Denník N

Keď sa poriadne nestará štát, musí sa postarať obec…

V decembri vo Hviezdoslavove predkladáme všeobecne záväzné nariadenie o jednorazovom príspevku vo výške 100 eur pri narodení dieťaťa.

Je to naša psia povinnosť a je to to najmenej, čo môžme urobiť.

Príspevok dostanú všetci rodičia s trvalým pobytom vo Hviezdoslavove.

Neplánujeme pritom žiadny „odžub“. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok patrí na každé jedno dieťa.

Záväzné nariadenie sa bude schvaľovať už v decembri, účinnosť tak, v prípade schválenia, nadobudne 1. januára 2020.

Séria týchto opatrení má jednoznačnú úlohu ešte viac motivovať občanov k trvalému pobytu práve vo Hviezdoslavove a zatraktívniť tak ešte viac voľbu pobytu práve u nás u osôb, či mladých rodín, ktoré tu trvalý pobyt doposiaľ z rôznych dôvodov nemajú. Veríme, že aj týmto ich rozhodovanie ešte viac urýchlime. Stále totiž na podielových daniach, aj vďaka dubióznemu zákonu, strácame státisíce…

Veríme tiež, že toto opatrenie bude veľmi príjemným benefitom.

A ak sa Vám bábätko narodí až po 1.1.2020, vôbec nemusíte za týmto príspevkom smútiť. Stále ho možno stíhate. Oprávnená osoba môže podať písomnú žiadosť, ktorá je prílohou k VZN, až do 90 dní odo dňa narodenia dieťaťa.

Keď sa poriadne nestará štát, aspoň trochu sa, žiaľ, musí postarať obec…

A rozhodne nie len pred voľbami. Tie komunálne boli len pred rokom.

P.S.: Sledovať ma môžete tu, veľmi ma to poteší.

Teraz najčítanejšie

Marek Lackovič

Progresívny starosta (od r. 2018) jednej z najrýchlejšie rastúcich samospráv SR - Hviezdoslavova. Kým mnoho miest a obcí sa z prírastku obyvateľstva teší, tu je situácia iná. Obec, dnes už s vyše 4.000 obyvateľmi, mnohými neslávne prezývaná aj "najväčší bratislavský satelit", vzdialená len 13 kilometrov od prvej tabule „Bratislava“, čelí enormnému nárastu populácie spôsobenému nerozumným uvoľňovaním územného plánu v rokoch 2008 - 2014. M. Lackovič je zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska a pred starostovaním bol aj jeho trnavským predsedom. Predsedovania sa vzdal ihneď po zvolení za starostu, aby naplno sedel len na jednej stoličke. V septembri 2019 bol Hviezdoslavov pod jeho 10-mesačným vedením ocenený prestížnou Cenou pre otvorenú samosprávu za r. 2019, udelenou Združením občanov miest a obcí Slovenska. Po roku bola obec na ocenenie nominovaná opäť. V r. 2021 pridal svoje ocenenie aj nezávislý portál PlatStarostu.sk. V decembri 2021 bol M. Lackovič zaradený medzi 30 tvárí lepšieho Slovenska v knižnej edícii "Humans", ktorú priniesol Forbes. V r. 2022 bol súčasťou slovenskej delegácie Transparency International v Kosove. V októbri 2022 obhájil svoj mandát starostu obce s výsledkom 83,2%.