Denník N

Aj druhá návšteva Prašiny sa oplatí

V súvislosti s Prahou mám také dva malé, a vôbec nie neuskutočniteľné knižné sny. Prvým je poprechádzať sa jej ulicami, inšpirovaný historickou detektívkou Krv prvorodených od Juraj Červenáka, a tým druhým je, prejsť sa zákutiami imaginárnej Prašiny Vojtěcha Matochu.

Práve autor Prašiny moju túžbu ešte posilnil, keďže nedávno vyšlo druhé pokračovanie jeho série o tajomnej časti súčasnej Prahy. Prašina je mysteriózny topografický priestor, kde nefunguje elektrina a konzumný spôsob života sa mu vyhýba. Je to mikrosvet zakonzervovaný akoby v 19. storočí, no napriek tomu v kontakte so súčasnosťou.

Matocha v druhom pokračovaní Prašiny s podnázvom Čierny merkurit, ide ešte viac do hĺbky ním vytvoreného fenoménu. Predstavuje túto lokalitu nielen ako oázu pomalosti bez elektrifikácie a techniky, ale aj ako územie, kde absencia blikajúcich obrazoviek a umelého svetla, dáva priestor narastajúcej temnote v mysliach niektorých jej obyvateľov.

Nie je to prípad celej Prašiny, tá v podstate iba metaforicky predstavuje možnosť voľby, no v jej štvrti s názvom Krchleby je túžba jej obyvateľov po starom svete taká silná, že sa ich užívanie si tmy, mení až na tmárstvo. Práve táto konkrétna lokalita je tiež akoby inotajom na vnútorný svet mnohých našich súčasníkov, ktorí aj napriek vedecko-technickému pokroku, unikajú pred modernosťou do sveta starých tradičných hodnôt a proti výdobytkom modernej vedy.

Keďže je kniha primárne určená pre mládež, tento rozmer nemusí byť mladými čitateľmi identifikovaný, čo však zároveň potvrdzuje, že román Prašina ignoruje všetky vekové hranice čitateľov. Aj preto som už o jej prvej časti napísal, že zaujme aj dospelých technooptimistov.

Mladých aj starších čitateľov však podľa mňa kvalitatívne rovnako zasiahne napínavý dej celého príbehu. Je ešte o niečo temnejší ako ten v Matochovej prvotine. Hlavní hrdinovia Jirko a En sa dokonca niekoľkokrát dostanú do život ohrozujúcich situácií, a do ich príbehu vstúpi ešte viac mysterióznych prvkov a zážitkov.

Záhadný čierny merkurit predstavuje neznámu vysoko energetickú substanciu, ktorá má silu ničiť život a aj porážať smrť. Matocha sa v Prašine č. 2 akoby pohrával aj s iným, starším pražským mýtom. Je ním legenda o Golemovi, pričom pripúšťam, že možno je to iba moja vlastná projekcia, ktorú iný čitateľ opäť nemusí postrehnúť. To, čo moju asociáciu prepája, je však práve čierny merkurit.

Žiaľ, v záujme Prašiny viac prezradiť nemôžem, a preto si sám vyberám šém a končím.

 

Vojtěch Matocha: Prašina 2: Čierny merkurit, Arforum 2019, Ilustrácie: Karel Osoha, Preklad: Marta Blašková- Maňáková

Teraz najčítanejšie