyvnený. Nejde len o tradičné billboardy, ale aj o brutálne megaboardy, blikajúce city-lighty, pololegálne plotre na plotoch, atď.

Slovenská legislatíva považuje za reklamnú stavbu konštrukciu, ktorá je pevne spojená so zemou, upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi. Teda stavba, ktorá si vyžaduje pri osadení úpravu podkladu a ktorej funkcia je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov.

Ďalšie delenie je možné podľa veľkosti a to na tie, ktoré sú menšie ako 3 metre štvorcové, s veľkosťou od 3 do 20 metrov štvorcových a plochy väčšie ako 20 metrov štvorcových

Bratislava má vonkajšiu reklamu zmapovanú, mapovanie prebieha podobným autom, akým Google mapuje cesty a ulice a spracovaný pasport do konkrétnej podoby už aj magistrát poskytuje ako osobitnú vrstvu v rámci mapového portálu. Takto je prístupná mapa billboardov dostupná naozaj detailne a od stola.

Od stola je mapa plôch k dispozícii v rámci mestského geografického priestoru na stránke mapy.bratislava.sk. Tu si laická aj odborná verejnosť môže tieto vizualizivané dáta podložiť rôznymi mapovými podkladmi ako Ortofotomapy, ZB GIS či openstreetmap. Tiež sú k dispozícii rôzne doplnkové priestorové údaje ako majetok mesta, územný plán, uličná sieť či adresné body.

Pasport reklamných plôch hovorí, že na území Bratislavy je 9 569 reklamných plôch. Tieto plochy nájdeme od najväčších po najmenšie mestské časti a naozaj vizuálny smog je prítomný po celej Bratislave. Najviac ich je v mestskej časti Ružinov, kde ich je takmer 3 000 a tvoria viac ako 31 % zo všetkých reklamných plôch. Na druhom a treťom mieste sú mestské časti Nové Mesto (1 327 kusov) a Petržalka (1 200 kusov).

Tabuľka 1: Reklamné plochy podľa bratislavských okresov

Okres Počet reklamných plôch Podiel reklamných plôch Rozloha okresov (km štvorcový) Počet reklamných plôch na km štvorcový
Bratislava I 1 079 11 % 9,59 113
Bratislava II 3 730 39 % 92,49 40
Bratislava III 1 968 21 % 74,67 26
Bratislava IV 1 420 15 % 96,71 15
Bratislava V 1 372 14 % 94,20 15
Bratislava 9 569 100 % 367,66 26
 

Zdroj: HMBA, vlastné spracovanie

Pri zohľadnení rozlohy je najviac reklamných plôch na kilometer štvorcový v Starom Meste. Pri jej rozlohe je to takmer 113 reklamných plôch na kilometer. Ako druhá je mestská časť Ružinov so 75 billboardami na km2 a mestská časť Karlova Ves s 46 billboardami na km2.

Jednoduchšia cesta k čistejším uliciam bez vizuálneho smogu môže byť zmena zákona. Prísnu reguláciu pouličnej reklamy podľa týždenníku The Economist pozná viac ako tisícpäťsto miest na celom svete, v Európe je príkladom nórsky Bergen. Podľa dostupných informácií hlavné mesto rieši reklamné stavby známych aj neznámych majiteľov. V prípadoch neznámych vlastníkov priebežne zasiela Ohlásenia odstránenia nepovolených reklamných stavieb na stavebné úrady. Odstrániť ich bude môcť následne po vydaní súhlasov.

Dátových klebetníkov môže zaujať možnosť rozširovania tejto témy tým, že by si podložili tieto mapové zobrazenia údajmi o počte obyvateľov a ich štruktúrach (napr. vek, pohlavie, ekonomická aktivita, vzdelanie a pod) za základné sídelné jednotky, ktoré sú voľne dostupné na novom bratislavskom portáli opendata.bratislava.sk. Na tomto portáli sú rôzne zaujímavé dáta, takže sa máte na čo aj od nás tešiť – lebo dátových klebiet nie je nikdy dosť…

Pekné hranie s dátami prajem Pavol Škápik  (podpredseda Inštitút dátových politík)  

Viac podobných článkov je dostupných na Inštitút dátových politík.

Teraz najčítanejšie

Inštitút dátových politík

Inštitút dátových politík (IDP) je nezávislý analytický inštitút, ktorého cieľom je na základe dát poskytovať objektívne informácie a odporúčania. Blogy a komentáre prezentujú názory autorov a Inštitútu dátových politík (IDP), ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory ich zamestnávateľov.