Denník N

Nastavovanie hraníc v realite Luníka IX

Na školení, ktorého som sa v rámci podpory Teach for Slovakia zúčastnil, som si z viacerých možností vybral workshop o vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami. Skúsená lektorka nám počas neho vysvetľovala, ako sa deťom nastavujú hranice akceptovateľného správania sa. Z mojej doterajšej skúsenosti som nadobudol presvedčenie, že deti na Luníku IX sú milé, ale práve hranice nemajú dobre nastavené, preto som sa tešil, ako poznatky zo školenia využijem v praxi.

V jednej z mojich ôsmackých tried mám žiačku, volajme ju Anastázia. Na hodinách matematiky sa pravidelne snaží, následkom čoho učivu dobre rozumie a z testov má veľmi dobré známky. Na niektorých hodinách je však nedisciplinovaná a treba ju upozorňovať.

Jeden deň si možno povedala, že vyjsť z triedy počas hodiny matematiky, keď sa učiteľ pristaví pri žiakoch na druhom konci triedy, môže byť zábava. Učiteľ pôjde za ňou na chodbu a môžu sa za rohmi spolu chvíľu hrať na schovávačku. Ja som si však povedal, že je to ideálna príležitosť na nastavenie hranice prijateľného správania sa.

V prvom kroku som pomenoval potrebu, resp. zámer: „Anastázia, vidím, že ťa baví chodiť počas hodiny na chodbu a hrať sa so mnou na schovávačku.“ V druhom kroku som nastavil hranicu: „Anastázia, počas hodiny žiaci nemôžu vychádzať bez dovolenia učiteľa z triedy. Narušuje to priebeh hodiny a žiaci ani ja sa potom nemôžeme dobre sústrediť na učenie.” Tretím krokom je dať žiakovi na výber dve alternatívy a pár krát ich zopakovať: „Anastázia, ak sa rozhodneš vyjsť počas hodiny z triedy, vyberieš si, že budeš musieť znášať dôsledky podľa dohody. Ak sa rozhodneš ostať v triede, vyberieš si možnosť získať bonusové body za aktivitu.“

Neskôr počas hodiny Anastázia znovu vyšla z triedy. Pokojne som jej vysvetlil, že ma to síce mrzí, ale že si vybrala alternatívu znášať dôsledky podľa dohody. Anastázia začala so mnou vyjednávať, povedala, že už z triedy vychádzať nebude, ospravedlnila sa. Vysvetlil som jej, že sa na ňu nehnevám, ale moje rozhodnutie je v súlade s nastavenou hranicou a alternatívou, ktorú si sama vybrala.

Na druhý deň som si všimol, že je Anastázia trochu smutná, zastavil som sa pri nej a pozitívnym tónom snažil primäť k tomu, aby počas hodiny pracovala. Keď však spomenula diskusiu z predchádzajúceho dňa, povedal som jej, že o tom sme sa už bavili a uzavreli to.

Anastázia počas hodiny nakoniec pracovala. Tesne pred koncom hodiny sa žiaci zoradili pred dvermi. Anastázia stála v rade prvá a vzorne sa ma spýtala, či môže vyjsť z triedy. Keďže práve v tom momente zazvonilo, povedal som jej, že áno, zazvonilo, môžeš vyjsť z triedy. Mám pocit, že aspoň na nejaký čas je táto hranica nastavená dobre.

Teraz najčítanejšie

Rado Chalupka

Po dvanástich rokoch profesionálnej skúsenosti mimo Slovenska som sa cez program Teach for Slovakia rozhodol dva roky učiť na základnej škole, aby som vrátil všetko dobré, čo som od života dostal. Od septembra 2019 učím matematiku a informatiku na Luníku IX.