Denník N

Ako CPP (ne)hospodári s peniazmi daňových poplatníkov

Potrebuje vôbec Centrum právnej pomoci dodatočnú finančnú injekciu?
Ako pristupuje Centrum právnej pomoci k vymáhaniu nesplácaných pôžičiek od oddlžených občanov?

V polovici novembra Minister spravodlivosti  oznámil verejnosti, že po rokovaní s Ministerstvom financií prispejeme všetci daňoví poplatníci sumou 5 mil€ na činnosť Centra Právnej pomoci.

Podľa vyjadrenia riaditeľky Centra právnej pomoci: „Vysoký počet podaní a riešení osobných bankrotov v predchádzajúcich mesiacoch tohto roka spôsobil vyčerpanie finančných zdrojov Centra právnej pomoci na riešenie tejto agendy už v októbri, preto sme boli nútení pozastaviť distribúciu našich podaní na jednotlivé súdy. Samozrejme, situáciu sme s našim zriaďovateľom, Ministerstvom spravodlivosti SR intenzívne riešili a pomohli nám od rezortu financií získať potrebné finančné prostriedky“.

Paradoxne na celej situácii je, že všetci občania prispievame na činnosť Centra právnej pomoci, aby pomáhali podvodníkom zbaviť sa dlhov. Čiže daňový poplatník najprv prispeje zo svojich daní na činnosť CPP a následne znáša straty spôsobené podvodnými oddlženiami. A ešte zažíva posmešky od oddlžených občanov, že načo spláca svoje dlhy, keď sa môže oddlžiť.

A pritom je otázne, či vôbec CPP potrebovalo finančnú injekciu. CPP poskytuje väčšine dlžníkov pôžičku vo výške 500€ na úhradu nákladov konkurzu a po zbavení dlhov sú dlžníci povinní splácať túto pôžičku 17€ mesačne.

Polovica oddlžených dlžníkov nespláca CPP ani 17€ mesačne. Uviedol to zástupca  Ministerstva spravodlivosti SR p. Maliar v rozhovore ( odkaz na rozhovor s p. Maliarom https://pravo.sme.sk/c/22085867/martin-maliar-rozhovor-osobny-bankrot-ako-funguje-exekucie-dlhy.html) . 

Ak by CPP postupovalo ako dobrý hospodár a vymáhalo nedoplatky od odlžených občanov, nemuseli by daňoví poplatníci prispievať sumou 5 mil € na činnosť CPP.

Lenže Ministerstvo a CPP zrejme zastáva iný názor a  nedajbože, aby odllžený človek mal niečo platiť alebo niečo vykonať, radšej to hoďme na plecia daňových poplatníkov.

Podotýkam, že CPP má páky na vymáhanie nedoplatkov od dlžníkov (nesplácanie pôžičky CPP je dôvodom na zrušenie oddlženia), ale doteraz som nepočul o prípade, kedy by CPP podalo návrh na zrušenie oddlženia pri neplatiacich oddlžených dlžníkoch.

Je na zamyslenie, či takýmto konaním nedochádza k porušeniu povinnosti pri správe cudzieho majetku zo strany CPP.

 

Autor je viceprezidentom Asociácie slovenských inkasných spoločností

Teraz najčítanejšie