Denník N

Odkiaľ majú [dočerta] americké univerzity toľko peňazí? (7/8)

Čo tak vytvoriť nejaké endowment fondy na Slovensku? Bez dosahu štátu a predstaviteľov škôl na riadenie financií.

Prečo by mal darca darovať peniaze práve kolégiám alebo univerzitám s veľkými endowmentami v porovnaní s charitou a jej väčsou potrebou financovania?

Väčšina kolégií a univerzít dúfa, že darcovia spravia oboje. Tieto inštitúcie typicky podporujú študentov a v niektorých prípadoch aj asbolventov a ďalších na participácii službe komunite. Ale s prudko stúpajúcimi nákladmi na vysokokvalitné vzdelávanie a výskum kolégiá a univerzity rozširujú programy finančnej pomoci na podporu študentov, nasledujú najlepšie fakulty, prijímajú nové technológie, a udržujú krok s expanziou vedomostí. Tieto inštitúcie takisto potrebujú pridané zdroje, ak chcú slúžiť efektívne verejnému záujmu a udržať svetových lídrov vo svojich odboroch. Ako centrá učenia, tieto inštitúcie uchovávajú skúsenosti a vedomosti minulosti, formujú budúcnosť rozšírením ľudského chápania a pripravujú lídrov pre každú generáciu.

Prečo by nemali byť univerzity a kolégiá zaviazané k minimálnym výdajom z ich endowmentov každý rok, tak ako nadácie pri napĺňaní týchto štandardov?

Nadácie a univerzity sú rozdielne druhy inštitúcií. V prípade nadácie, verejnosť má záujem v zárukách, že za poskytnuté daňové výhody pre darcu, nadácia adekvátne spĺňa charitatívny účel, a najefektívnejší spôsob tejto záruky je cez požiadavku minimálnych výdavkov. Naopak prostriedky darované kolégiu alebo univerzite sú dané na špecifický účel podpory navrhnutých vzdelávacích alebo školských aktivít počas dlhého časového obdobia.

Je mnoho účastníkov, ktorí hrajú rolu pri uistení, že tieto doláre sú na zamýšľané účely, počnúc študentami, fakultou, absolventami, lokálnymi rezidentmi a vládnymi agentúrami. Keď už nič iné, tak tlaky na kolégiá a univerzity, ktoré tlačia v smere vyšších výdavkov na súčasné účely, s potenciálnym zmenšením udržateľnosti v kúpnej sile endowmentu pre budúcnosť, v ktorej náklady na vysokokvalitné vzdelávanie a výskum budú pravdepodobne vyššie ako dnes.

Veľkosť
Väčšina verejných kolégií a univerzít nemá značné endowmenty
54% privátnych inštitúcií má endowmenty menej ako 10 miliónov $.
Medián endowmentov na privátnych kolégiách a univerzitách je 7.9 miliónov $, ktorý pri typickej miere výdavkov môže podporiť ročné výdavky medzi 316.000$ a $340.000.

Zo 4000 národných verejných a súkromných neziskových dvoj a štvorročných kolégií a univerzít, len 657 (okolo 16%) má endowmenty viac ako 50 miliónov $.
Z 62 inštitúcií, ktorých endowmenty presahujú 1 miliardu $, 46 sú súkromné, 16 je verejných (fiškálny rok 2012). Zo 100 najväčších endowmentov, asi 31 bolo verejných univerzít.
Okrem univerzít a kolégií, ďalšie inštitúcie s endowmentami zahŕňajú cirkvi, nemocnice, múzeá, súkromné stredné školy a skupiny umelcov.

Zloženie
Typický Endowment obsahuje rozličné fondy
Niektoré tieto fondy obsahujú podmienku, že istina nemôže byť nikdy spotrebovaná. V mnohých týchto prípadoch, darca obmedzí príjem len na špecifické účely, programy, alebo oddelenia. Špeciálne vo výskumných univerzitách, značná časť endowmentu nemôže byť dostupná pre podporu univerzitných programov.
V iných prípadoch, inštitúcia môže vybrať vzdelávacie účely, na ktoré bude dar použitý, no tiež môže použiť len výnos.

Niekedy môže darca umožniť spotrebovanie istiny, ale inštitúcia sa rozhodne nakladať s týmto darom ako s endowmentom, takže pokračuje v dosahovaní výnosu na podporu dlhodobých záväzkov. Toto sa nazýva „fond fungujúci ako endowment“.
Medzi všetkými vzdelávacími inštitúciami, 88% fondov sú evidované ako endowmenty a 12% ako kvázi endowmenty.


Preložené z angličtiny z voľne šíriteľného článku:

Understanding College and University Endowments

https://www.acenet.edu/Documents/Understanding-Endowments-White-Paper.pdf

Poďakovanie za odbornú pomoc pri preklade:

Ing. Mária Medvéšová – tím teachersgold.org

Mgr. Zuzana Krempová – www.jazykovycoaching.sk

Teraz najčítanejšie

Stanislav Barej

Postav školu na hlavu! Naša filozofia teachersgold.org : Dáme vám materiály na všetko zadarmo, poďme spolupracovať a súťažiť a vytvrome nejaké zaujímavé funkčné projekty.
Môžete si vybrať čokoľvek, bez časového obmedzenia a tlaku na nejaký podaný výkon. Berieme každého, kto chce. Neobmedzujeme časom ani priestorom. Sme online. Môžeme si to dovoliť.
--KORONA: sledoval som vývoj prvej vlny korona pandémie vo Švajčiarsku a informoval o úmrtiach https://www.linkedin.com/in/stanislavbarej/