Denník N

Odkiaľ majú [dočerta] americké univerzity toľko peňazí? (8/8)

Endowmenty poskytujú široké spoločenské benefity na podporu vedy, výskumu, vzdelávania. Začnime to využívať.

Čo podporuje endowment: NC State University


Fakty o endowmentoch

Pravidlá výdavkov
Väčšina správnych rád kolégií a univerzít prijímajú pravidlá výdavkov, ktoré sú navrhnuté na udržanie hladkého priebehu výdavkov a dosahovania medzigeneračného majetku. Princíp medzigeneračného majetku zaisťuje, že budúce generácie študentov a fakulta obdržia prinajmenšom rovnakú úroveň podpory z endowmentu ako požíva súčasná generácia.

Typické pravidlá výdavkov majú za cieľ prevenciu nárastu v spotrebe pri slabých investičných prijímoch. Keď sú investičné príjmy robustné, pravidlá výdavkov pomáhajú zaručiť, že nárast vo výdavkoch je udržateľný do budúcnosti. Vyhladzovacie pravidlá ovplyvňujú výdavky založené na mnohoročnej hodnote endowmentu, ktorý sľubuje konzistentné financovanie v čase pre zaručenie kvality a podpory pre študentov.

Inštitúcie v priemere hľadajú rast endowmentu najmenej 8% ročne (dividendy plus kapitálové zhodnotenie) pre udržiavanie s infláciou, pokrytie nákladov spravovania investície a prístup 5% miery výdavkov.
Rozdielne predpoklady ohľadom dlhodobých mier rastu nákladov alebo v hodnote endowmentu môžu viesť k rôznym pravidlám.

Počas predošlej dekády*, priemerný príjem pre endowment kolégiu alebo univerzity bol 7.1%. V 2009 bol priemerný príjem -18.7%. V roku 2013 priemerný ročný výnos bol 11.7% V minulej dekáde, priemerná miera výdavkov pre kolégiá a univerzity bola 4.5%. V roku 2010 a 2011, inštitúcie s najväčšími endowmentami (viac ako 500 miliónov $) minuli v priemre 5% každý rok. V roku 2013 bola priemerná ročná miera výdavkov 4.4%.

Benefity pre spoločnosť
Endowmenty umožňujú inštitúciám prinášať väčšiu hodnotu a udržať vyššie úrovne kvality
Spoľahlivá dlhodobá podpora z endowmentu umožňuje inštitúciám navýšiť študentskú pomoc, udržiavať záväzky voči seniorom fakulty, začať priekopnícky výskum, rozvinúť silné programy vzdelávania, investovať do nových technológií a udržiavať ich knižnice laboratóriá a ďalšie fyzické aktíva
Dokonca aj v zložitých finančných časoch endowmenty môžu udržať výskum a vzdelávanie inštitúcie a umožniť im poskytovať nevyhnutnú podporu pre fakultu a študentov.
Endowmenty takisto umožňujú inštitúciám pristúpiť k sebavedomému plánovaniu dlhého rozsahu, že budú mať nevyhnutné zdroje k ukončeniu ich najdôležitejších projektov
Inštitúcie potrebujú dlhé časové horizonty pre uskutočnenie kapitálových zlepšení, budovanie potenciálu vo vyvíjajúcich sa akademických oblastiach a prispôsobenie sa k meniacim sa potrebám a záujmom ich študentov a širokej spoločnosti.


Preložené z angličtiny z voľne šíriteľného článku:

Understanding College and University Endowments

https://www.acenet.edu/Documents/Understanding-Endowments-White-Paper.pdf

*dokument vznikol v roku 2014

Poďakovanie za odbornú pomoc pri preklade:

Ing. Mária Medvéšová – tím teachersgold.org

Mgr. Zuzana Krempová – www.jazykovycoaching.sk

Teraz najčítanejšie

Stanislav Barej

Postav školu na hlavu! Naša filozofia teachersgold.org : Dáme vám materiály na všetko zadarmo, poďme spolupracovať a súťažiť a vytvrome nejaké zaujímavé funkčné projekty.
Môžete si vybrať čokoľvek, bez časového obmedzenia a tlaku na nejaký podaný výkon. Berieme každého, kto chce. Neobmedzujeme časom ani priestorom. Sme online. Môžeme si to dovoliť.
--KORONA: sledoval som vývoj prvej vlny korona pandémie vo Švajčiarsku a informoval o úmrtiach https://www.linkedin.com/in/stanislavbarej/