Denník N

Odkiaľ majú [dočerta] americké univerzity toľko peňazí? (6/8)

Nežiť z ruky do úst, ale rozumne hospodáriť a vytvárať rezervy, ktoré budú použité na podporu budúcich generácií.

By Jessica Williams – http://en.wikipedia.org/wiki/Image:John_Harvard%2C_statue_at_Harvard_University.JPG, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2590253

Socha Johna Harvarda – Harvard Yard

Ako sa používajú endowmenty?
Pre súkromné a čoraz viac aj pre verejné kolégiá a univerzity, endowmenty poskytujú stabilitu, flexibilitu, a stupeň sebavedomia pre budúcnosť. Umožňujú inštitúciám cieliť vyššie a dosahovať efektívnejšie ich vzdelávacie a charitatívne účely. Tieto benefity – pre inštitúciu a tých, ktorým slúži – ospravedlňujú snahu nevyhnutnú pre stavbu a udržiavanie endowmentov. Pre študentov, ich rodiny, a spoločnosť všeobecne, endowmenty umožňujú inštitúciam obdržať väčšiu hodnotu a poskytovať vyšší level kvality, aký by bol inak možný v učení a vo výskume. Spoľahlivá dlhodobá podpora z endowmentu umožňuje inštitúciam navýšiť študentskú pomoc, vykonávať prísľuby pre seniornú fakultu, začatie priekopnického výskumu, vyvíjať silnejšie programy učenia, investovať v nových technológiách a udržiavať knižnice, laboratóriá, a ďalšie fyzické aktíva. Dokonca aj v náročných finančných časoch, endowment môže udržať výučbu a výskum inštitúcie a umožniť poskytnutie nevyhnutnej podpory pre ich fakulty a študentov.

Endowmenty tiež umožňujú inštitúciam dlhodobé plánovanie so sebadôverou, že budú mať zdroje nevyhnutné na dokončenie ich najdôležitejších projektov. Inštitúcie potrebujú dlohodobé časové horizonty na tvorbu kapitálových vylepšení, vybudovanie silných stránok v rozvíjajúcich sa akademických oblastiach a prispôsobiť sa meniacim sa potrebám ich študentov a širšej spoločnosti. Nakoniec, endowmenty stimulujú príspevok darcov, ktorí si chcú byť istí, že ich dary napomôžu vzdelávacím cieľom inštitúcie v kontinuite. Tento charitatívny impulz, pridať súkromné doláre k neutíchajúcej podpore cenných verejných účelov pretrváva a posilňuje endowmenty pre benefity tejto a budúcich generácií.

Prečo inštitúcie s veľkými endowmentami zvyšujú školné?
Inštitúcie s endowmentami ich používajú spolu s ďalšími zdrojmi pre ponuky programov väčšej kvality, ktoré by mohli zabezpečiť buď samostatné endowmenty, alebo iné zdroje. V mnohých prípadoch darcovia explicitne smerujú ich dary k výdavkom, ktpré navyšujú alebo rozširujú programy inštitúcie a dokonca môžu spôsobiť zdraženie prevádzkových nákladov.

Nie je neobvyklé pre darcu uhradiť stavbu budovy, ale nie náklady na údržbu, alebo hľadať istotu, že inštitúcia nenahradí doláre v endowmente inými fondami. Dokonca aj u inštitúcií s najlepšími endowment fondami, príjmy reprezentujú len malú časť prevádzkových nákladov. Školné hrá dôležitú úlohu pri financovaní ďalších nákladov. Súčasne endowmenty pomáhajú inštitúciám poskytovať finančnú pomoc študentom, ktorí si nemôžu dovoliť hradiť plné školné.

Ak inštitúcie minú pridané výnosy endowmentu alebo istiny skôr ako by mali zvýšiť školné (znižujúc tak kúpnu silu endowmentu v priebehu času), školné bude musieť narastať prudšie v budúcnosti, keď výnosy z endowmentu poklesnú, a menej financií bude dostupných na finančnú pomoc.

Prečo inštitúcie radšej vedú kampane na zvýšenie endowmentov ako navyšovanie fondov okamžitých potrieb ako napr. študentská pomoc alebo renovácie budov?

Mnohé inštitúcie robia obidve činnosti.

Navyšujú ročné financie pre plnenie okamžitých potrieb ale tiež navyšujú endowmenty na riešenie budúcich potrieb. Inštitiúcie s endowmentami riešia potreby dneška s výnosmi z endowmentov z minulosti, a financie získané teraz pomôžu zaistiť pokračovanie vzdelávania študentov a podporu výskumu na fakultách dokonca aj keď vládne rozpočty sú tesné alebo ekonomické prepady redukujú ročné dobrovoľné príspevky.


Úloha: Koľko amerických univerzít s vlastnými endowment fondami sa nachádza v najlepšej 500vke svetových univerzít? (predpoklad: všetky?!)

Najlepšie svetové univerzity – náhodne vybraný ranking

ARWU World University Rankings 2019 | Academic Ranking of World Universities 2019 | Top 1000 universities | Shanghai Ranking – 2019

Zoznam univerzít a (kolégií)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colleges_and_universities_in_the_United_States_by_endowment


Preložené z angličtiny z voľne šíriteľného článku:

Understanding College and University Endowments

https://www.acenet.edu/Documents/Understanding-Endowments-White-Paper.pdf

Poďakovanie za odbornú pomoc pri preklade:

Ing. Mária Medvéšová – tím teachersgold.org

Mgr. Zuzana Krempová – www.jazykovycoaching.sk

Teraz najčítanejšie

Stanislav Barej

Postav školu na hlavu! Naša filozofia teachersgold.org : Dáme vám materiály na všetko zadarmo, poďme spolupracovať a súťažiť a vytvrome nejaké zaujímavé funkčné projekty.
Môžete si vybrať čokoľvek, bez časového obmedzenia a tlaku na nejaký podaný výkon. Berieme každého, kto chce. Neobmedzujeme časom ani priestorom. Sme online. Môžeme si to dovoliť.
--KORONA: sledoval som vývoj prvej vlny korona pandémie vo Švajčiarsku a informoval o úmrtiach https://www.linkedin.com/in/stanislavbarej/