Denník N

Prečo sa musíme postaviť za obrankyne a obrancov ľudských práv žien: ich víťazstvá sú našimi víťazstvami

Dnes, 29. novembra oslavujeme Medzinárodný deň obrankýň a obrancov ľudských práv žien. V Amnesty International si ich odvahu vzoprieť sa útlaku pripomíname spustením kampane „Kritizovať moc, bojovať proti diskriminácii. Výzva na uznanie a ochranu obrankýň a obrancov ľudských práv žien“.

Naša nová správa dokumentuje, ako sú obrankyne a obrancovia ľudských práv žien na celom svete stále terčom útokov a vyhrážok, ich konanie je kriminalizované a v niektorých prípadoch sa dokonca stávajú obeťami vrážd – a to aj napriek tomu, že medzinárodné spoločenstvo sa opakovane zaviazalo zlepšiť ich ochranu.

Ľudské práva žien bránia ľudia ľubovoľného rodu, ktorí sa zasadzujú o práva žien a práva súvisiace s rodovou rovnosťou a sexualitou. Za to, kým sú, akú majú rodovú či sexuálnu identitu a o čo bojujú, sú vo svete, v ktorom vládne sociálna a ekonomická nerovnosť a najmä patriarchát, terčom systematických útokov.

Hlas obrankýň a obrancov ľudských práv žien, hlas feministického ľudskoprávneho hnutia po celom svete ešte nikdy nemal takú silu, akú má dnes. Paralelne s tým sa však všade obnovuje regresívny dôraz na takzvané „tradičné hodnoty a antifeministické naratívy, ktoré sa snažia predefinovať a oslabiť tvrdo dosiahnutý pokrok.

Skúste si predstaviť, aké je to byť v koži transrodovej obrankyne ľudských práv žien Nairovi Castillo, sexuálnej pracovníčky, líderky a spoluzakladateľky COTRAVEDT (Comunidad de Trans, Travesti Trabajadoras Sexuales de República Dominicana). Nairovi je z Dominikánskej republiky, kde sú – podobne ako na väčšine našej planéty – opresívne patriarchálne postoje voči rodu a sexualite zakorenené veľmi hlboko.

Na naše životy to má zásadný vplyv, hovorí Nairovi, „stigma a diskriminácia nás vylučujú zo zdravotnej starostlivosti, vzdelávania aj trhu práce. To generuje zločiny z nenávisti vrátane tých, ku ktorým dochádza v súvislosti so sexuálnou prácou. Zvýšené ohrozenie zažívame aj v súkromnom živote, často nás vnímajú ako nejaké monštrá. (…) Keď si nárokujeme svoje práva, nahnevajú sa na nás, zbijú nás, vezmú nám šaty a okradnú nás.“

Obrankyne a obrancovia ľudských práv žien stoja v čelnej línii zápasu za spravodlivosť, rovnosť a udržateľný rozvoj pre všetkých ľudí. Medzi naše ciele patrí aj ukončenie zraňujúcich praktík ako sú detské sobáše. Bojujeme za ochranu životného prostredia a za ľudí, ktorých prežitie závisí od pôdy, na ktorej žijú; za ľudí, ktorých klimatická kríza zasahuje ako prvých.

Obrankyne a obrancovia ľudských práv žien prirodzene spochybňujú patriarchálne mocenské štruktúry, ubližujúce sociálne normy a stereotypné rodové roly. Ako ukazuje aj naša nová správa, medzi najväčšmi ohrozených ľudí patria tí, ktorí sa ocitajú v priesečníku rôznych foriem diskriminácie. Ak ste žena a patríte k rasovej či etnickej menšine, ak ste chudobná, transrodová alebo lesba, prípadne sexuálna pracovníčka, a ak sa vás týka viacero z uvedených charakteristík naraz, musíte sa snažiť oveľa viac než ostatní, aby vás bolo vôbec počuť.

Sarah Zungu je líderka z komunity pôvodného afrického krováckeho etnika a obrankyňa ľudských práv žien v Namíbii. Bojuje za ochranu životného prostredia na území svojej komunity, za tradičný spôsob života a kultúru. Sarah nám povedala, že cíti zastrašovanie zo strany úradov: Títo ľudia majú moc,zdôrazňuje,nevidia ma ako človeka, keďže som len nejaká žena od Krovákov.“

V oblastiach, kde prebiehajú vojnové konflikty, sú to najmä muži, koho zasahujú vážne porušovania ľudských práv ako nútené zmiznutia, svojvoľné väznenie alebo mimosúdne popravy. Nura Ghazi Safadi je spoluzakladateľkou sýrskej iniciatívy Families for Freedom (Rodiny za slobodu), združujúcej prevažne ženy, ktoré sa snažia nájsť svojich stratených blízkych a žiadajú spravodlivosť. Nura vysvetľuje, že ženy sa v dôsledku vojny stávajú hlavnými živiteľkami rodín, ale v prostredí, kde je hlboko vžitá diskriminácia voči ženám – zvlášť pokiaľ ide o záležitosti rodinného práva, ako manželstvo, rozvod, dedičstvo či zverenie dieťaťa do starostlivosti –, čelia pri tom vážnym prekážkam: Som presvedčená, že samy ženy sa s touto diskrimináciou vysporiadajú najlepšie, a to nielen preto, že ich najviac zasahuje, ale preto, že ony zohrávajú vedúcu úlohu pri budovaní budúcnosti Sýrie. Ženy preukázali, že sa dokážu vysporiadať s každou prekážkou, či už ide o bezpečnosť, komunitné záležitosti alebo organizovanie života vo všeobecnosti.“

Pridajte sa ku mne, k Amnesty a širokému feministickému ľudskoprávnemu hnutiu a spoločne si uctime obrankyne a obrancov ľudských práv žien. Nielen dnes, ale rovnako aj v každý ďalší deň! Protestujte proti štátnym predstaviteľom a predstaviteľkám, ktorí a ktoré nehanebne využívajú a legitimizujú nenávistnú rétoriku a politiky založené na mizogýnii, rasizme, homofóbii a akomkoľvek vyčleňovaní ľudí na základe identity.

Naliehajte na svoju vládu, aby uznala obrankyne a obrancov ľudských práv žien ako kľúčové činiteľky a činiteľov pozitívnej zmeny a aby sa pričinila o ich bezpečnosť. Pretože ich odvaha už vydláždila cestu zásadným reformám v mnohých komunitách a spoločnostiach. Na to, aby mohli pokračovať, potrebujú konať slobodne a bez strachu z útokov a diskriminácie.

Všetky a všetci sa potrebujeme postaviť za obrankyne a obrancov ľudských práv žien, pretože ich ľudskoprávne víťazstvá sú našimi víťazstvami.

 

Autorka: Guadalupe Marengo, predsedníčka globálneho programu Amnesty International pre obrancov a obrankyne ľudských práv
Z anglického originálu preložila Elena Teplanová

Teraz najčítanejšie

Amnesty Slovensko

Chceli by ste žiť v krajine, kde sú si všetci ľudia rovní a kde vládne ľudskosť a dôstojnosť? My rozhodne. Preto v Amnesty International bojujeme za ľudské práva pre všetkých. V tomto blogu sa dozviete viac o našich projektoch, ľuďoch, ktorých podporujeme alebo ktorí podporujú nás a mnoho ďalšieho. A ak chcete nášmu zápasu pomôcť, môžete nás podporiť svojím podpisom na www.pripady.amnesty.sk alebo si môžete zaobstarať Pas do Krajiny ľudskosti, aby sa vám ľahšie cestovalo https://darujme.sk/2405/ Blogy vyjadrujú osobný názor autorov a autoriek a nutne nereprezentujú stanovisko celej organizácie.