Denník N

Dostupné bývanie a spolupráca na úrovni štátu. Aká je súčasná situácia?

Mesto môže požiadať iné štátne úrady o zámenu vhodných budov/pozemkov za účelom tvorby nájomných bytov.

Autori sú členmi politického hnutia Progresívne Slovensko.

 

V minulom blogu sme opísali všetky legálne možnosti ako môžu mestá a obce nadobúdať nájomné byty. Jednou z možností je výmena budov/pozemkov s inými štátnymi útvarmi za účelom tvorby nájomných bytov.

Sú mestá, ktoré z rôznych príčin nemajú vlastné pozemky na výstavbu nájomných bytov. Avšak chaotické majetkovo-právne prerozdelenie štátneho majetku po roku 1989 spôsobilo, že rôzne pozemky či budovy majú v správe rôzne štátne útvary. Sú síce v katastri jednotlivých samospráv, ale tie s nimi nemôžu disponovať ani ich regulovať. Práve budovy v takomto vlastníctve sú často v katastrofálnom stave, nakoľko jednotlivé úrady v nich nič nedokážu robiť a majetky zbytočne chátrajú. Vo viacerých prípadov sú to budovy/pozemky vhodné na výstavbu nájomných bytov. Mestá a obce ich samozrejme vedia získať.

Na prvý pohľad to znie ako veľmi jednoduchá vec: magistrát sa dohodne s úradom, ktorý dá svoj majetok k dispozícií na výstavbu nájomných bytov, čo je v záujme obyvateľov mesta. Majetok v zásade zostáva v štátnych rukách, akurát prejde pod správu iného úradu. Jednoduchá záležitosť však?

Opak je pravdou. Pokiaľ chce mesto využiť majetok iného úradu, musí požiadať o zámenu majetku. Tá musí prebehnúť v súlade so zákonom, čiže zámena musí prebehnúť jedna k jednej. Inými slovami, mesto musí poskytnúť iný majetok v rovnakej hodnote ako je majetok, ktorý je predmetom zámeny.

Je to skutočne problém. Súčasná vláda síce o výstavbe nájomných bytov hovorí, ale v podstate nič zásadného v tejto veci nerobí. Väčšinu majetku, ktorý by sa dal využiť na tvorbu/výstavbu nájomných bytov v mestách často vlastnia ministerstvá. Mesto samozrejme môže požiadať o zámenu, ale pokiaľ sa konkrétne ministerstvo, obrazne povedané, „postaví na hlavu“, tak mesto/obec s tým nemôže urobiť absolútne nič. Teda pokiaľ má prebehnúť výmena majetku za účelom tvorby obecných bytov, musia na tom pracovať obidve strany a to práve nemusí byť v záujme ministerstva. Máme informácie z viacerých slovenských miest, ktoré by takouto cestou radi šli, ale z rôznych dôvodov jednotlivé ministerstvá nechcú pristúpiť na spoluprácu. Niektoré dôvody sú objektívne, iné majú skôr politický charakter a vlastne nemajú reálny základ.

Aby sme len nekritizovali, v poslednom čase pribudlo zopár pozitívnych správ. Napríklad magistrát hlavného mesta Slovenska úspešne rokuje s ministerstvom vnútra o zámene budovy na Saratovskej ulici v Dúbravke. Týmto počinom má vzniknúť okolo 150 nájomných bytov. Takisto aj Nové mesto nad Váhom sa dohodlo s ministerstvom obrany a dokázalo vytvoriť niekoľko desiatok bytov. Naozaj sa teda takéto zámeny dejú. Faktom ale je, že je to veľmi problematické, zdĺhavé a je nutná absolutná nadpráca na obidvoch dotknutých stranách. Efektivita je veľmi nízka a je malá pravdepodobnosť, že sa zámena na konci dňa skutočne udeje.

Práve preto v tejto veci navrhujeme: 1.)V budúcej vláde tlačiť prostredníctvom štátnych tajomníkov na aktívnu výmenu majetkov za účelom výstavby nájomných bytov v rukách obcí.

2.) Vytvoriť právny rámec, ktorý by umožnil výmenu majetku za účelom výstavby/tvorby nájomných bytov za 1 euro v prospech mesta.

3.) vytvoriť právny rámec na tvorbu nájomných bytov, účelom ktorého by bolo skrátenie byrokratických procesov tvorby nájomných bytov do troch mesiacov.

 

Naše návrhy sú jednoduché a veľmi ľahko uskutočniteľné. Obecné byty musia stavať samosprávy, ale je dôležité aby samosprávy mali potrebnú podporu zo strany štátu. Inak sa otázka dostupného bývania nikdy nebude riešiť systematicky. Dúfame, že nová vláda bude k tomuto problému pristupovať zodpovednejšie, nakoľko súčasný prístup je absolútne nedostačujúci.

 

Dávid Dej a Adam Sarlós

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Iniciativa Byvanie pre mladych

Veríme, že dostupné bývanie je základná potreba každého z nás. Zmení sa niekedy prístup štátu k otázke dostupnosti bývania?