Denník N

Rím: milión ľudí proti registrovaným partnerstvám a sexuálnej výchove

V sobotu 20 . júna sa na námestí sv. Jána v Lateráne zhromaždil milión ľudí, aby vyjadril nesúhlas s homosexuálnymi registrovanými a sexuálnou výchovou na školách, ktoré chce miestna vláda uzákoniť.

Po Francúzsku Taliansko

Taliansko sa pridalo k vlne, ktorú v roku 2013 rozprúdilo francúzske pro-rodinné hnutie La Manif Pour Tous (LMPT). Tak ako v Paríži, aj v Ríme sa zišiel rekordný milión ľudí, ktorí vyjadril svoj nesúhlas s vládnou dúhovou politikou. V Taliansku je totiž na pláne legalizácia registrovaných partnerstiev pre homosexuálne páry a zavedenie sexuálnej výchovy do škôl.

Myšlienkou davu bolo zachovať chápanie manželstva ako spoločenstvo jedného muža a jednej ženy, keďže iba muž a žena vedia naplniť zmysel konceptu manželstva a rodiny: prirodzenosť a rôznorodosť. Homosexuálny pár totiž nespĺňa ani jedno z týchto dvoch kritérií.

Prirodzenosť

Dvaja muži alebo dve ženy nie sú schopní vytvoriť prirodzenú jednotu tela. Takýto vzťah je totiž vždy jednopohlavný. Tým dochádza k deviácii (odklonu) od funkcie ich tiel a na pohlavný styk sú tak použité orgány, ktorých účel nemá so sexualitou nič spoločné. Človek tak stráca dôstojnosť a sexualita svoju funkciu: emočné a telesné spojenie dvoch pohlaví.

Rôznorodosť

V homosexuálnom páre nevyhnutne chýba jedno pohlavie. Inými slovami, dochádza k strate rôznorodosti, ktoré vie do vzťahu vniesť iba muž v spojení so ženou. V homosexuálnom vzťahu sa teda nemôže prejaviť ani mužskosť, ani ženskosť. Ani jedna z týchto čŕt nemá náprotivok, ktorý by obohatila a tak osobitné vlastnosti muža a ženy ostanú v jednopohlavnom vzťahu vždy bez dostatočnej odozvy. Obe strany vzťahu totiž túto vlastnosť už majú. Muž nemôže byť rytierom a ochrancom ženy a rodiny a žena zas nemôže byť kráskou pre svojho muža.

Deti navyše nemajú v rovnakopohlavnom vzťahu vzor matky alebo otca, čím sú ochudobnené. Navyše, potiera sa tým výnimočné postavenie úlohy otca a matky.

Sexuálna výchova

Taliani prostestovali aj proti sexuálnej výchove na školách. Nešlo o výchovu ku vzťahu vernosti medzi mužom a ženou, ale o o výchovu k sexu. Tak ako sa navrhuje u nás (viď kniha Čo chcem vedieť o sexe?), aj v Taliansku sa deti mali učiť o prezervatívoch, antikoncepcii a transgenderizme. Transgenderizmus je dokonca prejavom duševnej choroby, ktorá sa nachádza MKCH-10 pod kódom F 64.0.

V učebniciach sa majú taktiež nabádať už malé deti, aby si vzájomne pozerali svoje pohlavné orgány. Obsahujú totiž obrázky, ktoré ukazujú malého chlapca a malé dievčatko ako si pozerajú „tam dole“.

Vzbura proti LGBTI ideológii?

Čo je však podstatné na tomto proteste je to, že začína stúpať spoločenský tlak na LGBTI organizácie a vlády, ktoré podporujú ich agendu. Ešte ani neboli legalizované registrované partnerstvá vo všetkých štátoch Európskej Únie, a už existujú dve krajiny, v ktorých sa dokázal zísť až milión, aby vyjadril svoj nesúhlas. Tým sa ani dúhové pochody nemôžu pochváliť.

Učebnica sexuálnej výchovy v Taliansku

Teraz najčítanejšie