Denník N

Odkiaľ majú [dočerta] americké univerzity toľko peňazí? (4/8)

Univerzita Vilnius založila svoj prvý endowment v roku 2013. My spíme.

https://en.delfi.lt/politics/lithuania-gets-first-university-endowment-fund.d?id=71026344

Univerzitný endwoment bol založený v Litve univerzitou Vilnius s počiatočným 1 miliónom eur vyzbieraným od podporovateľov.

Ako inštitúcie s endowmentami vyrovnávajú prítomnosť a budúcnosť?
Endowmenty boli založené pre uzavretie dohody medzi generáciami:

Prísľub od minulých a súčasných darcov budúcim študentom a fakulte, že inštitúcia zabezpečí plnenie určitých záväzkov v čase. Čeliac medzinárodnej ekonomickej kríze, po kolapse v r. 2008, väčšina inštitúcíí robila značné škrty v rozpočtoch. V niektorých prípadoch zložitá voľba dočasne navýšiť úroveň míňania nad normálne hodnoty, z dôvodu pomôcť manažovať vyššie nárasty v školnom, udržať alebo navýšiť študentskú pomoc, a podporiť kvalitu ich programov.

Podobne, značná škoda na infraštruktúre z nedávnych tornád, zemetrasení a záplav stála inštitúcie stovky miliónov dolárov.
Pri oklieštených vládnych výdavkoch, niektoré inštitúcie dočasne navýšili ich úroveň výdavkov. Vždy existuje pokušenie navýšiť súčasnú úroveň výdavkov pre naplnenie veľmi reálnych potrieb dnešných študentov a fakulty.

Inštitucionálni lídri chápu, že táto súčasná generácia, by nemohla byť podporená na dnešnej úrovni kvality, ak by predošlé generácie neboli mali disciplínu udržať nákupnú silu ich endowmentov. Podobne, budúce generácie závisia na tejto. Súčasná generácia musí držať balans medzi nárokmi prítomnosti a nárokmi budúcnosti.

 

V tých prípadoch, kde inštitúcie dočasne navýšia úroveň výdavkov ich endowmentu, je to obyčajne na krátku dobu. A potom nasleduje návrat ku konzervatívnejšiemu stupňu výdavkov. Ako (fiduciaries) dôverníci majú právnu a morálnu povinnosť voči darcom, mnohým dávno po smrti, ktorí zamýšlali, že ich dary by podporili nie jednu generáciu, ale nasledujúce generácie donekonečna.

Mnohé štáty majú štatúty, ako the Management of Institutional Funds
Acts, ktoré špecificky vyžadujú od dôverníkov zvažovať obe: krátkodobé aj dlhodobé potreby inštitúcie, a jej „súčasné a predpokladané budúce finančné požiadavky.

Aby sa udržal krok so stúpajúcimi nákladmi na vzdelanie, výskum, a internátny život, dôverníci musia reinvestovať niečo z ročných výnosov a takisto pridať nové dary.

Pred 40timi rokmi, darca, ktorý si želal zabezpečiť endowment na profesúru na veľkej univerzite, tak mohol spraviť s darom okolo 700.000 $. Táto úroveň istiny v r. 1970 by vygenerovala dostatočný príjem na vyplatenie mzdy profesora. Ak by však bol celý príjem, ktorý bol generovaný rokmi, celý spotrebovaný, ponechajúc len pôvodnú istinu, jeho výnosy by teraz neboli v dostatočnej výške pre podporu platu profesora.

Nárast hodnoty endowmentu každý rok cez reinvestície by mal držať krok s nárastom nákladov inštitúcie. Hoci táto hladina reinvestície možno nebude pre endowment dostatočná na podporu nových iniciatív alebo značné zlepšenia v kvalite bez pridania ďalších darov. A ako sme videli v posledných dvoch dekádach, zahŕňajúcich finančný kolaps v r. 2008, udržateľný priemerný výnos najmenej 1 až 2 percentá nebol vždy možný.

Vo výnimočne silných finančných trhoch 90.tych rokov mnoho endowmentov dosiahli výnosy vyššie ako 9 – 10%. To viedlo niektoré inštitúcie prijať hladinu výdavkov vyššiu ako 4%. Zatiaľčo iné si vybrali cestu alternatívnej stratégie periodických úprav v sumách výdavkov, bez zmien v základných politikách. Táto stratégia umožnila inšitúciám prispôsobiť niektoré nezvyčajne vysoké výnosy týchto rokov súčasným potrebám, s ohľadom na to, že výnosy tohto obdobia nebudú zaručené donekonečna. Inými slovami, študenti a fakulta benefitovali z vyšších úrovní výdavkov, ale nejaká časť z prijímov bola uložená do rezerv na horšie časy.

Múdrosť tejto stratégie bola ilustrovaná v neskorších rokoch tohto storočia v prvej dekáde, keď finančné trhy boli oveľa slabšie a priemerné výnosy boli oveľa nižšie ako tradičných 9 – 10%. Pre ocenenie dôležitosti udržiavania dlhodobých predností endowmentov, je užitočné porovnať obdobia rokov 1990-1999 s rokmi 2002-2012:
Koncom fiškálneho roka 1999, priemerný výnos pre kolégiá a univerzity v endowmentoch bol 11%. 10-ročný priemer od r. 1990 do r.v1999 bol 12.9%. A zatiaľčo niektoré roky boli značne vyššie, priemerný výnos bol iba 7.4% v r. 1991 a 3.4% v r. 1994.

Od roku 2002 sa prejavili značné fluktuácie v priemerných výnosoch endowmentov zahŕňajúcich 4 roky negatívneho ročného výnosu. V r. 2002 (-6.2%) 2008 (-3.0%) 2009 (-18.7%), 2012 (-0.3%).
Koncom fiškálneho roka 2013 bol priemerný výnos všetkých kolegiálnych a univerzitných endowmentov 11.7%. Desaťročný priemer od r. 2003 do 2013 bol 7.1%. Každý rok niektoré endowmenty značne prekonávajú priemery, zatiaľčo iné zaostávajú alebo dokonca strácajú na hodnote v závislosti na ich investíciách. Rovnako ako rodiny, inštitúcie potrebujú rezervy na ochranu voči nepredvídaným výdavkom.

Rezervy ochraňujú voči budúcim ekonomickým prepadom, alebo poklesom v prijatiach študentov, daroch alebo vo vládnej podpore a pri platbách pri neočakávaných výdavkoch ako opravy a renovácie z dôvodu nových bezpečnostných štandardov alebo po obnovách z prírodných katastrof. Fondy fungujúce ako endowment a ďalšie kapitálové fondy povoľujú inštitúcii pokryť jej deficity a uhradiť jej faktúry bez nutnosti prijímať nepopulárne opatrenia, ktoré môžu vážne ohroziť jej kvalitu alebo jej finančné kapacity.

Keď inštitúcie musia spotrebovať istinu, redukujú veľkosť ich rezervy a budúci príjem, ktorý ich investície budú schopné generovať. Toto naopak redukuje zdroj pevného spoľahlivého príjmu, ktorý bude dostupný na prijímanie budúcich záväzkov a rozširovanie kvality ich programov. Je výzvou nájsť vhodný balans medzi:
prílišným riešením terajších výdavkov (ohrozenie plnenia budúcich potrieb)
prílišným riešením budúcich výdavkov (ohrozenie plnenia terajších potrieb)

Inštitúcie sa musia zodpovedne starať o to, aby boli pripravené v podmienkach ekonomických poklesov plniť svoje záväzky.
—-

Preložené z angličtiny z voľne šíriteľného článku:

Understanding College and University Endowments

https://www.acenet.edu/Documents/Understanding-Endowments-White-Paper.pdf

Poďakovanie za odbornú pomoc pri preklade:

Ing. Mária Medvéšová – tím teachersgold.org

Mgr. Zuzana Krempová – www.jazykovycoaching.sk

Teraz najčítanejšie

Stanislav Barej

Postav školu na hlavu! Naša filozofia teachersgold.org : Dáme vám materiály na všetko zadarmo, poďme spolupracovať a súťažiť a vytvrome nejaké zaujímavé funkčné projekty.
Môžete si vybrať čokoľvek, bez časového obmedzenia a tlaku na nejaký podaný výkon. Berieme každého, kto chce. Neobmedzujeme časom ani priestorom. Sme online. Môžeme si to dovoliť.
--KORONA: sledoval som vývoj prvej vlny korona pandémie vo Švajčiarsku a informoval o úmrtiach https://www.linkedin.com/in/stanislavbarej/