Denník N

Je po voľbách, takže na zregulovanie rozvojových území Bratislavy – Dúbravky už máme zabudnúť!?

Pred týždňom, teda 24.11.2019, som tento článok, ktorý dnes zverejňujem, poslal na vedomie, resp. pripomienkovanie vedeniu mestskej časti, dúbravským miestnym poslancom a členom a tajomníkovi Komisie územného rozvoja pri našom miestnom úrade. Uviedol som, že chcem veriť tomu, že vedenie našej MČ, minimálne, na základe tohto upozornenia, svoj návrh rozpočtu pre r. 2020 upraví tak, aby konečne mohli byť zregulované rozvojové územia Dúbravky; aj keď mnohé sa už, vinou ich dlhoročnej absencie, napraviť nedá. Doposiaľ však

žiadna reakcia z vedenia mestskej časti neprišla a preto sa obávam, že svoj návrh, nezohľadňujúci potrebu daného zregulovania, vedenie MČ predloží budúci týždeň na miestne zastupiteľstvo, a keďže toto nemá vo svojich radoch reálnu opozíciu, hrozí, že tento návrh vedenia MČ bude schválený a rozvojové územia Dúbravky zostanú aj naďalej nezregulované, a to až do času kedy už nebude čo regulovať, lebo všetko bude zastavané podľa predstáv developerov. A to je zdá sa asi to najpodstatnejšie.

Tu je ten článok, s menšími vylepšeniami, doplnkami a spresneniami:

Bol som veľmi naivným poslancom nášho miestneho zastupiteľstva, keď som v januári 2018, teda v poslednom roku 1. volebného obdobia nášho súčasného starostu Martina Zaťoviča, napísal oslavný článok s názvom: Bratislavská Dúbravka môže byť pozitívnym príkladom. Dá zregulovať všetky svoje rozvojové a problematické územia: https://dennikn.sk/blog/1006109/bratislavska-dubravka-moze-byt-pozitivnym-prikladom-da-zregulovat-vsetky-svoje-rozvojove-a-problematicke-uzemia/

Nutnosti zregulovania stavebných rozvojových lokalít Dúbravky sme sa už ale v Komisii územného rozvoja venovali skôr. V decembri 2016, pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2017, kde na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií bola MÚ navrhnutá smiešna čiastku 25.000 eur, som na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva darmo pripomínal, že ak nie je vôľa dostatočne regulovať stavebné lokality, má to tú výhodu, že takto sa ľahšie „komunikuje s developermi. Pozmeňujúci návrh na navýšenie tejto sumy neprešiel, ale asi to napokon padlo na úrodnú pôdu, keďže v decembri 2017 pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2018 (ktorý bol rokom volebným) boli na túto reguláciu vyčlenené dostatočné finančné prostriedky – 200.000 eur. Túto čiastku však Miestny úrad v r. 2018 svojvoľne, za chrbtom Miestneho zastupiteľstva, minul na iné účely. (Spracováva sa len urbanistická štúdia na Park pod záhradami, čo si vyžiadalo, alebo vyžiada, ak sa nemýlim cca 30.000 eur).

A tak si Miestny úrad zo schváleného rozpočtu spravil holubník, keďže to, na čom sa uzniesli poslanci, sa stalo nepodstatné. Prečo potom rovno nezrušiť aj miestne zastupiteľstvo… Veď aj tak neraz pripomína dobre naprogramovaný stroj.

Takže sme sa vrátili do stavu, ktorý som v januári 2017 opísal v nižšie uvedenom článku, ktorý je v podstate aktuálny doposiaľ, len s menšími zmenami, že napr. na DTV je už síce peňazí menej, ale za to má byť dosť peňazí na „rekonštrukciu“ dúbravskej „pešej zóny“.   https://dennikn.sk/blog/647301/na-dubravsku-tv-a-zvysenie-platu-starostu-peniaze-su-na-uzemne-plany-zon-nie-cest-developerom/?ref=in

V návrhu rozpočtu na r. 2020, aj keď sa doposiaľ nezačal spracovávať ani jeden územný plán zóny, je na reguláciu rozvojových území z pôvodných 200.000 v r. 2018, vyčlenených už len 50.000 eur (Tento rok sa začalo, aj to až na tlak občanov, len obstarávanie zadaní vypracovania dvoch územných plánov zón – Dúbravcentrum a Dúbravka západný rozvoj – medzi ul. Kristy Bendovej a Klubom Penati, tam kde sa stavia známa Vavricova L2). Táto čiastka (50.000 eur) postačuje na jeden územný plán zóny. A Dúbravka ich potrebuje sedem:

– Dúbravka –  východný rozvoj,

– Dúbravka –  západný rozvoj,

– Dúbravka –  Pamiatková zóna západ,

– Dúbracentrum

– Krčace – západ

– Krčace – východ

– Švábsky vrch, Lamenica, Dúbravská hlavica – rekreácia v prírodnom prostredí“

A nielen že ich mestská časť potrebuje, ale podľa Územného plánu Bratislavy je aj povinná ich spracovať.

Samostatnou kapitolou je Veľká lúka (pri bývalom Technickom skle), predstavujúca krásne prostredie pre bývanie, čo je vidieť aj podľa toho, ako tam rastú vily, ktoré sú oficiálne chatkami. Na aj súčasné vedenie MČ riešenie tohto problému odďaľuje a odďaľuje.

Neexistencia podrobnej regulácie stavebných rozvojových území územnými plánmi zón vo všeobecnosti neprekáža len developerom (títo takýto stav pochopiteľne len a len vítajú), ale žiaľ neprekáža ani mnohým komunálnym politikom.

Potom je tu skupina takých komunálnych politikov, ktorým je to jedno. Alebo sa jednoducho prikláňajú na stranu svojich kamarátov kolegov, ktorí to riadia za nich, a ktorí potrebu spracovávania územno-plánovacích dokumentácií spochybňujú.

Z návrhu rozpočtu na r. 2020, ktorý pripravil náš miestny úrad, vyplýva, že pre našu MČ je dôležitejšie investovať 120.000 na skrášlenie „pešej zóny“ (širšieho a cca 350 m dlhého chodníka medzi VÚB a autobarom AB), či investovať 100.000 eur do rekonštrukcie, či opráv záchodov v Dome kultúry (ktorý si nedávno, ak sa nemýlim, vyžiadal 200.000 eur na projekt jeho rekonštrukcie, ktorá napokon asi ani neprebehne). Veď sa tam koná Dúbravský ples atď.!…

Zdá sa, že stále platí známe: Chlieb a hry.

Investície do regulácie rozvojových území občania, resp. voliči, nepocítia, verejný osoh, a to nemalý, z toho bude až o niekoľko rokov, keďže sa tým predíde negatívnym javom, ktorých následky sa už neskôr nedajú napraviť. Malý príklad: https://dennikn.sk/blog/1569959/zly-nesrovnal-bratislavsky-exprimator-sa-vo-veci-vystavby-l2-v-dubravke-zachoval-principialne-na-rozdiel-od-dubravskej-radnice/.

A tak sa robí zdá sa maximum pre to, aby sa potreba regulácie rozvojových území odkladala pokiaľ možno čo najdlhšie, aby sa nakoniec sama stala nepotrebnou, lebo regulovať už nebude čo. Veď opravené záchody v DK, skrášlenú pešiu zónu, atď. a pod. voliči pociťujú okamžite a zregulovanie rozvojových území pocítia len vypočítavci, aj keď len negatívne…

Naproti tomu veľký osoh z regulácie rozvojových území môžu oceniť až ďalšie generácie. Ale pre niektorých komunálnych politikov akoby platilo, že lepšie je žiť len tu a teraz. Tak načo potom došľaka pchať peniaze do nejakej blbej regulácie!?…

Nuž aj keby:

  • sa nemalo v r. 2020 vybudovať ani jedno nové parkovacie miesto (a hlavne nie takýmto spôsobom: https://dennikn.sk/blog/1638432/dve-parkovacie-miesta-v-dubravke-za-cenu-siestich/)
  • aj keby sa nemal v r. 2020 opraviť ani jeden chodník,
  • aj keby sa na úrade mali zredukovali miesta sekretárok, poradcov a pod. hoci aj na polovicu,
  • aj keby sa zrušila funkcia zástupcu starostu, ktorá je zjavne zbytočná, ak náš vicestarosta je popri svojej funkcii vicestarostu nielen miestnym, ale aj mestským poslancom, predsedom dozornej rady Dopravného podniku a funkcionárom politickej strany Sme rodina. Tak ak sa toto všetko dá stíhať popri funkcii zástupcu starostu, tak najnevyhnutnejšie veci, ak vznikne potreba, v čase neprítomnosti starostu na Miestnom úrade, môže robiť, a teda riadiť MÚ, pokojne aj prednosta úradu, alebo nejaký poverený vedúci pracovník úradu,
  • aj keby sa na pešej zóne neposadil ani jednej nový strom a nepribudla ani jedna lavička
  • aj keby v Dome kultúry sa mali na toaletách opraviť len splachovacie zariadenia, v prípade, že nefungujú,

tak aj vtedy by mala byť jednoznačnou prioritou vec, ktorá významným spôsobom rieši budúcnosť Dúbravky v tom, ako budú vyzerať jej, ešte nezastavané stavebné lokality.

Avšak ekonomická komisia na svojom nedávnom zasadnutí (21.11.19) za predložený návrh rozpočtu, do ktorého sa vôľa regulovať rozvojové územia nepremietla, takmer jednomyseľne zahlasovala. Aj napriek vyššie uvedeným námietkam. Argumenty? Tak napr.:

  • Územné plány zón sa nezačali spracovávať ani za dva roky, tak načo s tým začínať teraz?… No preto, lebo sa doposiaľ nezačali spracovávať a to ani po 5 rokoch od kedy je pri moci nové vedenie MČ.
  • Na úrade sa týmto veciam nemá kto venovať… Vedúci oddelenia výstavby to nestíha… To ale nie je problém občanov. To má riešiť starosta s prednostom.
  • Regulovať centrum Dúbravky už nemá zmysel, lebo tam sú už dané územné rozhodnutia a územný plán zóny s tým nič nespraví… Pán poslanec J.H. možno má také informácie, ktoré nemajú členovia Komisie územného rozvoja, ktorí rozhodne vypracovanie ÚPZ pre toto územie za nezmyselné nepovažujú; aj keď mnohé počiny z minulosti ž v tomto území nie je možné napraviť.
  • Pán poslanec Burkert, to nie je tak, že ak sa financie na územno-plánovacie dokumentácie nevyužili v uplynulých 2 rokoch, že tieto by sa mali automaticky presunúť do rozpočtu na r. 2020… Automaticky by to ale malo znamenať to, že MÚ by sa konečne mal rozhýbať a konať tak, aby sa územno-plánovacie dokumentácie spracovávať začali a nie vyhovárať sa na vlastné nekonanie. Ale to by musel najprv upraviť svoj návrh rozpočtu v prospech spracovávania ÚPZ.            

Teraz najčítanejšie

Marcel Burkert

Dekonšpirátor. Teda má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a miestny poslanec v bratislavskej Dúbravke.