Denník N

Akú šancu na úspech má česká 7% digitálna daň?

Niektoré krajiny prestali veriť, že dôjde k nadnárodnému konsenzu ohľadne zavedenia jednotnej digitálnej dane. Česko zaviedlo doteraz najvyššiu, so sadzbou 7%, či to má fiškálny zmysel, je však veľmi otázne.

V EÚ sa začiatkom roka nepodarilo schváliť jednotný návrh digitálnej dane (3% z tržieb technologických gigantov) a na alternatívnom spoločnom riešení sa následne nedohodli ani lídri G20.

Keďže až tri štvrtiny občanov EÚ si želá, aby vlády bojovali proti daňovým únikom, niektoré krajiny prijali unilaterálne opatrenia. Tie vo väčšine prípadov vychádzajú z pôvodného návrhu EÚ, aspoň čo sa týka definície gigantov, t.j veľkostných kritérií (globálny obrat nad 750 Mio EUR) a chcú postihnúť hlavne americké technologické firmy.

Sadzby dane aj rozsah sú však nateraz v jednotlivých krajinách rôzne, Rakúsko zaviedlo 5% z online tržieb a Česko teraz dokonca 7% z tržieb za reklamu.

GAFA a fakty

Doteraz najostrejšiu politickú reakciu vyvolalo jednostranné zavedenie 3% dane z digitálnych služieb vo Francúzsku, ktorá bola schválená tamojším parlamentom v júli tohto roka a má aj ľudovú skratku GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon).

Niet divu, že Americká vláda na oplátku hrozí preverovaním francúzskych firiem, je zrejmé že to prispelo k zvýšeniu napätia v bilaterálnych vzťahoch aj celej obchodnej vojne.

Fakty ale hovoria sami za seba: podľa štúdie EK je priemerná sadzba efektívnej dane, ktorú technologickí giganti platia, len 9%, teda menej ako polovica v porovnaní s 23% v tradičných sektoroch. Asi najznámejší je prípad Apple, nakoľko v Európe neplatila takmer žiadne dane.

Ako blízko je dohoda

Zástupcovia OECD vrátane USA a Francúzska sa na konferencii IFA minulý mesiac v Londýne zhodli, že do konca roka treba uzatvoriť multilaterálnu dohodu, ktorá bude konsenzom a zohľadní aj americké návrhy ohľadne kompromisného minimálneho zdanenia ziskov.

Domnievam sa, že Slovensko a Nemecko zvolilo rozumnú cestu: trpezlivo čaká na výsledky rokovaní OECD a G20.

Následne tie krajiny, ktoré zaviedli nové národné dane, ako napr. Česko, budú nútené takúto dohodu akceptovať. Pravdepodobný výsledok bude len veľa práce a právnej neistoty, bez významného fiškálneho zisku.

Teraz najčítanejšie

Renata Bláhová

Zakladajúca partnerka BMB Partners. Od roku 1995 sa odborne venuje finančným analýzam hospodárenia firiem, medzinárodnému i slovenskému daňovému právu. Je daňovou poradkyňou a audítorkou. Od apríla 2020 je súčasťou poradenského tímu ministra financií. Obľúbený citát: "Nič nie je isté. Okrem smrti a daní."